ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Статистична інформація Архів за 2021 рік
Печать

Календар оприлюднення інформації Головного управління статистики у Вінницькій області на 2021 рік

 

  • Демографічна та соціальна статистика

Чисельність населення (за оцінкою)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

Кількість живонароджених, померлих по районах

Кількість померлих за причинами смерті

Кількість прибулих, вибулих по районах

Населення (1990-2020рр.)

Міграційний рух населення

Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002-2020 роках

Міграційний рух населення за типом місцевості по містах обласного значення та районах у 2020 році

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження у 2020 році

Методологічні пояснення

Зайнятість та безробіття

Робоча сила

Робоча сила за статтю та типом місцевості

Методологічні пояснення

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2020рр.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2020рр.

Кількість штатних працівників по районах

Відпрацьований час штатних працівників по районах

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за видами економічної діяльності

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2016рр.

Середня заробітна плата штатних працвіників за видами економічної діяльності у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1 січня

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число у 2021 році

Методологічні пояснення

  • Економічна статистика

  • Економічна діяльність

       Показники діяльності суб'єктів господарювання

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами

Показники діяльності підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах

Фінансові результати до оподаткування підприємств

Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах

Фінансові результати  до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідриємства

Показники балансу підприємств

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Методологічні пояснення

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2009рр.)

Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2021рр.)

Кількість сільськогосподарських тварин у 2021 році

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2021 року (остаточні дані)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств у 2021 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2021 році

Тваринництво (1995-2021рр.)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах у 2020 році

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах у 2021 році

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 січня 2021 року (остаточні дані)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах у 2021 році

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

Виробництво сільськогосподарських культур у 2021 році

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2021 році

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах у 2020 році

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах у 2021 році

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах у 2021 році

Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах у 2020 році

Рослинництво (1995-2020рр.)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств під урожай

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах під урожай

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році

Середні ціни  продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2020рр.)

Реалізація молока від сільськогосподарських тварин підприємствами (крім малих)

Реалізація тварин сільськогосподарських живих підприємствами (крім малих)

Реалізація насіння олійних культур підприємствами (крім малих)

Реалізація зернових та зернобобових культур підприємствами (крім малих)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуюванням, зберіганням та переробленням

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

Надходження молока на переробні підприємства

Методологічні пояснення

Лісове господарство та мисливство

Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010-2019рр.)

Відтворення лісів (2010-2020рр.)

Загибель лісових насаджень за причинами

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2020рр.)

Заготівля деревини за породним складом деревостанів

Заготівля деревини за системами та видами рубок

Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами у 2020 році

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020рр.)

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами у 2020 році

Методологічні пояснення

Рибне господарство

Добування водних біоресурсів (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення

        Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

У зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015-2019 роки (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy) та їх оприлюдненням 30 червня 2020   року на вебсайті Національного банку дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року – 31 грудня 2019 року неактуальні.

З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1).

        Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за 1994-2014 роки (річні дані)

        Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 1994-2014 роки

        Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Вінницької області за 2009-2014 роки

        Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці Вінницької області за 2009-2014 роки

        Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Вінницької області за видами економічної діяльності за 2009-2014 роки

Методологічні пояснення

Зовнішня торгівля

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Вінницької області

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Вінницької області за уточненими річними даними

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області за уточненими річними даними

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2020рр.)

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Вінницької області (щоквартальна інформація)

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області (щоквартальна інформація)

       Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2020) (остаточні дані)

       Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області (2020) (остаточні дані)

       Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2020рр.)

Методологічні пояснення

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2020рр.)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2020рр.)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція КВЕД)

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів

Утворення та поводження з відходами (1995-2020рр.)

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів

Утворення та поводження з відходами І-V класів небезпеки за категоріями матеріалів

Утворення відходів по містах обласного значення та районах

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах 

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

Методологічні пояснення

  • Багатогалузева статистична інформація

Обновлено 03.10.2023 13:46
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області