БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

 

Запровадження нової КВЕД (ДК 009:2010) Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності
КВЕД-2010 методологічні основи та пояснення Розроблено довідник розділів статистики
Графік проведення інструктивних нарад з питань обліку та звітності з представниками підприємств, установ, організацій та розробниками програмного забезпечення для подання електронної звітності
у I кварталі 2020 року
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість
Статистичний класифікатор організаційних форм суб'єктів економіки
Арифметичний та логічний контроль по формах державної статистичної звітності, які можуть надаватись в електронному вигляді Перелік типових помилок які найчастіше зустрічаються при складанні звітності

 

БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ з 1 лютого 2019р.

 

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!

Звертаємо Вашу увагу на зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики у 2020 році.

 

Про внесення змін до ДСС за ф.№1–ПЕ (місячна)
«Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості» на 2020р.

 • Детальніше
  • Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткотермінової статистики промисловості, затверджених наказом Держстату України від 24.12.2012р. №537 зі змінами, затвердженими наказами Держстату від 18.10.2016р. №200, від 11.02.2019р. №69 та від 31.05.2019р. №179 (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – «Економічна статистика» – «Економічна діяльність» – «Промисловість», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України включено до генеральної сукупності підприємств, що звітують по формі №1–ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості» (далі – форма №1–ПЕ (місячна)).

   Звіт за формою №1–ПЕ (місячна) складають та подають за фактичною адресою здійснення діяльності територіальному органу Держстату юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, що займаються економічними видами діяльності, які відносяться до промисловості.

   Ставимо до відома, що відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату України від 31.05.2019р. №178 затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ (місячна), яка надається не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним, починаючи зі звіту за січень 2020 року. Також, затверджені нові Роз’яснення за №19.1.2-12/9-19 від 31.05.2019р. щодо форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ (місячна).

   Роз’яснення щодо заповнення форми ДСС №1–ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості» від 18.07.2016р. №17.4-12/13 з 01 лютого 2020 року є недійсними.

   У бланку форми ДСС №1–ПЕ (місячна) у розділі 1 «Розподіл показників за видами економічної діяльності» для заповнення показників залишено лише графу 1, яка уміщує дані про обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків (оборот), графу 2, яка уміщує обсяг реалізованої промислової продукції за межі країни (зовнішній оборот) та графу 3, яка уміщує кількість відпрацьованого часу працівниками (тільки за видами економічної діяльності:  25.3, 25.4, 28.11, 30.11, 30.3, 30.4, 33.15, 33.16 згідно із КВЕД–2010).

       У Роз’ясненнях щодо форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ (місячна) розділ І «Загальні положення» пункт 4 викладено у наступній редакції: Значення показників форми мають формат представлення в числах:

   • графи 1-2 розділу 1 та графа 2 розділу 2 – з одним десятковим знаком (після коми);
   • графа 3 розділу 1 та графа 1 розділу 2 – у цілих числах.

   У Роз’ясненнях щодо показників форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ (місячна) у пункт 8 Розділу І додано перелік документів, на підставі яких відображаються показники форми, та доповнено пунктом 9 щодо інформації про уточнення (виправлення) даних за показниками форми за попередній звітному місяць (місяці). У Розділі ІІ «Показники щодо розподілу показників за видами економічної діяльності» проведено упорядкування пунктів 1–4 відповідно змін, внесених до бланку форми ДСС №1–ПЕ (місячна). Інформацію за видами економічної діяльності з виробництва, передачі та розподілення електроенергії та виробництва газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи виокремлено в Розділ ІІІ «Показники за видами економічної діяльності «Виробництво, передача та розподілення електроенергії» (код за КВЕД 35.1) та «Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи» (35.2)»

   Додатково повідомляємо, що 30 січня 2020 року в Головному управлінні статистики у Вінницькій області відбудеться комплексна інструктивна нарада з питань надання звітності з діяльності підприємств у 2019–2020 роках та основних вимог щодо заповнення і контролю показників державних статистичних спостережень з питань статистики промисловості.

   Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного статистичного спостереження за формою №1–ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості» у 2020 році.

   Перший заступник начальника                                            Світлана РИБАЛКО

    

   Наталія  Гаврилюк   52 57 75


Про внесення змін до ДСС за ф.№1–П (місячна)
«Звіт про виробництво промислової продукції за видами» на 2020р.

