ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Товарна структура зовнішньої торгівлі (щомісячні показники) Печать
Статистична інформація 2011

за 2011 рік

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

2010р.

у % до

загального

обсягу

Усього

661695,7

116,8

100,0

384554,4

111,5

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

17693,1

142,4

2,7

20773,2

100,5

5,4

01 живі тварини

2832,8

135,8

0,7

02 м’ясо та їстівні субпродукти

1770,6

64,8

0,3

17597,6

100,6

4,6

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

15914,2

164,5

2,4

338,7

31,3

0,1

05 інші продукти тваринного походження

8,3

0,0

4,0

40,1

0,0

II. Продукти рослинного походження

60574,7

124,6

9,2

16493,1

168,7

4,3

06 живі дерева та інші рослини

7,6

86,5

0,0

1874,2

169,4

0,5

07 овочі

289,4

109,9

0,0

2063,3

264,1

0,5

08 їстівні плоди та горіхи

9034,1

104,4

1,4

8484,2

166,4

2,2

09 кава, чай

26,7

17,1

0,0

2135,8

163,3

0,6

10 зерновi культури

22373,3

137,7

3,4

347,6

548,3

0,1

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

8203,9

211,8

1,2

68,9

206,0

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

20625,2

106,3

3,1

941,6

141,7

0,2

13 шелак природний

14,4

102,3

0,0

573,3

106,5

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

2,3

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

209299,0

173,9

31,6

2565,3

51,8

0,7

IV. Готові харчові продукти

146233,1

76,9

22,1

7496,0

80,7

1,9

16 продукти з м’яса, риби

8725,5

82,0

1,3

220,4

4165,4

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

2701,1

518,3

0,4

390,9

177,2

0,1

18 какао та продукти з нього

1664,9

131,6

0,3

92,5

38,1

0,0

19 готові продукти із зерна

366,7

218,3

0,1

562,7

1040,1

0,1

20 продукти переробки овочів

48539,3

112,0

7,3

4785,9

69,8

1,2

21 різні харчові продукти

5660,8

51,7

0,9

235,2

77,1

0,1

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

50368,6

49,6

7,6

86,0

116,5

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

28206,0

129,4

4,3

1122,3

112,4

0,3

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мiнеральнi продукти

26271,8

175,0

4,0

19820,0

29,2

5,2

25 сіль; сірка; землі та каміння

26227,6

175,1

4,0

3055,2

104,3

0,8

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

44,2

123,2

0,0

16764,9

25,9

4,4

VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

20017,4

136,7

3,0

70016,0

171,2

18,2

28 продукти неорганічної хімії

166,8

250,4

0,0

14246,5

124,0

3,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1994,5

100,9

0,5

30 фармацевтична продукція

1650,2

82,3

0,2

2597,0

120,9

0,7

31 добрива

882,5

189,3

0,1

14779,7

1350,2

3,8

32 екстракти дубильні

6952,9

118,9

1,8

33 ефiрнi олії

246,6

103,0

0,0

7183,0

126,0

1,9

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

3245,7

89,3

0,5

19725,8

190,9

5,1

35 бiлковi речовини

10715,0

227,8

1,6

1970,0

123,9

0,5

36 порох і вибухові речовини

149,3

236,8

0,0

37 фотографічні або кінематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

3110,5

88,3

0,5

417,4

64,1

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1395,8

82,3

0,2

21088,9

131,0

5,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

742,7

86,7

0,1

17827,5

132,3

4,6

40 каучук, гума

653,1

77,8

0,1

3261,3

124,1

0,8

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

1176,3

62,0

0,2

374,3

311,0

0,1

41 шкури

954,8

56,1

0,1

214,3

271,8

0,1

42 вироби із шкіри

221,5

115,0

0,0

29,6

87,0

0,0

43 натуральне та штучне хутро

130,4

1744,1

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

72833,2

108,0

11,0

9869,3

93,0

2,6

44 деревина і вироби з деревини

72819,9

108,0

11,0

9734,5

92,4

2,5

45 корок та вироби з нього

13,3

413,5

0,0

129,3

187,7

0,0

46 вироби із соломи

5,5

84,3

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

309,0

105,4

0,0

3411,5

87,6

0,9

47 маса з деревини

32,5

31,1

0,0

48 папір та картон

260,8

227,1

0,0

2786,3

107,3

0,7

49 друкована продукція

48,2

28,7

0,0

592,7

49,6

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

40972,7

107,1

6,2

30660,1

105,6

8,0

50 шовк

24,4

122,7

0,0

311,7

79,5

0,1

51 вовна

265,1

72,9

0,0

10042,2

106,7

2,6

52 бавовна

205,2

534,6

0,0

5339,4

130,4

1,4

53 інші текстильні волокна

2,3

71,2

0,0

857,9

167,3

0,2

54 нитки синтетичні або штучні

89,8

159,7

0,0

4153,3

118,1

1,1

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

363,4

202,1

0,1

5405,0

112,8

1,4

56 вата

20,4

88,5

0,0

855,2

95,0

0,2

57 килими

20,0

48,4

0,0

58 спецiальнi тканини

41,8

159,0

0,0

1292,6

53,1

0,3

59 текстильні матеріали

20,9

692,0

0,0

988,3

121,1

0,3

60 трикотажні полотна

10,8

424,3

0,0

586,4

72,4

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

311,5

33,2

0,0

111,7

37,4

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

39532,2

108,2

6,0

462,4

92,4

0,1

63 інші готові текстильні вироби

85,1

118,5

0,0

234,0

45,0

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

37,4

52,9

0,0

170,4

235,4

0,0

64 взуття

6,4

33,5

0,0

138,2

191,9

0,0

65 головні убори

30,8

59,7

0,0

30,5

8310,7

0,0

66 парасольки

0,2

0,0

0,2

745,4

0,0

67 оброблені пір’я та пух

1,5

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

841,3

36,2

0,1

9335,2

99,4

2,4

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

769,0

34,3

0,1

2044,5

137,0

0,5

69 керамiчнi вироби

1634,8

101,9

0,4

70 скло та вироби із скла

72,3

90,3

0,0

5656,0

89,9

1,5

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

5836,0

154,5

0,9

5578,1

136,7

1,5

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

15116,0

147,7

2,3

32490,3

150,8

8,4

72 чорні метали

1819,3

384,2

0,3

9549,0

103,9

2,5

73 вироби з чорних металів

2571,5

108,7

0,4

11844,4

249,2

3,1

74 мідь i вироби з неї

0,7

8,8

0,0

435,4

123,7

0,1

75 нікель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

108,3

912,9

0,0

7030,0

109,0

1,8

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 інші недорогоцінні метали

82 інструменти, ножові вироби

774,1

140,3

0,1

786,2

307,9

0,2

83 інші вироби з недорогоцінних металів

9842,1

144,3

1,5

2845,3

535,1

0,7

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

34100,2

106,9

5,2

60318,0

133,5

15,7

84 реактори ядерні, котли, машини

23646,7

99,3

3,6

51859,9

130,3

13,5

85 електричні машини

10453,5

129,0

1,6

8458,2

157,4

2,2

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1249,3

81,3

0,2

62754,7

147,4

16,3

86 залізничні локомотиви

2,3

220,5

0,0

303,5

45,7

0,1

87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

1200,7

79,1

0,2

62349,7

148,8

16,2

88 літальні апарати

46,3

273,9

0,0

89 судна

101,6

1236,4

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

2674,7

156,6

0,4

1944,7

101,9

0,5

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

2674,7

156,6

0,4

1939,6

102,8

0,5

91 годинники

4,3

20,4

0,0

92 музичні інструменти

0,8

325,1

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

2277,2

72,1

0,3

7586,2

242,0

2,0

94 меблі

2020,1

109,6

0,3

4681,8

935,4

1,2

95 іграшки

145,2

11,4

0,0

294,0

131,6

0,1

96 рiзнi готові вироби

112,0

285,3

0,0

2610,3

108,3

0,7

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

583,8

241,2

0,2

Різне

2787,3

412,1

0,4

1225,2

36,3

0,3

Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня –
листопада 2010р.

