ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Календар оприлюднення інформації Головного управління статистики у Вінницькій області на 2024 рік

  • Демографічна та соціальна статистика

Чисельність населення (за оцінкою)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

Кількість живонароджених, померлих по районах

Кількість померлих за причинами смерті

Кількість прибулих, вибулих по районах

Населення (1990-2021рр.)

Міграційний рух населення

Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002-2021 роках

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах у 2021 році

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками у 2021 році

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості у 2021 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) у 2021 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства у 2021 році

Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) у 2021 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження у 2021 році

Методологічні пояснення

Зайнятість та безробіття

Робоча сила

Робоча сила за статтю та типом місцевості у 2021 році

Методологічні пояснення

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Щомісячні дані

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році (щомісячна інформація)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році (щомісячна інформація)

Середня заробітна плата штатних працвіників за видами економічної діяльності у 2022 році (щомісячна інформація)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році (щомісячна інформація)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число у 2022 році (щомісячна інформація)

Щоквартальні дані

Кількість штатних працівників по районах у 2021 році (щоквартальна інформація)

Відпрацьований час штатних працівників по районах у 2021 році (щоквартальна інформація)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах у 2021 році (щоквартальна інформація)

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за видами економічної діяльності у 2021 році (щоквартальна інформація)

Річні дані

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2021рр.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2021рр.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати (2000-2022)

Інформація не оновлюється

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2016рр.

Методологічні пояснення

  • Економічна статистика

  • Економічна діяльність

Показники діяльності суб'єктів господарювання

Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році

Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах у 2021 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах у 2021 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах у 2021 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах у 2021 році

Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2021 році

Показники діяльності підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

Показники діяльності підприємств по районах у 2021 році

Фінансові результати до оподаткування підприємств

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2023 році

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах за 2023 рік

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідриємства за 2023 рік

Показники балансу підприємств

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності за 2022 рік

Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2022 рік

Методологічні пояснення

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2009)

Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2023)

Тваринництво

Тваринництво (1995-2023)

Кількість сільськогосподарських тварин у 2022 році (щомісячна інформація)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2024 року (остаточні дані)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств у 2022 році (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2022 році (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2023 році (остаточні дані)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2022 році (щомісячна інформація)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах у 2021 році (остаточні дані)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах у 2022 році (щомісячна інформація)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 01 січня 2022 року (остаточні дані)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах у 2022 році (щомісячна інформація)

Рослинництво

Рослинництво (1995-2023рр.)

Виробництво сільськогосподарських культур у 2021 році

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2023 році

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах у 2021 році

Виробництво пшениці по районах у 2021 році

Виробництво ячменю по районах у 2021 році

Виробництво кукурудзи по районах у 2021 році

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах у 2021 році

Виробництво ріпаку по районах у 2021 році

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств під урожай у 2024 році

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах під урожай у 2022 році

Застосування органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2023 року

Застосування мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2023 року

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2023 року

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2022 році

Середні ціни  продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2021)

Надходження продукції сільського господарства на переробні підприємства

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуюванням, зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартальні показники)

Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальні показники)

Методологічні пояснення

Лісове господарство та мисливство

Лісове господарство

Площа, на якій проведено роботи з відтворення лісів (2010-2023)

Площа, на якій загинули лісові насадження за причинами у 2023 році

Площа захисту лісів від шкідників і хвороб (2005-2023)

Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції у 2023 році

Інформація не оновлюється

Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010-2019)

Мисливство

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами у 2020 році

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020)

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами у 2020 році

Методологічні пояснення

Рибне господарство

Добування водних біоресурсів (1995-2016)

Добування водних біоресурсів (2018-2023)

Методологічні пояснення

Діяльність будівельних підприємств

Індекси будівельної продукції за видами у 2022 році (щомісячна інформація)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2022 році (щомісячна інформація)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2022 році (щомісячна інформація)

Індекси будівельної продукції за видами (2011-2021)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2021)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2021)

Показники щодо завершення будівництва

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах (щоквартально)

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2023)

Загальна площа нежитлових будівель,  прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2023)

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2023)

Методологічні пояснення

        Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

У зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015-2019 роки (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy) та їх оприлюдненням 30 червня 2020   року на вебсайті Національного банку дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року – 31 грудня 2019 року неактуальні.

З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1).

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за 1994-2014 роки (річні дані)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 1994-2014 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Вінницької області за 2009-2014 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці Вінницької області за 2009-2014 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Вінницької області за видами економічної діяльності за 2009-2014 роки

Методологічні пояснення

Зовнішня торгівля товарами

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Вінницької області (щомісячна інформація)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Вінницької області у 2023 році (остаточні дані) 

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області у 2023 році (остаточні дані) 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2023)

Зовнішня торгівля послугами

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Вінницької області (щоквартальна інформація)

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області у 2022 році (щоквартальна інформація)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2021) (остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області (2021) (остаточні дані)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2021)

Методологічні пояснення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990–2023)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2021)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2023 році

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2021 році

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція КВЕД) у 2023 році

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2023 році

Відходи

Утворення та поводження з відходами (1995-2022)

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2023 році

Утворення та поводження з відходами І-V класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2023 році

Утворення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах у 2020 році

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2020 році

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів у 2022 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2023 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах у 2020 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2023 році

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2023)

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2023)

Методологічні пояснення

  • Багатогалузева статистична інформація

Жінки та чоловіки

 

  

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області