ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на кінець звітного періоду Печать
Статистична інформація 2011

на 30 вересня 2011 року

(тис.грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на
1 січня 2011р.

на
30 вересня 2011р.

на
1 січня 2011р.

на
30 вересня 2011р.

Усього1

12693490,7

12814921,2

10892675,1

11006533,9

    у тому числі

 

 

 

 

    сільське господарство, мисливство,
    лісове господарство

92787,9

93300,3

64010,2

70062,5

    промисловість

5636316,7

5846438,8

6404851,9

6265368,1

    будівництво

585624,4

552889,0

865937,5

1065406,6

    торгівля; ремонт автомобілів, побутових
    виробів та предметів особистого вжитку

1156814,0

1196284,4

2521175,0

2469660,9

       торгівля автомобілями та
       мотоциклами, їх технічне
       обслуговування та ремонт

119178,6

111354,9

396998,8

448798,4

       оптова торгівля і посередництво в
       оптовій торгівлі

874723,7

913754,9

1821516,4

1711405,7

       роздрібна торгівля; ремонт побутових
       виробів та предметів особистого
       вжитку

162911,7

171174,6

302659,8

309456,8

    діяльність готелів та ресторанів

51364,5

51385,6

28614,7

29590,7

    діяльність транспорту та зв'язку

363416,5

356264,2

311119,2

345512,5

    фінансова діяльність

12627,0

8840,0

197606,0

192364,0

    операції з нерухомим майном, оренда,
    інжиніринг та надання послуг
    підприємцям

4422086,5

4344713,4

449942,4

510905,5

    освіта

3686,5

3263,8

1607,2

2109,2

    охорона здоров’я та надання соціальної
    допомоги

74325,6

72626,9

16153,2

22496,6

    надання комунальних та індивідуальних
    послуг; діяльність у сфері культури та
    спорту

291677,8

286058,4

20450,8

20188,3


Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на
1 січня 2011р.

на
30 вересня 2011р.

на
1 січня 2011р.

на
30 вересня 2011р.

Усього1

398518,9

410236,1

3345,0

4654,0

    у тому числі

 

 

 

 

    сільське господарство, мисливство,  
    лісове господарство

805,0

744,0

-

-

    промисловість

230488,6

279766,4

3082,0

3129,0

    будівництво

85922,6

59376,3

-

-

    торгівля; ремонт автомобілів,
    побутових виробів та предметів
    особистого вжитку

67291,1

51328,4

263,0

1525,0

       торгівля автомобілями та
       мотоциклами, їх технічне
       обслуговування та ремонт

45,1

65,3

4,0

25,0

       оптова торгівля і посередництво в
       оптовій торгівлі

17310,4

22233,5

119,0

1500,0

       роздрібна торгівля; ремонт
       побутових виробів та предметів
       особистого вжитку

49935,6

29029,6

140,0

-

    діяльність готелів та ресторанів

122,1

175,7

-

-

    діяльність транспорту та зв'язку

3764,7

7555,3

-

-

    фінансова діяльність

37,0

10,0

-

-

    операції з нерухомим майном, оренда,
    інжиніринг та  надання послуг
    підприємцям

9648,5

10763,5

-

-

    освіта

3,2

5,7

-

-

    охорона здоров’я та надання
    соціальної допомоги

24,5

27,0

-

-

    надання комунальних та
    індивідуальних послуг; діяльність у
    сфері культури та спорту

411,6

483,8

-

-

 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витраті платежів

довгострокові
зобов’язання

на
1 січня
2011р.

на
30 вересня 2011р.

на
1 січня
2011р.

на
30 вересня 2011р.

на
1 січня
2011р.

на
30 вересня 2011р.