у % до загаль-
ного обсягу

тис.дол. США

у % до січня –
листопада 2010р.

у % до загаль-
ного обсягу

Усього

601505,6

119,1

100,0

350256,8

112,0

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

16521,6

144,2

2,7

18795,4

96,0

5,4

01 живі тварини

2657,3

146,7

0,8

02 м’ясо та їстівні субпродукти

1677,0

61,4

0,3

15795,5

94,2

4,5

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

14844,5

170,5

2,5

338,7

33,7

0,1

05 інші продукти тваринного походження

4,0

69,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

48130,7

116,2

8,0

14959,8

174,7

4,3

06 живі дерева та інші рослини

7,6

86,5

0,0

1874,2

190,7

0,5

07 овочі

289,4

132,9

0,0

1797,7

253,0

0,5

08 їстівні плоди та горіхи

8097,8

117,5

1,3

7614,9

159,5

2,2

09 кава, чай

26,7

28,3

0,0

2116,6

247,4

0,6

10 зерновi культури

13594,7

83,7

2,3

347,6

548,3

0,1

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

7443,9

223,8

1,2

68,9

206,0

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

18667,9

127,5

3,1

605,6

125,1

0,2

13 шелак природний

2,6

0,0

530,2

110,7

0,2

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

2,3

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

191919,3

175,3

31,9

2016,2

42,9

0,6

IV. Готові харчові продукти

132974,4

80,8

22,1

7181,7

93,1

2,1

16 продукти з м’яса, риби

7760,8

74,0

1,3

211,8

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

2537,3

516,3

0,4

371,1

216,0

0,1

18 какао та продукти з нього

1534,0

136,5

0,3

85,1

47,0

0,0

19 готові продукти із зерна

342,7

205,3

0,1

521,3

963,5

0,1

20 продукти переробки овочів

45131,7

122,6

7,5

4675,5

83,3

1,3

21 різні харчові продукти

5027,2

50,9

0,8

197,4

82,2

0,1

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

44991,2

51,3

7,5

59,8

88,1

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

25649,4

143,2

4,3

1059,8

124,7

0,3

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мiнеральнi продукти

24096,9

180,0

4,0

19429,3

30,0

5,5

25 сіль; сірка; землі та каміння

24052,7

180,1

4,0

2667,0

99,1

0,8

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

44,2

123,2

0,0

16762,3

27,0

4,8

VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

19419,0

139,8

3,2

62978,6

166,5

18,0

28 продукти неорганічної хімії

153,4

248,5

0,0

12648,2

117,3

3,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1905,6

103,1

0,5

30 фармацевтична продукція

1616,8

86,6

0,3

2299,4

117,9

0,7

31 добрива

882,5

189,3

0,1

13461,5

1229,8

3,8

32 екстракти дубильні

6176,5

115,2

1,8

33 ефiрнi олії

216,6

90,6

0,0

6082,2

114,8

1,7

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

2865,7

85,8

0,5

18134,8

191,4

5,2

35 бiлковi речовини

10636,9

228,2

1,8

1759,0

119,8

0,5

36 порох і вибухові речовини

149,3

1147,6

0,0

37 фотографічні або кінематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

3047,1

93,5

0,5

362,1

68,6

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1344,3

83,1

0,2

19641,3

136,9

5,6

39 пластмаси, полімерні матеріали

732,4

90,3

0,1

16566,8

137,8

4,7

40 каучук, гума

611,9

75,8

0,1

3074,6

132,1

0,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

934,0

53,9

0,2

294,7

280,5

0,1

41 шкури

757,7

48,9

0,1

136,6

207,4

0,0

42 вироби із шкіри

176,3

95,2

0,0

28,1

88,5

0,0

43 натуральне та штучне хутро

130,0

1738,5

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

67419,1

108,3

11,2

9113,4

95,8

2,6

44 деревина і вироби з деревини

67405,8

108,3

11,2

8982,0

95,1

2,6

45 корок та вироби з нього

13,3

413,5

0,0

129,3

200,0

0,0

46 вироби із соломи

2,1

41,3

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

300,6

121,8

0,0

2966,5

82,0

0,8

47 маса з деревини

32,5

34,8

0,0

48 папір та картон

253,1

240,0

0,0

2388,2

98,0

0,7

49 друкована продукція

47,5

36,3

0,0

545,7

50,2

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

37775,0

109,7

6,3

28148,5

107,0

8,0

50 шовк

24,3

122,3

0,0

240,1

82,5

0,1

51 вовна

264,5

176,0

0,0

9414,5

102,6

2,7

52 бавовна

197,3

539,8

0,0

4755,8

146,2

1,4

53 інші текстильні волокна

2,3

71,2

0,0

755,2

184,6

0,2

54 нитки синтетичні або штучні

88,5

195,6

0,0

3741,5

116,1

1,1

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

331,8

207,2

0,1

4899,7

121,6

1,4

56 вата

20,3

157,3

0,0

795,1

96,1

0,2

57 килими

18,8

57,7

0,0

58 спецiальнi тканини

41,6

206,5

0,0

1231,6

52,5

0,4

59 текстильні матеріали

20,9

703,1

0,0

963,8

135,6

0,3

60 трикотажні полотна

10,7

1413,7

0,0

578,2

74,9

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

297,9

39,4

0,0

102,1

34,8

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

36402,0

109,8

6,1

436,2

100,6

0,1

63 інші готові текстильні вироби

72,8

101,5

0,0

215,8

42,2

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

33,5

65,0

0,0

163,4

225,7

0,0

64 взуття

6,4

0,0

131,3

182,4

0,0

65 головні убори

26,8

52,0

0,0

30,5

8310,7

0,0

66 парасольки

0,2

0,0

0,2

685,4

0,0

67 оброблені пір’я та пух

1,4

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

766,0

52,5

0,1

8267,4

99,4

2,4

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

697,9

49,7

0,1

1908,7

131,7

0,5

69 керамiчнi вироби

1516,9

103,0

0,4

70 скло та вироби із скла

68,0

123,7

0,0

4841,8

89,7

1,4

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

5659,9

150,2

0,9

4695,7

138,2

1,3

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

14654,6

155,2

2,4

29635,2

144,6

8,5

72 чорні метали

1771,2

404,3

0,3

8354,8

91,4

2,4

73 вироби з чорних металів

2842,0

126,5

0,5

10827,8

248,8

3,1

74 мідь i вироби з неї

0,7

8,8

0,0

414,2

121,0

0,1

75 нікель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

79,8

672,9

0,0

6482,8

104,9

1,9

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 інші недорогоцінні метали

82 інструменти, ножові вироби

701,9

143,6

0,1

755,2

350,7

0,2

83 інші вироби з недорогоцінних металів

9259,0

148,2

1,5

2800,4

1069,8

0,8

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

30838,3

104,2

5,1

57020,1

142,4

16,3

84 реактори ядерні, котли, машини

21195,8

94,9

3,5

49288,4

139,8

14,1

85 електричні машини

9642,5

132,8

1,6

7731,7

160,8

2,2

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1176,0

78,9

0,2

55725,1

153,5

15,9

86 залізничні локомотиви

2,3

220,5

0,0

303,5

45,7

0,1

87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

1127,3

76,6

0,2

55320,0

155,3

15,8

88 літальні апарати

46,3

273,9

0,0

89 судна

101,6

1236,4

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

2556,0

179,9

0,4

1855,6

132,6

0,5

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

2556,0

179,9

0,4

1851,9

134,4

0,5

91 годинники

2,9

13,8

0,0

92 музичні інструменти

0,8

355,4

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

2228,7

76,9

0,4

5946,8

220,1

1,7

94 меблі

1995,8

123,6

0,3

3270,5

798,8

0,9

95 іграшки

123,5

9,9

0,0

258,9

160,0

0,1

96 рiзнi готові вироби

109,4

322,3

0,0

2417,5

113,5

0,7

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

350,9

191,4

0,1

Різне

2757,8

640,9

0,5

1071,1

41,2

0,3

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до
січня–жовтня 2010р.

у % до
загального
обсягу

тис.дол. США

у % до
січня–жовтня 2010р.