 • Детальніше
  • Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження з короткотермінової статистики виробництва продукції промисловості, затверджених наказом Держстату України від 25.12.2012р. №541 зі змінами, затвердженими наказами Держстату від 21.12.2015 №364,
   від 11.02.2019 №71 та від 31.05.2019 №181 (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – «Економічна статистика» – «Економічна діяльність» – «Промисловість», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України включено до генеральної сукупності підприємств, що звітують по формі №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (далі – форма №1–П (місячна)). 

   Звіт за формою №1–П (місячна) складають та подають за фактичною адресою здійснення діяльності територіальному органу Держстату юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, що займаються економічними видами діяльності, які відносяться до промисловості.

   Ставимо до відома, що відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату України від 31.05.2019р. №180 затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»  (для юридичних осіб та для фізичних осіб-підприємців), яка надається не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним, починаючи зі звіту за січень 2020 року. Також затверджені нові Роз’яснення за №19.1.2-12/10-19 від 31.05.2019р. щодо форми державного статистичного спостереження №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами».

   Роз’яснення щодо показників форми ДСС №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» від 06.07.2018р. №17.4-12/6 з 01 лютого 2020 року є недійсними.

   У бланку форми ДСС №1–П (місячна) для заповнення показників залишено лише графу 1, яка уміщує кількість виробленої за звітний місяць продукції (валове виробництво), та графу 2, яка уміщує кількість запасів виробленої продукції на кінець звітного місяця.

   У Роз’ясненнях щодо форми державного статистичного спостереження №1–П (місячна) розділ І «Загальні положення» пункт 3 викладено у наступній редакції: «Значення показників форми за графами 1, 2 мають формат представлення в числах залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 Номенклатури:

   • за одиницями вимірювання: «елемент», «пара», «штука» – у цілих числах;
   • за іншими одиницями вимірювання – з одним десятковим знаком(після коми)».

   У розділі ІІ «Показники форми» проведено упорядкування пунктів 1–11 відповідно змін, внесених до бланку форми ДСС №1–П (місячна).

   Додатково повідомляємо, що 30 січня 2020 року в Головному управлінні статистики у Вінницькій області відбудеться комплексна інструктивна нарада з питань надання звітності з діяльності підприємств у 2019–2020 роках та основних вимог щодо заповнення і контролю державних статистичних спостережень з питань статистики промисловості.

   Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного статистичного спостереження за формою №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» у 2020 році.

   Перший заступник начальника                                            Світлана РИБАЛКО

    

   Наталія  Гаврилюк   52 57 62  


До уваги  респондентів, звітуючих  в електронному вигляді за формою державних статистичних спостережень  
37-сг «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»

 • Детальніше
  • Шановні респонденти, які звітують за статистичною формою 37-сг (місячна) «Звіт  про  збирання  врожаю сільськогосподарських  культур» в електронному вигляді, звертаємо Вашу увагу на те, що:

   • статистична форма 37-сг «Звіт  про  збирання  врожаю сільськогосподарських  культур» подається органу державної статистики за місцем здійснення діяльності респондента, що займається посівом та збиранням сільськогосподарської продукції, тобто, за місцем знаходження землі. Відповідно, у звіті код території за класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі – КОАТУУ) проставляється по тому населеному пункту, де знаходиться земля. Особливу увагу на це звернути респондентам, які мають місцеві одиниці і всі звіти по ним, як правило, кодують кодом території реєстрації головного підприємства, а не кодом населеного пункту, де знаходиться земля;
   • звіти кодуються десятизначним кодом КОАТУУ, тобто, на рівні населеного пункту, де знаходиться земля, що передбачено комплексом електронної обробки інформації (далі – КЕОІ) за даною формою. Якщо, наприклад, код КОАТУУ проставити лише на рівні району, або код, який не відповідає місцевій одиниці, а є кодом головного підприємства, або взагалі помилковий код території, то при послідуючій обробці звітності в Головному управлінні статистики у Вінницькій області (далі – ГУС у Вінницькій області) дані звіти в автоматичному режимі не підливаються до КЕОІ по цій формі, а потребують додаткового опрацювання. По кожному з них фахівцями ГУС у Вінницькій області здійснюється візуальний пошук по адресі і перекодування в ручному режимі коду КОАТУУ. Це значно ускладнює і гальмує обробку та отримання даних в цілому по області і є вкрай небажаним, враховуючи дуже стислі терміни обробки даної звітності;
   • щоразу, в обов’язковому порядку, при підготовці електронного звіту до відправки необхідно в Головному меню → Пункт довідники → Картка підприємства → Територія → Вкладки «додатково» → Код КОАТУУ –проставити або перевірити правильність вказання коду території. В даному випадку – десятизначний код населеного пункту за КОАТУУ, де знаходиться земля. В переважній більшості випадків, як показує практика, і не тільки по цій формі, респонденти цього не роблять, внаслідок чого порушується технологія опрацювання електронної звітності.