Усього1

8610320,2

9096492,3

76759,3

79873,2

4855997,1

4129991,5

    у тому числі

 

 

 

 

 

 

    сільське господарство, мисливство,
    лісове господарство

83751,0

79716,0

820,0

1697,0

3539,0

2192,0

    промисловість

3607276,1

4277656,1

33983,0

40186,0

2865298,4

2249254,5

    будівництво

184487,1

184655,3

9703,7

5800,4

444140,1

314007,4

    торгівля; ремонт автомобілів,
    побутових виробів та предметів
    особистого вжитку

442278,5

366679,6

1048,2

961,6

616551,9

666850,5

       торгівля автомобілями та
       мотоциклами, їх технічне
       обслуговування та ремонт

16216,7

-27679,8

201,0

199,0

122811,5

118076,4

       оптова торгівля і посередництво в        оптовій торгівлі

294880,5

268321,6

846,2

762,6

399517,9

476148,0

       роздрібна торгівля; ремонт 
       побутових виробів та предметів
       особистого вжитку

131181,3

126037,8

1,0

-

94222,5

72626,1

    діяльність готелів та ресторанів

-4140,7

-3903,9

19887,0

20562,0

34260,0

34535,3

    діяльність транспорту та зв'язку

247558,0

230291,2

1020,0

1377,0

94499,1

68126,4

    фінансова діяльність

126280,0

129127,0

-

-

31936,0

23968,0

    операції з нерухомим майном,
    оренда, інжиніринг та  надання 
    послуг підприємцям

3563462,4

3481563,8

10172,5

8618,1

755168,9

761260,3

    освіта

3791,2

3677,6

-

-

-

-

    охорона здоров’я та надання
    соціальної допомоги

64908,0

63288,8

92,1

105,1

3575,8

4519,8

    надання комунальних та
    індивідуальних послуг; діяльність у
    сфері культури та спорту

278541,1

270430,7

21,0

566,0

6699,8

4958,2


Продовження


Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на
1 січня
2011р.

на
30 вересня 2011р.

на
1 січня 2011р.

на
30 вересня 2011р.

на
1 січня
2011р.

на
30 вересня 2011р.

Усього1

10388948,9

10860884,6

56004,2

69103,6

23988029,7

24236345,2

    у тому числі

 

 

 

 

 

 

    сільське господарство,
    мисливство, лісове
    господарство

68303,1

79365,8

1190,0

1136,0

157603,1

164106,8

    промисловість

5737705,4

5800089,6

30476,3

27516,1

12274739,2

12394702,3

    будівництво

899153,6

1173208,8

-

-

1537484,5

1677671,9

    торгівля; ремонт автомобілів,
    побутових виробів та предметів
    особистого вжитку

2685574,5

2684219,0

90,0

88,0

3745543,1

3718798,7

       торгівля автомобілями та
       мотоциклами, їх технічне
       обслуговування та ремонт

376997,3

469648,0

-

-

516226,5

560243,6

       оптова торгівля і
       посередництво в оптовій
       торгівлі

2018334,9

1903573,9

90,0

88,0

2713669,5

2648894,1

       роздрібна торгівля; ремонт
       побутових виробів та
       предметів особистого вжитку

290242,3

310997,1

-

-

515647,1

509661,0

    діяльність готелів та ресторанів

30095,0

29958,6

-

-

80101,3

81152,0

    діяльність транспорту та зв'язку

320476,5

390266,4

14746,8

19271,0

678300,4

709332,0

    фінансова діяльність

52042,0

48119,0

12,0

-

210270,0

201214,0

    операції з нерухомим майном,
    оренда, інжиніринг та надання
    послуг підприємцям

551806,2

612477,9

1067,4

2462,3

4881677,4

4866382,4

    освіта

1505,7

1681,1

-

20,0

5296,9

5378,7

    охорона здоров’я та надання
    соціальної допомоги

18167,0

13603,0

3760,4

13633,8

90503,3

95150,5

    надання комунальних та
    індивідуальних послуг;
    діяльність у сфері культури та
    спорту

22617,0

25799,2

4661,3

4976,4

312540,2

306730,5

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис.грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня 2011р.

на 30 червня 2011р.

на 1 січня 2011р.

на 30 червня 2011р.