у % до
загального
обсягу

Всього

546833,8

125,4

100,0

312407,7

110,1

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

15597,9

147,9

2,9

16962,0

93,9

5,4

01 живі тварини

2446,1

139,9

0,8

02 м’ясо та їстівні субпродукти

1392,9

51,0

0,3

14173,2

91,8

4,5

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

14205,0

182,2

2,6

338,7

38,5

0,1

05 інші продукти тваринного походження

4,0

69,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

38799,0

109,6

7,1

13732,0

171,9

4,4

06 живі дерева та інші рослини

7,6

86,5

0,0

1836,7

186,9

0,6

07 овочі

272,6

143,8

0,0

1748,9

253,5

0,6

08 їстівні плоди та горіхи

7407,6

141,5

1,4

6837,5

149,8

2,2

09 кава, чай

26,7

33,9

0,0

1827,2

292,6

0,6

10 зерновi культури

11020,8

67,8

2,0

347,6

595,5

0,1

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

6817,0

217,9

1,2

46,6

139,3

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

13244,0

125,9

2,4

605,6

125,1

0,2

13 шелак природний

2,6

0,0

477,9

99,8

0,2

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

5,8

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

176368,4

196,0

32,3

1664,0

35,9

0,5

IV. Готові харчові продукти

121059,7

87,1

22,1

5547,8

81,2

1,8

16 продукти з м’яса, риби

6646,5

67,2

1,2

194,6

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

2058,4

522,1

0,4

318,6

185,4

0,1

18 какао та продукти з нього

1341,5

142,9

0,2

60,2

45,7

0,0

19 готові продукти із зерна

278,9

200,6

0,1

490,2

1667,1

0,2

20 продукти переробки овочів

41775,0

136,5

7,6

3375,0

68,8

1,1

21 різні харчові продукти

4749,8

51,3

0,9

190,1

114,3

0,1

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

41062,0

55,7

7,5

34,4

60,9

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

23147,6

164,1

4,2

884,7

106,0

0,3

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мiнеральнi продукти

21008,4

177,1

3,8

19011,5

30,3

6,1

25 сіль; сірка; землі та каміння

20964,2

177,2

3,8

2388,5

101,9

0,8

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

44,2

123,2

0,0

16622,9

27,6

5,3

VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

18630,5

149,4

3,4

56667,3

166,4

18,1

28 продукти неорганічної хімії

143,1

337,4

0,0

11497,6

118,4

3,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1778,0

101,0

0,6

30 фармацевтична продукція

1449,3

87,5

0,3

2035,7

117,2

0,7

31 добрива

882,5

386,7

0,2

12489,1

1150,1

4,0

32 екстракти дубильні

5554,4

120,3

1,8

33 ефiрнi олії

213,1

99,1

0,0

5407,6

113,0

1,7

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

2621,7

85,5

0,5

15985,4

187,1

5,1

35 бiлковi речовини

10452,1

244,5

1,9

1557,7

119,3

0,5

36 порох і вибухові речовини

42,7

835,8

0,0

37 фотографічні або кінематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

2868,6

96,2

0,5

319,1

63,7

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1277,2

85,5

0,2

17481,7

134,8

5,6

39 пластмаси, полімерні матеріали

725,2

97,6

0,1

14565,4

132,0

4,7

40 каучук, гума

552,0

73,6

0,1

2916,3

150,8

0,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

868,3

53,1

0,2

224,2

235,2

0,1

41 шкури

692,4

46,6

0,1

72,3

125,2

0,0

42 вироби із шкіри

175,9

118,3

0,0

22,2

72,7

0,0

43 натуральне та штучне хутро

129,8

1828,8

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

61640,3

109,2

11,3

8167,1

91,2

2,6

44 деревина і вироби з деревини

61627,0

109,2

11,3

8067,5

90,7

2,6

45 корок та вироби з нього

13,3

862,9

0,0

97,6

161,8

0,0

46 вироби із соломи

2,1

41,3

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

281,8

123,5

0,1

2757,1

85,3

0,9

47 маса з деревини

32,5

39,9

0,0

48 папір та картон

235,6

270,9

0,0

2214,6

102,3

0,7

49 друкована продукція

46,2

35,3

0,0

510,0

51,9

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

35781,1

112,7

6,5

24938,7

105,9

8,0

50 шовк

24,3

122,3

0,0

148,7

68,9

0,0

51 вовна

263,6

175,6

0,0

8905,8

102,5

2,9

52 бавовна

194,2

539,2

0,0

4038,5

165,5

1,3

53 інші текстильні волокна

2,3

71,2

0,0

351,6

107,2

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

87,8

194,9

0,0

3309,1

113,3

1,1

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

313,4

217,8

0,1

4358,8

123,7

1,4

56 вата

20,1

156,6

0,0

724,1

97,1

0,2

57 килими

17,7

54,3

0,0

58 спецiальнi тканини

41,5

208,0

0,0

1126,1

51,3

0,4

59 текстильні матеріали

20,8

706,7

0,0

861,8

134,2

0,3

60 трикотажні полотна

10,7

1425,4

0,0

485,1

73,1

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

193,9

25,9

0,0

35,4

12,9

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

34537,6

113,2

6,3

407,9

100,8

0,1

63 інші готові текстильні вироби

70,8

99,1

0,0

168,1

35,2

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

33,4

64,7

0,0

160,1

221,1

0,1

64 взуття

6,4

0,0

130,4

181,0

0,0

65 головні убори

26,7

51,8

0,0

29,0

7887,3

0,0

66 парасольки

0,2

0,0

0,2

685,4

0,0

67 оброблені пір’я та пух

0,6

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

718,0

66,2

0,1

6975,1

92,6

2,2

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

658,2

63,8

0,1

1501,6

113,0

0,5

69 керамiчнi вироби

1192,5

100,7

0,4

70 скло та вироби із скла

59,7

111,5

0,0

4281,0

85,3

1,4

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

4792,1

129,8

0,9

3644,0

130,3

1,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби
      з них

13709,9

153,6

2,5

22169,0

115,2

7,1

72 чорні метали

1675,8

497,0

0,3

7468,2

85,2

2,4

73 вироби з чорних металів

2500,7

114,1

0,5

5545,4

143,5

1,8

74 мідь i вироби з неї

0,7

8,8

0,0

364,4

106,4

0,1

75 нікель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

79,8

672,9

0,0

5361,7

91,3

1,7

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 інші недорогоцінні метали

82 інструменти, ножові вироби

699,8

149,5

0,1

687,3

482,2

0,2

83 інші вироби з недорогоцінних металів

8753,0

148,1

1,6

2742,0

1116,0

0,9

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

28277,6

109,8

5,2

54179,2

157,7

17,3

84 реактори ядерні, котли, машини

19499,6

100,3

3,6

47128,9

157,4

15,1

85 електричні машини

8778,0

138,9

1,6

7050,3

159,6

2,3

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1176,0

84,7

0,2

50316,2

163,1

16,1

86 залізничні локомотиви

2,3

220,5

0,0

231,8

34,9

0,1

87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

1127,3

81,4

0,2

49982,8

165,7

16,0

88 літальні апарати

46,3

2490,8

0,0

89 судна

101,6

1236,4

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

2164,3

170,8

0,4

1766,0

151,4

0,6

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

2164,3

170,8

0,4

1762,8

151,1

0,6

91 годинники

2,5

0,0

92 музичні інструменти

0,7

451,0

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

2114,1

79,2

0,4

4657,3

184,9

1,5

94 меблі

1883,0

132,5

0,3

2259,8

552,4

0,7

95 іграшки

123,1

10,1

0,0

235,9

145,8

0,1

96 рiзнi готові вироби

108,0

328,9

0,0

2161,5

110,9

0,7

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

350,9

191,4

0,1

Різне

2535,8

590,1

0,5

1036,4

55,8

0,3

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–вересня 2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–вересня 2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