   Розраховуємо на співпрацю та дотримання вищевказаних вимог.


Шановні респонденти! Заощаджуйте свій час!

Подавайте звітність до органів державної статистики в електронному вигляді! Детальніше
За консультаціями щодо подання статистичної звітності в електронному вигляді звертайтесь в управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області за телефонами: (0432)525760 моб. 0501061388

 

Про затвердження типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад

Роз’яснення щодо відображення
мобілізованих працівників у державній
статистичній звітності з праці

 • Детальніше

  •       Указом Президента України від 17.03.2014р. № 303/2014 «Про часткову мобілізацію», затвердженим Законом України від 17.03.2014р. №1126-VII, було оголошено проведення часткової мобілізації.

   Законом України від 27.03.2014р. №1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» (набрав чинності з 1 квітня 2014р.) унесено зміни до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Відповідно до ст.2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» окремим видом служби є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період.
   У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014 №1275-VII усі працівники, які були звільнені з роботи у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації, мають бути поновлені роботодавцем на роботі.

   За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше, як на один рік, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форм власності.
         Щодо відображення такої категорії працівників у формах державної статистичної звітності з праці зазначаємо наступне.

   У ф. №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, відображаються лише у рядку 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду». При цьому вищезгадані працівники не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників по аналогії з працівниками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною. Так само, не слід їх відображати і в показниках руху кадрів та фонду робочого часу.
          У ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» нарахування згаданим працівникам відображаються у показнику рядка 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників», без відображення їхньої кількості у рядку 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників».


Щодо відображення у статистичній звітності
з праці за фф.№1-ПВ (місячна), (квартальна)
нарахувань мобілізованим працівникам

 • Детальніше

  •    У зв’язку із запитами респондентів державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", які надходять до Головного управління статистики у Вінницькій області, після набрання чинності Порядком виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105 (далі – Порядок), повідомляємо наступне.

   Законом України від 14.05.2015р. № 433-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду" (набрав чинності з 15 травня 2015 р.) унесено зміни зокрема до Кодексу законів про працю (КЗпП).
   У статті 119 КЗпП "Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків" змінено редакцію частин третьої та четвертої, які після внесення змін мають наступний зміст:

   У пункті 4 Порядку зазначається, що для виплати таких компенсацій із бюджету підприємство, установа, організація подає щомісячно органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам. Тобто кошти для зазначених виплат підприємство отримує після здійснення фактичних нарахувань мобілізованим працівникам."За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
       Згідно з п. 1.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 року № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713 (далі – Інструкція), до фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

   Також звертаємо увагу, що у формах державних статистичних спостережень відображаються нарахування працівникам підприємства у відповідності до розрахунково-платіжних документів незалежно від терміну їхніх фактичних виплат. Зазначені суми наводяться до утримання податків та внесків працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. (п. 1.4 Інструкції).
   Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо інформацію про нарахування працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, у державній статистичній звітності з праці відображати в рядку 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників» форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (далі – форма № 1-ПВ (місячна).

   За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".Запрошуємо респондентів Вінницькій області подавати статистичну звітність в електронному вигляді З січня 2010 року у Вас є можливість подати статистичну звітність в електронному вигляді. Така технологія дозволяє підготувати звіт за допомогою програмного забезпечення, яке використовується в суб’єкта господарської діяльності, зекономити час працівників на відвідування підрозділу статистики, своєчасно і оперативно мати інформацію щодо зміни форм статистичної звітності.
       При цьому вищезгадані працівники не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників (рядок 1040 форми № 1-ПВ (місячна), а відображаються лише в обліковій кількості штатних працівників на кінець звітного періоду (рядок 3070 форми № 1-ПВ (квартальна). Відповідно нарахування цим працівникам не включаються до фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070 форми № 1-ПВ (місячна).

До уваги суб’єктів господарювання!

