ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності(міс Печать
Статистична інформація 2011


за січень-грудень 2011 року

(попередні дані)

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до загальної
кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної
кількості підприємств

фінансовий
результат

Усього1

1412391,2

70,2

2251716,9

29,8

839325,7

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

971276,0

87,5

1052336,3

12,5

81060,3

промисловість

502081,1

57,9

923436,5

42,1

421355,4

будівництво

12365,5

69,7

31605,4

30,3

19239,9

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–79462,2

75,0

123447,8

25,0

202910,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–24740,3

68,0

31125,1

32,0

55865,4

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–15149,7

76,0

73312,7

24,0

88462,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–39572,2

76,9

19010,0

23,1

58582,2

діяльність готелів та ресторанів

–1615,6

60,0

1068,6

40,0

2684,2

діяльність транспорту та зв’язку

34388,3

71,4

50317,0

28,6

15928,7

фінансова діяльність

2847,4

66,7

15396,3

33,3

12548,9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–28336,0

64,7

47400,5

35,3

75736,5

освіта

516,2

72,7

751,4

27,3

235,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1851,7

66,7

4202,7

33,3

2351,0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–4360,1

42,2

885,3

57,8

5245,4

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ.

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Усього1

508598,5

62,5

1214030,4

37,5

705431,9

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

3030,8

65,2

7551,4

34,8

4520,6

промисловість

587088,5

57,6

966423,4

42,4

379334,9

будівництво

16295,9

62,1

32004,9

37,9

15709,0

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–101944,3

72,8

99864,9

27,2

201809,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–48426,3

68,0

10945,0

32,0

59371,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–12542,6

72,4

71235,1

27,6

83777,7

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–40975,4

76,9

17684,8

23,1

58660,2

діяльність готелів та ресторанів

–1475,0

65,0

980,0

35,0

2455,0

діяльність транспорту та зв’язку

26073,7

66,1

43606,3

33,9

17532,6

фінансова діяльність

2018,3

66,7

14864,2

33,3

12845,9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–19809,0

61,7

42762,4

38,3

62571,4

освіта

290,7

63,6

597,8

36,4

307,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

891,3

66,7

3477,9

33,3

2586,6

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–5054,0

37,8

642,8

62,2

5696,8

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

421144,0

62,0

1121454,3

38,0

700310,3

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

920,2

65,2

6919,8

34,8

5999,6

промисловість

516114,5

56,8

893421,7

43,2

377307,2

будівництво

14527,4

62,1

30274,6

37,9

15747,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–105598,8

71,8

93120,0

28,2

198718,8

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–49286,4

68,0

9798,5

32,0

59084,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–13502,7

71,4

67660,5

28,6

81163,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–42809,7

75,0

15661,0

25,0

58470,7

діяльність готелів та ресторанів

–1427,8

65,0

951,2

35,0

2379,0

діяльність транспорту та зв’язку

19266,7

62,5

39476,9

37,5

20210,2

фінансова діяльність

1292,3

66,7

14161,4

33,3

12869,1

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–21620,7

62,8

37412,1

37,2

59032,8

освіта

252,0

63,6

587,1

36,4

335,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

704,9

66,7

3369,6

33,3

2664,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–4436,2

37,8

547,6

62,2

4983,8

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–94233,0

60,7

594023,7

39,3

688256,7

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

–5350,6

69,6

4587,5

30,4

9938,1

промисловість

92264,9

55,6

445416,0

44,4

353151,1

будівництво

–47638,6

56,7

22791,6

43,3

70430,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–97878,5

71,8

60109,1

28,2

157987,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–47653,8

73,1

6537,2

26,9

54191,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–36295,9

71,3

42631,0

28,7

78926,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–13928,8

72,5

10940,9

27,5

24869,7

діяльність готелів та ресторанів

–1954,1

65,0

688,8

35,0

2642,9

діяльність транспорту та зв’язку

–7381,7

51,8

15864,2

48,2

23245,9

фінансова діяльність

4977,2

66,7

12756,8

33,3

7779,6

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–19605,3

63,2

28087,2

36,8

47692,5

освіта

112,1

63,6

349,4

36,4

237,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

195,2

66,7

1711,2

33,3

1516,0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–13007,5

35,6

628,0

64,4

13635,5

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–96260,3

59,2

515620,4

40,8

611880,7

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

–4949,6

69,6

4207,0

30,4

9156,6

промисловість

85708,7

54,6

387970,9

45,4

302262,2

будівництво

–32341,2

53,7

22066,6

46,3

54407,8

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–107996,9

68,4

49619,2

31,6

157616,1

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–51085,6

61,5

5063,6

38,5

56149,2

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–44193,7

68,5

35157,9

31,5

79351,6

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–12717,6

72,5

9397,7

27,5

22115,3

діяльність готелів та ресторанів

–1630,3

70,0

635,7

30,0

2266,0

діяльність транспорту та зв’язку

–8591,0

51,8

14123,0

48,2

22714,0

фінансова діяльність

11613,8

66,7

11979,7

33,3

365,9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–25071,9

62,2

21734,4

37,8

46806,3

освіта

133,0

63,6

377,2

36,4

244,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–1264,8

55,6

1438,1

44,4

2702,9

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–12898,9