483710,6

128,3

100,0

283132,2

113,8

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

14596,1

158,6

3,0

14005,9

91,6

4,9

01 живі тварини

2173,6

144,7

0,8

02 м’ясо та їстівні субпродукти

1114,2

43,3

0,2

11489,6

86,4

4,1

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

13481,9

203,7

2,8

338,7

70,9

0,1

05 інші продукти тваринного походження

4,0

69,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

33204,1

116,9

6,9

12535,9

163,9

4,4

06 живі дерева та інші рослини

7,6

86,5

0,0

1836,7

186,9

0,6

07 овочі

269,6

142,3

0,1

1746,2

253,1

0,6

08 їстівні плоди та горіхи

6688,4

157,7

1,4

6170,9

140,4

2,2

09 кава, чай

26,7

40,9

0,0

1435,6

242,9

0,5

10 зерновi культури

9257,5

60,9

1,9

273,5

468,7

0,1

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

6159,9

203,1

1,3

46,6

315,6

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

10791,7

191,1

2,2

605,6

125,1

0,2

13 шелак природний

2,6

0,0

416,6

96,6

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

154060,1

191,1

31,8

1265,4

28,6

0,4

IV. Готові харчові продукти

105688,8

91,1

21,8

4353,9

77,2

1,5

16 продукти з м’яса, риби

5506,8

63,1

1,1

159,5

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

981,8

303,6

0,2

251,6

167,5

0,1

18 какао та продукти з нього

1167,4

141,8

0,2

34,6

26,3

0,0

19 готові продукти із зерна

236,2

175,0

0,0

434,4

13026,9

0,2

20 продукти переробки овочів

39124,5

152,6

8,1

2423,4

62,2

0,9

21 різні харчові продукти

4091,4

51,7

0,8

149,7

90,0

0,1

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

34789,4

56,7

7,2

34,4

60,9

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

19791,4

177,6

4,1

866,4

123,5

0,3

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мiнеральнi продукти

18015,1

174,1

3,7

18461,3

33,2

6,5

25 сіль; сірка; землі та каміння

17970,9

174,3

3,7

1911,8

94,0

0,7

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

44,2

123,2

0,0

16549,5

30,9

5,8

VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

17179,4

160,3

3,6

51204,8

175,1

18,1

28 продукти неорганічної хімії

120,3

306,4

0,0

10158,7

122,7

3,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1505,9

96,3

0,5

30 фармацевтична продукція

1194,8

86,0

0,2

1843,6

107,9

0,7

31 добрива

766,1

0,2

12025,5

2178,1

4,2

32 екстракти дубильні

4852,4

129,0

1,7

33 ефiрнi олії

131,2

114,3

0,0

4950,1

113,2

1,7

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

2395,1

87,0

0,5

14237,8

193,2

5,0

35 бiлковi речовини

10016,8

267,7

2,1

1398,2

122,4

0,5

36 порох і вибухові речовини

37 фотографічні або кінематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

2555,2

95,4

0,5

232,6

47,8

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1214,3

89,0

0,3

15698,1

140,3

5,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

697,6

107,6

0,1

13161,2

138,8

4,6

40 каучук, гума

516,7

72,2

0,1

2536,9

148,7

0,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

688,9

51,8

0,1

195,5

205,1

0,1

41 шкури

574,5

44,8

0,1

48,1

83,3

0,0

42 вироби із шкіри

114,4

253,8

0,0

17,6

57,7

0,0

43 натуральне та штучне хутро

129,8

1828,8

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

55499,5

110,8

11,5

7319,5

94,8

2,6

44 деревина і вироби з деревини

55496,0

110,8

11,5

7248,6

94,4

2,6

45 корок та вироби з нього

3,4

221,9

0,0

68,9

160,7

0,0

46 вироби із соломи

2,1

53,8

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

262,0

126,0

0,1

2436,8

82,8

0,9

47 маса з деревини

32,5

47,4

0,0

48 папір та картон

216,5

273,7

0,0

2049,4

101,2

0,7

49 друкована продукція

45,5

38,5

0,0

354,9

41,7

0,1

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

33592,5

114,2

6,9

23126,6

107,2

8,2

50 шовк

24,2

124,4

0,0

140,6

65,2

0,0

51 вовна

263,5

177,1

0,1

8676,2

105,9

3,1

52 бавовна

175,5

551,2

0,0

3474,1

174,5

1,2

53 інші текстильні волокна

2,3

71,2

0,0

351,6

127,5

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

86,2

198,8

0,0

3034,2

114,8

1,1

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

293,6

207,0

0,1

3790,5

117,3

1,3

56 вата

20,0

159,1

0,0

692,3

101,9

0,2

57 килими

17,5

91,4

0,0

58 спецiальнi тканини

31,0

159,9

0,0

1081,5

53,2

0,4

59 текстильні матеріали

20,8

713,3

0,0

820,1

134,7

0,3

60 трикотажні полотна

9,2

1220,3

0,0

469,9

74,8

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

168,3

22,5

0,0

35,2

12,9

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

32427,1

114,9

6,7

390,2

103,3

0,1

63 інші готові текстильні вироби

70,7

672,3

0,0

152,7

36,9

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

18,1

35,0

0,0

96,3

133,0

0,0

64 взуття

6,4

0,0

94,8

131,6

0,0

65 головні убори

11,4

22,1

0,0

1,3

366,7

0,0

66 парасольки

0,2

0,0

0,2

644,5

0,0

67 оброблені пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

602,1

65,2

0,1

6332,1

108,5

2,2

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

543,7

62,3

0,1

1128,6

104,4

0,4

69 керамiчнi вироби

1050,4

116,2

0,4

70 скло та вироби із скла

58,4

117,0

0,0

4153,1

107,8

1,5

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

4736,4

136,4

1,0

3637,4

136,6

1,3

XV. Недорогоцінні метали та вироби

з них

12194,7

153,5

2,5

20030,8

116,6

7,1

72 чорні метали

1426,2

545,1

0,3

6396,0

79,7

2,3

73 вироби з чорних металів

2162,6

106,5

0,4

5242,4

163,9

1,9

74 мідь i вироби з неї

0,7

8,8

0,0

340,6

129,5

0,1

75 нікель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

3,8

101,1

0,0

4700,5

87,8

1,7

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 інші недорогоцінні метали

82 інструменти, ножові вироби

652,4

178,2

0,1

653,7

531,1

0,2

83 інші вироби з недорогоцінних металів

7949,0

150,7

1,6

2697,6

1273,5

1,0

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

25191,8

116,9

5,2

50577,3

161,6

17,9

84 реактори ядерні, котли, машини

17508,6

107,0

3,6

44174,7

160,9

15,6

85 електричні машини

7683,2

148,1

1,6

6402,6

166,2

2,3

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1108,1

82,7

0,2

45266,4

177,0

16,0

86 залізничні локомотиви

2,3

220,5

0,0

231,8

34,9

0,1

87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

1059,4

79,2

0,2

44933,0

180,4

15,9

88 літальні апарати

46,3

2490,8

0,0

89 судна

101,6

1236,4

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

1842,9

170,8

0,4

1495,5

138,6

0,5

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

1842,9

170,8

0,4

1492,7

138,3

0,5

91 годинники

2,1

0,0

92 музичні інструменти

0,7

451,0

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

1926,0

78,2

0,4

3742,8

178,1

1,3

94 меблі

1707,8

139,9

0,4

1485,1

721,4

0,5

95 іграшки

114,1

9,4

0,0

208,0

128,6

0,1

96 рiзнi готові вироби

104,0

368,4

0,0

2049,7

118,2

0,7

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

350,9

191,4

0,1

Різне

2089,7

486,3

0,4

999,1

65,6

0,4

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–серпня 2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–серпня 2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