 • Детальніше
  • Відповідно до Закону України «Про стандартизацію», наказів Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11 жовтня 2010р. №457 і «Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457» від 29 листопада 2010р. №530, затверджено національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 на заміну ДК 009:2005, який набув чинності з 1 січня 2012 р.

   Разом із тим, чинність та дія «старого» Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005) продовжено на весь період 2012 року (згідно із пунктом 4 зазначеного вище наказу зі змінами, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010р. №530), але, звертаємо Вашу увагу на те, що 31.12.2012 року дія Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005) припиняється.

   В зв’язку із викладеним, як зазначає Державна реєстраційна служба -(лист-роз’яснення від 27.12.2011р. за №785-7-25-11), з метою вжиття всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного введення в дію КВЕД- 2010 та усунення можливості виникнення у зв'язку із цим черг, що можуть ускладнити та уповільнити процес державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців, рекомендуємо:

   - використовувати Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за «Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД-2010» на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) та головній сторінці веб-сайту Головного управління статистики у Вінницькій області (www.vn.ukrstat.gov.ua);

   - під час звернення до державного реєстратора щодо проведення будь-яких реєстраційних дій в ЄДР у відповідній реєстраційний картці зазначати відомості видів економічної діяльності за КВЕД-2010.

 

Про запровадження в державну статистичну діяльність нової Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010)

 • Детальніше
  • Система статистичних класифікацій не статична і тому, зважаючи на зміни у світовій економіці та суспільстві, виникає потреба в їх перегляді.

   Впровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих питань, здійснення міжнародних зіставлень.

   Відповідно до Закону України «Про стандартизацію», наказів Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11 жовтня 2010р. №457 і «Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457» від 29 листопада 2010р. №530, затверджено національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 на заміну ДК 009:2005, який набуває чинності з 1 січня 2012р.

   Впровадження в державну статистичну діяльність нової Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), гармонізованої з міжнародною статистичною Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE rev.2, є однією із найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки.

   Для можливості здійснення перекодування з КВЕД-2005 на КВЕД-2010 (яке є обов’язковим для всіх) у спокійному, робочому режимі, запобігання виникнення черг в органах державної реєстрації, органах державної статистики, інших неприємних ситуацій та незручностей, які можуть виникати та заважати роботі респондентів, чинність національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2005 буде скасовано 31 грудня 2012 року. Тобто, протягом 2012 року одночасно будуть діяти класифікатори КВЕД-2005 та КВЕД-2010 і процес перекодування буде здійснюватись протягом всього 2012 року.

   Для забезпечення доступу респондентів і користувачів статистичної інформації до інформації про визначення кодів видів економічної діяльності за «Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД-2010» на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) та головній сторінці веб-сайту Головного управління статистики у Вінницькій області (www.vn.ukrstat.gov.ua) розміщено Сервіс для роботи користувачів з перехідними таблицями від КВЕД-2005 до КВЕД-2010.

   Крім цього, повідомляємо, що при формуванні довідки з ЄДРПОУ, у випадку наявності у суб’єкта хоча б одного виду діяльності за КВЕД-2010 довідка формується із зазначенням видів діяльності виключно за КВЕД-2010, у іншому випадку, довідка формується з кодами видів діяльності за КВЕД-2005.

 

Прийнято нову статистичну класифікацію КВЕД (ДК009:2010)

 • Детальніше
  • Інформаційне повідомлення

   Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

   У зв’язку із швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та комунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації підприємств і поділом виробництва на операції, під егідою Статистичної Комісії ООН було здійснено всесвітній перегляд міжнародних статистичних класифікацій видів діяльності та продукції, у рамках якого на європейському рівні були прийняті центральні статистичні класифікації – Класифікація видів економічної діяльності (NACE, rev.2) та Класифікація продукції за видами економічної діяльності (СРА-2008).