Усього1

12698905,0

12672224,9

10886602,4

10523843,4

у тому числі

 


 


сільське господарство, мисливство, лісове господарство

92787,9

90204,2

64010,2

63863,6

промисловість

5648079,2

5626391,2

6422938,8

6118162,1

будівництво

585613,4

567718,8

866245,6

1045784,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1150901,5

1154869,6

2496355,3

2214314,4

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

119178,6

112586,9

396998,8

428652,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

868811,2

874273,7

1796696,7

1498858,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

162911,7

168009,0

302659,8

286803,5

діяльність готелів та ресторанів

51364,5

50248,9

28614,7

28962,7

діяльність транспорту та зв'язку

363486,5

335493,1

311119,2

314216,2

фінансова діяльність

12627,0

5992,0

197606,0

212087,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4422098,8

4459836,5

450151,4

483522,8

освіта

3686,5

3441,7

1607,2

1830,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

74325,6

72792,8

16153,2

8273,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

291170,8

302375,0

20593,8

20053,1


Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2011р.

на 30 червня 2011р.

на 1 січня 2011р.

на 30 червня 2011р.

Усього1

394206,1

481472,6

3363,0

5361,6

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

805,0

763,0

промисловість

230551,6

288093,6

3104,0

3231,0

будівництво

85923,1

123154,6

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

65149,9

55016,9

259,0

2130,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

49,1

160,5

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

15165,2

18083,9

119,0

2130,6

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

49935,6

36772,5

140,0

діяльність готелів та ресторанів

122,1

166,2

діяльність транспорту та зв'язку

3764,7

5899,4

фінансова діяльність

37,0

11,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

7413,4

7530,5

освіта

3,2

8,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

24,5

401,9

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

411,6

427,4

 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних
витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на 1 січня
2011р.

на 30 червня
2011р.

на 1 січня
2011р.

на 30 червня
2011р.

на 1 січня
2011р.

на 30 червня
2011р.

Усього1

8614517,2

8475862,0

77512,3

79748,0

4835056,1

4225659,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

83751,0

80285,0

820,0

828,0

3539,0

2192,0

промисловість

3624065,5

3596193,5

33983,0

39401,0

2865749,4

2298766,2

будівництво

184729,1

162835,1

9703,7

6485,0

444140,1

445033,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

432100,5

342597,6

1048,2

1393,1

595160,9

583454,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

16216,7

–27328,9

201,0

244,0

122811,5

126860,4

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

284703,5

237247,5

846,2

1149,1

378126,9

373574,1

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

131180,3

132679,0

1,0

94222,5

83019,7

діяльність готелів та ресторанів

–4140,7

–4442,6

19887,0

20804,0

34260,0

33807,8

діяльність транспорту та зв'язку

247628,0

218963,1

1020,0

2253,0

94499,1

68753,1

фінансова діяльність

126280,0

136520,0

31936,0

31353,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3560567,0

3576065,0

10172,5

7182,8

755167,9

752601,8

освіта

3791,2

3906,2

4,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

64908,0

61295,1

92,1

116,8

3575,8

3977,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

278710,1

288169,8

774,0

1015,0

6699,8

5401,2

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на 1 січня
2011р.

на 30 червня
2011р.

на 1 січня
2011р.

на 30 червня
2011р.

на 1 січня
2011р.

на 30 червня
2011р.