427082,5

128,2

100,0

250807,0

116,5

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

13679,5

167,2

3,2

10837,6

88,4

4,3

01 живі тварини

1835,2

131,7

0,7

02 м’ясо та їстівні субпродукти

1029,5

40,0

0,2

8659,7

83,1

3,5

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

12650,0

226,1

3,0

338,7

77,7

0,1

05 інші продукти тваринного походження

4,0

69,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

27202,0

105,4

6,4

11742,5

163,4

4,7

06 живі дерева та інші рослини

7,6

86,5

0,0

1836,7

186,9

0,7

07 овочі

260,3

143,3

0,1

1689,2

253,2

0,7

08 їстівні плоди та горіхи

6125,5

158,8

1,4

5685,6

137,1

2,3

09 кава, чай

26,7

40,9

0,0

1385,1

287,9

0,6

10 зерновi культури

5335,7

36,0

1,2

161,7

0,1

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

5657,7

221,6

1,3

46,6

315,6

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

9785,7

226,6

2,3

605,6

125,1

0,2

13 шелак природний

2,6

0,0

327,9

79,7

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

136146,3

179,7

31,9

1031,6

24,9

0,4

IV. Готові харчові продукти

95339,7

94,6

22,3

3458,8

69,2

1,4

16 продукти з м’яса, риби

4491,1

59,6

1,1

129,2

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

513,6

167,6

0,1

208,1

169,2

0,1

18 какао та продукти з нього

1045,9

134,9

0,2

22,8

24,3

0,0

19 готові продукти із зерна

214,1

158,7

0,1

392,4

11768,5

0,2

20 продукти переробки овочів

35592,2

164,3

8,3

1793,4

51,9

0,7

21 різні харчові продукти

3750,4

50,9

0,9

130,5

104,2

0,1

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

31725,1

60,3

7,4

30,5

63,6

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

18007,3

173,6

4,2

751,8

123,3

0,3

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мiнеральнi продукти

15051,9

164,3

3,5

18010,1

38,3

7,2

25 сіль; сірка; землі та каміння

15007,7

164,4

3,5

1612,1

96,8

0,6

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

44,2

123,2

0,0

16397,9

36,2

6,5

VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

15704,7

173,9

3,7

44855,4

182,2

17,9

28 продукти неорганічної хімії

103,1

262,5

0,0

8933,9

129,0

3,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1322,3

98,5

0,5

30 фармацевтична продукція

928,0

89,8

0,2

1526,8

106,7

0,6

31 добрива

766,1

0,2

11250,3

2438,5

4,5

32 екстракти дубильні

3925,3

120,1

1,6

33 ефiрнi олії

66,8

297,3

0,0

4466,2

122,5

1,8

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

2156,4

89,8

0,5

12065,8

193,8

4,8

35 бiлковi речовини

9389,8

300,8

2,2

1186,8

126,6

0,5

36 порох і вибухові речовини

37 фотографічні або кінематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

2294,5

95,1

0,5

178,1

48,0

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1139,3

91,8

0,3

13815,6

147,1

5,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

653,2

113,5

0,2

11610,2

149,7

4,6

40 каучук, гума

486,1

73,1

0,1

2205,4

135,1

0,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

435,4

35,1

0,1

135,0

161,7

0,1

41 шкури

354,1

29,6

0,1

48,0

83,1

0,0

42 вироби із шкіри

81,3

180,4

0,0

17,3

67,1

0,0

43 натуральне та штучне хутро

69,8

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

49519,5

115,9

11,6

6587,9

97,7

2,6

44 деревина і вироби з деревини

49516,1

115,9

11,6

6516,9

97,3

2,6

45 корок та вироби з нього

3,4

221,9

0,0

68,9

160,7

0,0

46 вироби із соломи

2,1

53,8

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

189,2

109,7

0,0

2214,8

81,0

0,9

47 маса з деревини

32,5

49,6

0,0

48 папір та картон

150,3

335,0

0,0

1836,2

96,6

0,7

49 друкована продукція

38,9

33,2

0,0

346,1

45,1

0,1

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

29322,3

114,8

6,9

21459,9

107,4

8,6

50 шовк

24,2

124,4

0,0

131,2

68,5

0,1

51 вовна

260,3

259,6

0,1

8410,5

108,1

3,4

52 бавовна

165,6

535,1

0,0

3045,4

178,7

1,2

53 інші текстильні волокна

2,3

72,2

0,0

320,4

117,8

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

81,7

236,3

0,0

2658,8

107,8

1,1

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

286,3

248,5

0,1

3537,6

119,0

1,4

56 вата

18,5

190,7

0,0

654,2

105,9

0,3

57 килими

17,4

91,2

0,0

58 спецiальнi тканини

28,9

153,9

0,0

1027,7

51,7

0,4

59 текстильні матеріали

13,0

577,3

0,0

708,7

146,7

0,3

60 трикотажні полотна

9,1

1240,8

0,0

398,1

63,8

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

151,8

22,5

0,0

34,4

12,8

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

28209,9

115,1

6,6

376,4

104,0

0,2

63 інші готові текстильні вироби

70,6

673,8

0,0

139,1

58,9

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

17,6

34,2

0,0

44,8

62,1

0,0

64 взуття

6,3

0,0

43,2

60,0

0,0

65 головні убори

11,3

22,0

0,0

1,4

0,0

66 парасольки

0,2

644,5

0,0

67 оброблені пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

497,1

82,4

0,1

4929,5

104,4

2,0

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

438,8

79,1

0,1

793,6

134,0

0,3

69 керамiчнi вироби

840,3

100,6

0,3

70 скло та вироби із скла

58,3

119,9

0,0

3295,7

100,1

1,3

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

4085,2

117,6

1,0

2715,9

102,0

1,1

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

11017,9

162,8

2,6

17650,5

115,0

7,0

72 чорні метали

1301,1

583,9

0,3

6056,2

84,3

2,4

73 вироби з чорних металів

1968,0

126,5

0,5

4069,1

145,5

1,6

74 мідь i вироби з неї

0,7

0,0

305,6

130,3

0,1

75 нікель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

3,8

101,1

0,0

3971,5

82,3

1,6

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 інші недорогоцінні метали

82 інструменти, ножові вироби

609,7

178,3

0,1

595,1

545,8

0,2

83 інші вироби з недорогоцінних металів

7134,6

153,7

1,7

2653,0

1376,2

1,1

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

21486,1

120,6

5,0

45575,2

160,3

18,2

84 реактори ядерні, котли, машини

15497,5

109,1

3,6

40068,9

161,0

16,0

85 електричні машини

5988,5

166,0

1,4

5506,3

155,3

2,2

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1039,8

80,1

0,2

40064,0

193,1

16,0

86 залізничні локомотиви

2,3

220,5

0,0

231,8

34,9

0,1

87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

991,2

76,5

0,2

39730,6

198,0

15,8

88 літальні апарати

46,3

0,0

89 судна

101,6

1236,4

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

1551,5

163,2

0,4

1192,2

121,2

0,5

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

1551,5

163,2

0,4

1190,1

121,0

0,5

91 годинники

2,1

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

1792,3

78,4

0,4

3275,2

171,8

1,3

94 меблі

1616,7

145,8

0,4

1184,5

637,4

0,5

95 іграшки

80,7

7,0

0,0

149,4

155,7

0,1

96 рiзнi готові вироби

94,9

382,0

0,0

1941,4

119,5

0,8

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

217,7

206,5

0,1

Різне

1865,3

469,2

0,4

992,9

82,1

0,4

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–липня
2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–липня
2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