   Україна є активним учасником міжнародної співпраці у рамках європейського статистичного простору, який, окрім країн-членів Європейського Союзу, включає країни Європейської асоціації вільної торгівлі, що сприяє входженню нашої держави до європейської та світової спільноти, піднесенню її міжнародного авторитету. Потреба в гармонізації національних статистичних класифікацій з їх міжнародними аналогами обумовила перегляд існуючої системи національних статистичних класифікацій видів економічної діяльності та продукції.
   Затверджений Держспоживстандартом (наказ від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530) національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) повністю відповідає європейській Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2) і набуває чинності з 01 січня 2012 року. З цього моменту розроблення державної статистичної інформації здійснюватиметься органами державної статистики за новою КВЕД.
   З огляду на те, що КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, митної, податкової, банківської та іншої економічної інформації, період з 01.01.2011 до 31.12.2012 є періодом проведення заходів щодо переходу органів державної статистики та інших органів державної влади, які є користувачами Класифікації, на нову КВЕД (ДК 009:2010).
   Нова КВЕД (ДК 009:2010) та матеріали щодо її впровадження з метою інформування користувачів КВЕД та респондентів державних статистичних спостережень розміщені на головній сторінці веб-сайту Держкомстату за адресою www.ukrstat.gov.ua під іконкою "Проекти статистичних класифікацій (номенклатур)" у рубриці "Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)".
   Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю під час реалізації заходів щодо запровадження КВЕД (ДК 009:2010) в державну статистичну діяльність.

 

Щодо класифікування за КВЕД видів послуг підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України

 • Детальніше
  •  

   У зв'язку із набуттям чинності з 1 січня 2011 року Податковим кодексом України (далі – Кодекс) до органів державної статистики надходять численні звернення суб'єктів господарювання щодо застосування кодів Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) для цілей нарахування та сплати податку на додану вартість. Частина звернень містить прохання визначити коди видів діяльності за КВЕД для видів послуг, перелічених у вищезазначеному підпункті Кодексу. Решта запитів містить прохання дописувачів віднести види діяльності, що ними здійснюються, до видів послуг (консультаційних, інжинірингових, бухгалтерських тощо) у контексті підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу.

   Зважаючи на це, Держкомстат повідомляє про наступне.

   КВЕД побудована на основі статистичної Класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE), яка є європейським статистичним стандартом оброблення та поширення статистичної інформації. Відповідно до принципів побудови, переважно однакові або подібні види економічної діяльності у КВЕД об'єднані в угруповання, яким надані узагальнені назви та унікальні коди.

   Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності суб'єктів господарювання, які на найвищих рівнях класифікації групуються у галузі. Під економічною діяльністю у КВЕД розуміють процес виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. З огляду на це, коди видів економічної діяльності суб'єктів господарювання визначаються з урахуванням таких економічних факторів, як витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції (товарів та послуг).

   Таким чином, види послуг, у тому числі і зазначені у підпункті в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу, не є об'єктами класифікації в КВЕД. За КВЕД може бути класифікована саме економічна діяльність з надання (постачання) послуг. При цьому слід зазначити, що об'єктом класифікації може бути тільки та діяльність з надання послуг, яка створює валову додану вартість (економічний результат) і виконується на замовлення інших суб'єктів (юридичних або фізичних осіб).

   Відповідно до статистичної методології, діяльність з надання зазначених у підпункті в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу послуг може бути класифікована у позиціях КВЕД, наведених нижче, однак, для однозначного визначення класифікаційного коду за КВЕД, що відповідає виду економічної діяльності суб'єкта господарювання, необхідна детальна інформація як щодо самого суб’єкта господарювання, так і щодо сфери й характеру його діяльності:

   - діяльність з надання консультацій класифікується за КВЕД в залежності від предмету консультування, сфери та характеру діяльності суб'єкта господарювання. Так, наприклад, консультування з питань комерційної діяльності (консалтинг) відноситься до підкласу 74.14.0 "Консультування з питань комерційної діяльності та управління", консультування з питань безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків – до підкласу 74.60.0 "Проведення розслідувань та забезпечення безпеки", медичне консультування або надання консультацій у рамках соціальної допомоги – до відповідних підкласів розділу
   85 "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", діяльність продавців-консультантів класифікується у відповідних підкласах груп 52.1 – 52.6 розділу 52 "Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку" разом із діяльністю магазину, від імені якого ними надаються консультаційні послуги, тощо;

   - надання інжинірингових послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) відноситься до підкласу 74.20.1 "Діяльність у сфері інжинірингу" КВЕД, яка, окрім означеної діяльності, включає також діяльність у сфері архітектури. При цьому підклас 74.20.1, на відміну від визначення інжинірингу, наведеного у підпункті 14.1.85 Кодексу, не включає проведення наукових досліджень, яке за КВЕД класифікується у відповідних підкласах класу 73.10 "Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук" залежно від галузі науки;