Усього1

10400984,6

10845714,9

55006,3

55918,0

23983076,5

23682902,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

68303,1

70373,8

1190,0

1152,0

157603,1

154830,8

промисловість

5750399,4

6072974,2

30476,3

28543,0

12304673,6

12035877,9

будівництво

899209,2

1122304,3

1537782,1

1736657,8

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2684266,1

2498799,6

90,0

87,0

3712665,7

3426331,5

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

376997,3

441624,6

516226,5

541400,1

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

2017025,5

1781288,7

90,0

87,0

2680792,1

2393346,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

290243,3

275886,3

515647,1

491585,0

діяльність готелів та ресторанів

30095,0

29208,6

80101,3

79377,8

діяльність транспорту та зв'язку

320476,5

348071,5

14746,8

17568,0

678370,4

655608,7

фінансова діяльність

52042,0

50211,0

12,0

6,0

210270,0

218090,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

551985,7

613429,2

1770,5

1611,0

4879663,6

4950889,8

освіта

1505,7

1363,4

7,0

5296,9

5280,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

18167,0

13919,9

3760,4

2158,9

90503,3

81468,5

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

23032,0

23484,4

2960,3

4785,1

312176,2

322855,5

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

(тис. грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

Усього1

12892998,0

12998160,7

10914000,9

10540177,3

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

93010,9

92067,2

63679,2

61889,3

промисловість

5653423,5

5700688,1

6430871,6

6044840,2

будівництво

585624,4

572303,6

865937,5

963586,6

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1340258,1

1330867,4

2516310,4

2441750,7

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

378903,6

383110,2

426872,8

475528,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

798442,8

782505,9

1786777,8

1679120,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

162911,7

165251,3

302659,8

287101,5

діяльність готелів та ресторанів

51364,5

50249,4

28614,7

29394,4

діяльність транспорту та зв'язку

362697,0

345854,1

311119,2

310581,9

фінансова діяльність

12627,0

8406,0

197606,0

201638,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4422117,4

4508439,5

450197,1

448180,0

освіта

3686,5

3627,4

1607,2

1886,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

74325,6

74151,0

16152,2

6034,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

291099,8

308800,0

20698,8

18544,9


Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

Усього1

397496,7

425198,7

3366,0

6207,0

у тому числі

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

805,0

484,0

промисловість

231605,6

247076,0

3107,0

3108,0

будівництво

85922,6

103448,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

65150,9

58975,2

259,0

3099,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

54,1

97,4

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

15161,2

16312,5

119,0

3041,0

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

49935,6

42565,3

140,0

58,0

діяльність готелів та ресторанів

122,1

153,3

діяльність транспорту та зв'язку

3764,7

4744,0

фінансова діяльність

37,0

33,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

9648,5

9625,7

освіта

3,2

2,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25,5

265,6

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

411,6

391,0

 

Продовження

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

Усього1

8522965,8

8560657,7

122704,8

122300,2

4718594,1

4477136,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

82978,0

82222,0

820,0

889,0

3539,0

3539,0

промисловість

3599450,6

3607221,4

33957,0

35875,0

2865749,4

2704812,4

будівництво

181067,1

170389,9

9703,7

5355,0

444140,1

443529,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

367289,3

323615,3

45586,7

45772,7

492969,9

431908,1

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–9315,3

–18253,8

44840,5

44849,5

78173,0

79933,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

245423,3

193797,6

745,2

922,2

320574,4

277621,6

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

131181,3

148071,5

1,0

1,0

94222,5

74353,5

діяльність готелів та ресторанів

–4140,7

–5177,7

19887,0

20635,0

34260,0

33908,0

діяльність транспорту та зв'язку

247368,5

242230,1

1700,0

1763,0

93819,1

74389,6

фінансова діяльність

126280,0

127115,0

31936,0

31903,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3562850,2

3639919,8

10172,5

10842,5

741576,9

742915,7

освіта

3791,2

3893,6

2,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

64908,0

61317,0

92,1

256,2

3575,8

3977,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

278996,1

295410,8

774,0

795,7

6699,8

5934,2

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

на 1 січня 2011р.

на 31 березня 2011р.

Усього1

10788861,7

10758232,6

54735,2

51416,9

24207861,6

23969743,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

68968,1

66622,5

1190,0

1168,0

157495,1

154440,5

промисловість

5789374,4

5618302,7

30476,3

29500,8

12319007,7

11995712,3

будівництво

902573,6

1020064,3

1537484,5

1639338,6

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3016129,5

3033393,2

3,0

3,0

3921978,4

3834692,3

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

692132,3

752207,2

805830,5

858735,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

2033754,9

2008635,9

3,0

3,0

2600500,8

2480980,3

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

290242,3

272550,1

515647,1

494976,1

діяльність готелів та ресторанів

30095,0

30431,8

80101,3

79797,1

діяльність транспорту та зв'язку

319946,5

328614,3

14746,8

14183,0

677580,9

661180,0

фінансова діяльність

52042,0

51059,0

12,0

210270,0

210077,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

565648,0

571113,5

1715,4

1453,7

4881963,0

4966245,2

освіта

1505,7

1613,1

7,0

5296,9

5516,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

18167,0

12918,3

3760,4

1981,4

90503,3

80450,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

22909,0

22475,2

2831,3

3120,0

312210,2

327735,9

1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

Обновлено 21.12.2011 10:33
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області