379086,4

128,4

100,0

213379,6

120,0

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

12030,5

169,7

3,2

7494,9

70,0

3,5

01 живі тварини

1578,3

132,3

0,7

02 м’ясо та їстівні субпродукти

771,5

30,8

0,2

5573,9

61,5

2,6

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

11259,0

246,4

3,0

338,7

77,7

0,2

05 інші продукти тваринного походження

4,0

69,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

22952,0

103,0

6,1

10931,1

161,0

5,1

06 живі дерева та інші рослини

7,6

86,5

0,0

1836,7

186,9

0,9

07 овочі

263,5

552,4

0,1

1689,2

260,2

0,8

08 їстівні плоди та горіхи

5702,5

162,2

1,5

5482,1

140,0

2,6

09 кава, чай

26,7

40,9

0,0

1057,0

264,1

0,5

10 зерновi культури

3880,1

30,5

1,0

153,6

0,1

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

5092,2

232,4

1,3

46,6

315,6

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

7976,6

215,3

2,1

334,5

72,4

0,2

13 шелак природний

2,6

0,0

327,3

89,6

0,2

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

126790,9

181,8

33,4

1031,6

26,9

0,5

IV. Готові харчові продукти

84102,5

91,6

22,2

3008,9

64,8

1,4

16 продукти з м’яса, риби

3247,0

48,6

0,9

106,0

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

484,9

159,3

0,1

166,4

169,2

0,1

18 какао та продукти з нього

857,1

119,7

0,2

9,8

11,5

0,0

19 готові продукти із зерна

211,2

164,5

0,1

333,1

9991,3

0,2

20 продукти переробки овочів

32574,7

169,7

8,6

1547,8

47,2

0,7

21 різні харчові продукти

3195,8

54,4

0,8

130,5

162,9

0,1

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

26196,1

53,8

6,9

30,5

68,0

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

17335,7

170,3

4,6

684,7

131,2

0,3

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мiнеральнi продукти

13113,3

173,2

3,5

13259,9

35,5

6,2

25 сіль; сірка; землі та каміння

13069,1

173,0

3,4

1341,3

101,5

0,6

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

44,2

256,5

0,0

11918,6

33,0

5,6

VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

12936,7

178,1

3,4

39795,9

197,0

18,7

28 продукти неорганічної хімії

75,0

199,7

0,0

7285,1

127,8

3,4

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1321,9

118,1

0,6

30 фармацевтична продукція

928,0

122,7

0,2

1425,7

117,8

0,7

31 добрива

427,4

0,1

11250,3

5,3

32 екстракти дубильні

3332,0

117,9

1,6

33 ефiрнi олії

38,2

170,1

0,0

3812,4

121,1

1,8

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

1875,8

90,7

0,5

10130,3

202,2

4,7

35 бiлковi речовини

7618,3

316,2

2,0

1061,6

120,4

0,5

36 порох і вибухові речовини

37 фотографічні або кінематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

1974,0

100,2

0,5

176,6

59,3

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

965,4

86,4

0,3

12327,4

163,9

5,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

521,0

109,6

0,1

10280,1

167,9

4,8

40 каучук, гума

444,4

69,2

0,1

2047,3

146,2

1,0

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

372,1

34,1

0,1

85,8

140,4

0,0

41 шкури

290,9

27,1

0,1

32,9

89,2

0,0

42 вироби із шкіри

81,2

454,6

0,0

17,3

71,5

0,0

43 натуральне та штучне хутро

35,6

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

44741,3

120,6

11,8

5787,0

97,3

2,7

44 деревина і вироби з деревини

44737,9

120,6

11,8

5719,1

96,8

2,7

45 корок та вироби з нього

3,4

221,9

0,0

66,5

184,1

0,0

46 вироби із соломи

1,5

38,5

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

160,3

127,3

0,0

2001,8

84,6

0,9

47 маса з деревини

32,5

54,3

0,0

48 папір та картон

122,4

342,9

0,0

1645,8

103,3

0,8

49 друкована продукція

37,9

47,6

0,0

323,5

45,3

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

24313,9

111,3

6,4

19293,9

104,8

9,0

50 шовк

24,2

4193,5

0,0

122,3

67,7

0,1

51 вовна

198,1

218,5

0,1

7548,5

104,6

3,5

52 бавовна

160,9

535,5

0,0

2649,1

179,6

1,2

53 інші текстильні волокна

2,3

71,6

0,0

319,0

119,7

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

74,1

252,6

0,0

2417,3

104,4

1,1

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

258,6

235,0

0,1

3244,2

123,4

1,5

56 вата

14,7

167,0

0,0

582,7

103,5

0,3

57 килими

14,4

75,5

0,0

58 спецiальнi тканини

25,9

142,8

0,0

965,9

49,9

0,5

59 текстильні матеріали

12,5

578,7

0,0

593,5

139,8

0,3

60 трикотажні полотна

4,4

717,1

0,0

352,0

58,5

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

147,1

22,7

0,0

24,9

9,3

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

23320,7

111,6

6,2

324,4

99,8

0,2

63 інші готові текстильні вироби

70,4

675,8

0,0

135,7

73,6

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

17,6

34,1

0,0

44,7

62,0

0,0

64 взуття

6,3

0,0

43,2

60,0

0,0

65 головні убори

11,2

21,8

0,0

1,3

0,0

66 парасольки

0,1

369,5

0,0

67 оброблені пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

378,5

73,4

0,1

3473,8

116,1

1,6

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

367,5

78,5

0,1

506,2

182,4

0,2

69 керамiчнi вироби

631,8

101,0

0,3

70 скло та вироби із скла

11,0

23,2

0,0

2335,8

111,9

1,1

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

3773,8

157,7

1,0

2701,7

101,5

1,3

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

9176,6

153,6

2,4

15710,2

125,0

7,4

72 чорні метали

1005,4

559,8

0,3

5501,8

99,4

2,6

73 вироби з чорних металів

1440,7

96,4

0,4

3458,1

152,2

1,6

74 мідь i вироби з неї

0,7

0,0

291,3

126,4

0,1

75 нікель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

3,8

101,1

0,0

3315,5

77,8

1,6

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 інші недорогоцінні метали

82 інструменти, ножові вироби

551,4

166,0

0,1

538,5

542,6

0,3

83 інші вироби з недорогоцінних металів

6174,6

155,7

1,6

2604,9

1484,1

1,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

17516,4

118,4

4,6

36140,9

160,6

16,9

84 реактори ядерні, котли, машини

13116,0

109,1

3,5

31365,9

159,6

14,7

85 електричні машини

4400,3

158,7

1,2

4775,0

167,3

2,2

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1034,6

80,8

0,3

35369,0

222,4

16,6

86 залізничні локомотиви

231,8

85,4

0,1

87 засоби наземного транспорту  крім залізничного

988,3

77,3

0,3

35047,9

224,3

16,4

88 літальні апарати

46,3

0,0

89 судна

89,4

89371,0

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

1400,6

166,0

0,4

972,6

119,8

0,5

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

1400,6

166,0

0,4

970,6

119,5

0,5

91 годинники

2,0

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

1619,5

79,5

0,4

2820,7

170,4

1,3

94 меблі

1462,5

151,8

0,4

915,2

940,7

0,4

95 іграшки

75,0

7,1

0,0

149,4

191,2

0,1

96 рiзнi готові вироби

81,9

485,9

0,0

1756,1

118,7

0,8

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

217,7

206,5

0,1

Різне

1689,8

459,7

0,4

910,0

145,7

0,4

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–червня 2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–черавня 2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