   - надання інженерних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) складно однозначно класифікувати за КВЕД і через відсутність визначення їх змісту у чинному законодавстві, і з огляду на те, що діяльність  з надання цих послуг не передбачена базовою класифікацією NACE. Попри це, якщо розглядати зазначену діяльність як єдиний (основний) вид економічної діяльності суб'єкта господарювання, у штаті якого працюють фахівці переважно інженерних спеціальностей, то її можна класифікувати у підкласах класу 74.20 "Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії" або у підкласі 74.30.0 "Технічні випробування та дослідження" в залежності від сфери діяльності суб'єкта господарювання.
   В іншому разі надання інженерних послуг класифікується разом із діяльністю з виробництва товарів в залежності від виду кінцевої продукції у відповідних підкласах секцій С "Добувна промисловість", D "Переробна промисловість" (розділи 27-36) та Е "Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води";

   - надання адвокатських послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.11.1 "Адвокатська діяльність";

   - надання юридичних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.11.2 "Нотаріальна та інша юридична діяльність";

   - надання бухгалтерських та аудиторських послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.12.0 "Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту";

   - надання актуарних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) відноситься до сфери недержавного страхування (розділ 66 "Страхування"), але, з огляду на відсутність чіткого законодавчого визначення таких послуг, діяльність з надання цих послуг може бути віднесена також і до інших підкласів КВЕД в залежності від сфери діяльності суб'єкта господарювання, який здійснює зазначену діяльність;

   - надання послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення

   класифікується в залежності від виду програмного забезпечення: до підкласу 72.21.0 "Розроблення стандартного програмного забезпечення" відноситься діяльність, пов'язана із системними пакетами програм, службовими та ігровими програмами, а до підкласу 72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" – діяльність, пов'язана з індивідуальним програмним забезпеченням;

   - оброблення даних відноситься до підкласу 72.30.0 "Оброблення даних";

   - надання консультацій з питань інформатизації класифікується у підкласі 72.10.0 "Консультування з питань інформатизації", окрім консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, віднесеного до підкласу 72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення";

   - надання інформації у сфері інформатизації класифікується у підкласі 72.40.0 "Діяльність, пов'язана з банками даних";

   - надання інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, класифікується у відповідних підкласах розділу 72 "Діяльність у сфері інформатизації" в залежності від змісту цих послуг.

   Отже, з огляду на вищезазначене, Держкомстат інформує, що класифікаційні коди видів економічної діяльності суб'єкта господарювання за КВЕД не можуть бути визначальним критерієм для застосування щодо нього підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу. Зважаючи на переважно статистичне призначення КВЕД, її використання для інших цілей, зокрема задля нарахування податку на додану вартість, може здійснюватися за власними правилами органів державної влади, які супроводжують і відповідають за належне пояснення такого використання.

 

Про впровадження системи електронної звітності в системі органів державної статистики Вінницької області

 • Детальніше
  • Керівникам підприємств,
   установ, організацій

   Про впровадження системи електронної
   звітності в системі органів державної
   статистики Вінницької області

   Шановні респонденти!

   На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007р. № 653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» наказу Держкомстату України №439 від 20.11.2009р., Головне управління статистики у Вінницькій області запроваджує в органах державної статистики області систему електронної звітності, із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв’язку, починаючи зі звітів за 2009 рік.

   Основна мета впровадження системи електронної звітності – спрощення для респондентів процедури подання статистичної та фінансової звітності. ЇЇ переваги полягають в значній економії часу у процесі подання звітності, зменшення кількості помилок респондентів за рахунок первинного контролю при заповненні електронних форм згідно з діючими вимогами, при цьому, звітність надана в електронному вигляді не вимагає надання паперової копії, є можливість отримання роздрукованої версії заповненого статистичного звіту.

   Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики розроблено відповідно до положень законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», а також Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452, та Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453. Вищеназваний порядок та нормативно-правова база з даного питання розміщені на сайті Державного комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua).

   Подання респондентом електронної звітності здійснюється на добровільних засадах та за його ініціативою. Респондент, який виявив бажання подавати електронні звіти керується чинним законодавством України, у тому числі і в частині термінів подання статистичної звітності за відповідні звітні періоди.

   Головне управління статистики у Вінницькій області запрошує всіх респондентів м.Вінниці та області до співпраці щодо запровадження системи електронної звітності починаючи зі звітів за 2009 рік.

   За довідками звертатись: тел. (0432) 52 57 60, (0432) 52 59 94

Останнє оновлення на Понеділок, 27 січня 2020, 16:52
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області