34,1

439,8

65,9

13338,7

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–53632,2

57,5

391706,5

42,5

445338,7

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

–979,7

60,9

2708,8

39,1

3688,5

промисловість

38538,7

56,7

289988,3

43,3

251449,6

будівництво

–8085,6

43,3

21355,7

56,7

29441,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–57355,5

66,7

41506,8

33,3

98862,3

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–5962,4

67,9

8970,2

32,1

14932,6

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–44239,3

66,1

24439,2

33,9

68678,5

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–7153,8

67,5

8097,4

32,5

15251,2

діяльність готелів та ресторанів

–1499,3

55,0

459,9

45,0

1959,2

діяльність транспорту та зв’язку

–5431,1

53,6

9714,0

46,4

15145,1

фінансова діяльність

8607,2

66,7

8731,2

33,3

124,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–23283,5

56,8

15066,8

43,2

38350,3

освіта

306,3

72,7

412,1

27,3

105,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–1731,8

66,7

674,7

33,3

2406,5

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–3307,2

37,8

498,9

62,2

3806,1

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–97264,9

56,5

332656,3

43,5

429921,2

у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство

–1345,8

60,9

2345,8

39,1

3691,6

промисловість

46,7

55,2

250471,6

44,8

250424,9

будівництво

–12009,7

44,8

13444,4

55,2

25454,1

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–61662,1

64,4

34192,1

35,6

95854,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–6332,6

60,7

8397,8

39,3

14730,4

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–48024,1

64,2

18605,1

35,8

66629,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–7305,4

67,5

7189,2

32,5

14494,6

діяльність готелів та ресторанів

–1318,0

55,0

339,6

45,0

1657,6

діяльність транспорту та зв’язку

–4082,4

51,8

8409,3

48,2

12491,7

фінансова діяльність

7744,6

83,3

7779,4

16,7

34,8

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–20799,8

54,8

13893,3

45,2

34693,1

освіта

570,6

90,9

591,4

9,1

20,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–2439,1

55,6

167,3

44,4

2606,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–2585,6

40,0

406,4

60,0

2992,0

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–112632,8

53,2

286186,7

46,8

398819,5

у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство

–378,0

60,9

2421,0

39,1

2799,0

промисловість

–25263,0

52,1

213530,1

47,9

238793,1

будівництво

–8814,0

41,8

12915,6

58,2

21729,6

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–56322,5

60,6

29833,5

39,4

86156,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–10841,5

57,1

5027,4

42,9

15868,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–43215,3

60,7

16651,4

39,3

59866,7

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–2265,7

62,5

8154,7

37,5

10420,4

діяльність готелів та ресторанів

–1044,8

55,0

313,3

45,0

1358,1

діяльність транспорту та зв'язку

–3241,3

44,6

6919,1

55,4

10160,4

фінансова діяльність

6103,0

83,3

6144,0

16,7

41,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–19069,5

52,5

12753,5

47,5

31823,0

освіта

99,0

72,7

308,7

27,3

209,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–2702,7

66,7

268,3

33,3

2971,0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–2393,7

37,0

359,1

63,0

2752,8

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства,
які одержали прибуток

Підприємства,
які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Усього1

–5665,1

56,7

134290,7

43,3

139955,8

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

–1203,9

65,2

621,7

34,8

1825,6

промисловість

15354,9

51,5

101796,7

48,5

86441,8

будівництво

–14560,3

41,2

5154,8

58,8

19715,1

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

766,6

68,5

14192,5

31,5

13425,9

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–1019,3

63,3

1368,2

36,7

2387,5

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

4720,3

71,3

8861,5

28,7

4141,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–2934,4

65,0

3962,8

35,0

6897,2

діяльність готелів та ресторанів

–311,4

68,4

129,9

31,6

441,3

діяльність транспорту та зв’язку

–2146,9

48,2

4234,6

51,8

6381,5

фінансова діяльність

2375,8

83,3

2399,2

16,7

23,4

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–5153,2

59,9

4834,0

40,1

9987,2

освіта

124,1

90,9

131,1

9,1

7,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

223,1

66,7

472,0

33,3

248,9

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–1238,1

28,3

220,0

71,7

1458,1

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства,
які одержали прибуток

Підприємства,
які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий
результат

Усього1

–18329,1

58,3

70158,5

41,7

88487,6

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

–474,6

69,6

471,8

30,4

946,4

промисловість

–4158,8

53,4

52004,1

46,6

56162,9

будівництво

–8947,5

46,3

1175,8

53,7

10123,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2174,7

68,0

9588,3

32,0

7413,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–307,4

63,3

824,6

36,7

1132,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

3143,6

71,3

5875,3

28,7

2731,7

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–661,5

62,5

2888,4

37,5

3549,9

діяльність готелів та ресторанів

1,4

68,4

87,2

31,6

85,8

діяльність транспорту та зв’язку

–4295,7

42,9

2151,9

57,1

6447,6

фінансова діяльність

1173,8

83,3

1183,8

16,7

10,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–2499,8

63,7

2993,0

36,3

5492,8

освіта

51,6

72,7

75,5

27,3

23,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

122,0

77,8

233,4

22,2

111,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–1562,8

34,8

107,1

65,2

1669,9

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

Обновлено 27.06.2012 16:26
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області