338893,0

134,1

100,0

174657,8

123,2

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

10529,2

168,1

3,1

5669,3

60,8

3,2

01 живi тварини

1227,4

118,4

0,7

02 м’ясо та їстівні субпродукти

677,0

27,7

0,2

4099,1

52,2

2,3

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

9852,1

257,7

2,9

338,7

77,7

0,2

05 інші продукти тваринного походження

4,0

69,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

21427,8

103,6

6,3

10213,8

159,0

5,8

06 живі дерева та інші рослини

7,6

86,5

0,0

1836,7

186,9

1,1

07 овочі

263,5

552,4

0,1

1687,4

278,8

1,0

08 їстівні плоди та горіхи

5081,2

163,9

1,5

5117,3

136,0

2,9

09 кава, чай

26,7

40,9

0,0

891,6

222,8

0,5

10 зерновi культури

3880,1

30,5

1,1

153,6

0,1

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

4345,7

244,3

1,3

23,3

158,2

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

7820,3

265,1

2,3

319,1

69,0

0,2

13 шелак природний

2,6

0,0

180,4

91,6

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

119470,8

205,8

35,3

1008,1

28,9

0,6

IV. Готові харчовi продукти

77959,2

94,5

23,0

2343,5

53,0

1,3

16 продукти з м’яса, риби

2302,2

42,2

0,7

70,4

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

449,9

148,2

0,1

146,4

166,0

0,1

18 какао та продукти з нього

677,2

108,0

0,2

9,8

11,5

0,0

19 готові продукти із зерна

189,6

150,5

0,1

241,5

7243,8

0,1

20 продукти переробки овочів

29903,8

175,2

8,8

1103,1

35,5

0,6

21 різні харчовi продукти

2983,1

56,7

0,9

130,5

243,1

0,1

22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

24376,7

54,7

7,2

24,2

53,8

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

17076,6

188,5

5,0

617,7

120,9

0,4

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мінеральнi продукти

10447,9

176,6

3,1

7236,7

27,4

4,1

25 сiль; сірка; землі та каміння

10406,8

176,5

3,1

1123,4

106,9

0,6

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

41,1

238,2

0,0

6113,3

24,1

3,5

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

10332,0

186,4

3,0

34410,6

207,0

19,7

28 продукти неорганiчної хімії

61,0

183,6

0,0

6395,2

137,2

3,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

970,2

124,1

0,6

30 фармацевтична продукція

822,8

150,4

0,2

1088,9

98,7

0,6

31 добрива

334,3

0,1

10414,1

6,0

32 екстракти дубильні

2518,2

103,9

1,4

33 ефiрнi олії

38,2

370,8

0,0

3270,5

123,1

1,9

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

1455,4

82,1

0,4

8734,1

215,8

5,0

35 бiлковi речовини

5948,9

377,5

1,8

921,3

124,8

0,5

36 порох і вибуховi речовини

37 фотографічні або кiнематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

1671,6

104,1

0,5

98,1

46,9

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

755,3

87,2

0,2

10379,0

179,1

5,9

39 пластмаси, полімерні матеріали

342,1

93,2

0,1

8722,0

188,6

5,0

40 каучук, гума

413,2

82,8

0,1

1657,0

141,7

0,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

182,8

18,7

0,1

80,4

249,5

0,0

41 шкури

121,1

12,6

0,0

32,9

407,1

0,0

42 вироби із шкіри

61,7

346,9

0,0

13,7

56,8

0,0

43 натуральне та штучне хутро

33,8

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

38082,7

122,2

11,2

5125,8

99,6

2,9

44 деревина і вироби з деревини

38079,3

122,2

11,2

5066,7

99,1

2,9

45 корок та вироби з нього

3,4

0,0

57,6

172,6

0,0

46 вироби із соломи

1,5

44,9

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

146,3

131,9

0,0

1769,7

92,7

1,0

47 маса з деревини

32,5

59,8

0,0

48 папiр та картон

108,4

525,0

0,0

1431,6

112,0

0,8

49 друкована продукція

37,9

47,6

0,0

305,6

53,0

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

19129,4

108,5

5,6

16313,4

102,4

9,3

50 шовк

24,2

5705,2

0,0

122,3

75,0

0,1

51 вовна

61,3

71,4

0,0

6771,3

110,8

3,9

52 бавовна

60,3

232,4

0,0

2137,4

161,2

1,2

53 іншi текстильнi волокна

1,8

58,8

0,0

318,4

122,3

0,2

54 нитки синтетичні або штучні

55,3

200,5

0,0

2121,5

106,7

1,2

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

181,8

273,8

0,1

2449,2

115,2

1,4

56 вата

7,5

86,2

0,0

531,0

107,9

0,3

57 килими

14,4

88,2

0,0

58 спецiальнi тканини

19,3

251,5

0,0

625,8

33,6

0,4

59 текстильнi матеріали

10,0

479,1

0,0

454,1

115,0

0,3

60 трикотажні полотна

2,0

331,3

0,0

329,6

67,7

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

110,5

41,4

0,0

20,4

7,8

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

18525,0

108,2

5,5

298,1

105,2

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

70,4

676,2

0,0

119,9

80,2

0,1

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

17,6

116,5

0,0

33,8

46,9

0,0

64 взуття

6,3

0,0

32,7

45,4

0,0

65 головнi убори

11,2

74,6

0,0

1,0

0,0

66 парасольки

0,1

369,5

0,0

67 обробленi пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

326,4

114,9

0,1

3102,8

130,3

1,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

315,4

132,9

0,1

370,7

228,6

0,2

69 керамiчнi вироби

526,8

110,5

0,3

70 скло та вироби із скла

11,0

23,5

0,0

2205,4

126,6

1,3

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

3095,4

134,5

0,9

2222,3

87,0

1,3

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

7180,1

142,6

2,1

13040,8

133,0

7,5

72 чорнi метали

709,3

512,3

0,2

4768,7

111,3

2,7

73 вироби з чорних металів

1061,5

92,8

0,3

2439,1

130,9

1,4

74 мiдь i вироби з неї

0,2

0,0

153,3

68,7

0,1

75 нiкель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

3,8

101,1

0,0

2630,9

81,8

1,5

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 іншi недорогоцінні метали

82 інструменти, ножовi вироби

396,0

145,5

0,1

510,5

534,1

0,3

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

5009,2

144,1

1,5

2538,3

2036,1

1,5

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

14434,6

125,9

4,3

28241,5

171,5

16,2

84 реактори ядерні, котли, машини

10929,5

117,9

3,2

24501,8

171,3

14,0

85 електричнi машини

3505,1

159,7

1,0

3739,7

172,7

2,1

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1002,1

82,2

0,3

29636,6

239,2

17,0

86 залізничні локомотиви

231,8

85,5

0,1

87 засоби наземного транспорту  крiм залізничного

955,8

78,5

0,3

29382,3

242,4

16,8

88 літальні апарати

46,3

0,0

89 судна

22,6

22569,4

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

1383,6

208,3

0,4

850,0

159,8

0,5

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

1383,6

208,3

0,4

848,1

159,5

0,5

91 годинники

1,9

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

1417,7

76,1

0,4

2414,7

174,5

1,4

94 меблi

1284,9

156,2

0,4

712,9

753,8

0,4

95 іграшки,

64,4

6,3

0,0

130,3

244,4

0,1

96 рiзнi готовi вироби

68,4

502,3

0,0

1571,4

127,2

0,9

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

217,7

206,5

0,1

Різне

1572,2

631,3

0,5

347,1

55,6

0,2

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–травня 2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–травня 2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

286320,6

136,7

100,0

137082,7

122,6

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

8656,6

151,5

3,0

3921,0

52,0

2,9

01 живi тварини

839,1

100,3

0,6

02 м’ясо та їстівні субпродукти

503,9

21,2

0,2

2739,2

43,7

2,0

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

8152,7

244,0

2,8

338,7

77,7

0,2

05 інші продукти тваринного походження

4,0

69,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

19232,8

97,7

6,7

9295,4

163,1

6,8

06 живі дерева та інші рослини

7,6

86,5

0,0

1836,7

189,1

1,3

07 овочі

260,3

858,3

0,1

1504,7

283,9

1,1

08 їстівні плоди та горіхи

4495,9

161,2

1,6

4491,7

141,0

3,3

09 кава, чай

26,7

115,5

0,0

822,2

227,6

0,6

10 зерновi культури

3383,4

26,6

1,2

153,6

0,1

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

3441,4

229,1

1,2

23,3

158,2

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

7614,8

293,5

2,7

319,1

72,7

0,2

13 шелак природний

2,6

0,0

139,8

70,9

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

99706,2

232,5

34,8

872,8

28,1

0,6

IV. Готові харчовi продукти

71536,6

97,6

25,0

1901,7

49,7

1,4

16 продукти з м’яса, риби

1174,0

28,0

0,4

70,4

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

421,1

139,5

0,1

100,2

173,9

0,1

18 какао та продукти з нього

648,5

119,9

0,2

9,8

11,5

0,0

19 готові продукти із зерна

137,9

130,1

0,0

180,2

5403,6

0,1

20 продукти переробки овочів

27767,7

186,4

9,7

980,1

36,6

0,7

21 різні харчовi продукти

2627,8

59,1

0,9

97,1

211,2

0,1

22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

23642,0

56,9

8,3

21,1

60,1

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

15117,5

209,1

5,3

442,8

113,8

0,3

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мінеральнi продукти

8081,4

187,4

2,8

3875,7

20,7

2,8

25 сiль; сірка; землі та каміння

8060,9

187,7

2,8

853,1

107,6

0,6

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта  і продукти її перегонки

20,6

119,3

0,0

3022,5

16,9

2,2

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

7509,8

197,6

2,6

27765,1

202,7

20,3

28 продукти неорганiчної хімії

45,3

143,7

0,0

5025,2

122,8

3,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

716,5

94,0

0,5

30 фармацевтична продукція

822,3

206,4

0,3

854,7

102,5

0,6

31 добрива

334,3

0,1

8518,2

6,2

32 екстракти дубильні

2169,2

126,2

1,6

33 ефiрнi олії

38,2

378,3

0,0

2821,6

123,6

2,1

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

1237,7

90,3

0,4

6830,9

207,4

5,0

35 бiлковi речовини

3663,8

484,3

1,3

749,9

139,2

0,5

36 порох і вибуховi речовини

37 фотографічні або кiнематографічні товари

38 різноманітна хімічна продукція

1368,3

110,9

0,5

78,9

45,7

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

545,6

78,0

0,2

9031,5

210,0

6,6

39 пластмаси, полімерні матеріали

206,3

73,6

0,1

7623,8

223,0

5,6

40 каучук, гума

339,3

81,0

0,1

1407,6

159,4

1,0

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

178,9

23,7

0,1

36,9

122,8

0,0

41 шкури

121,1

16,2

0,0

26,6

328,5

0,0

42 вироби із шкіри

57,8

1108,8

0,0

10,2

46,4

0,0

43 натуральне та штучне хутро

0,1

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

31787,0

121,6

11,1

4368,6

101,9

3,2

44 деревина і вироби з деревини

31787,0

121,6

11,1

4333,8

102,0

3,2

45 корок та вироби з нього

34,8

104,4

0,0

46 вироби із соломи

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

91,7

125,7

0,0

1571,9

94,9

1,1

47 маса з деревини

32,5

70,9

0,0

48 папiр та картон

90,8

480,3

0,0

1251,3

110,7

0,9

49 друкована продукція

0,9

2,1

0,0

288,0

59,9

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

15087,6

110,1

5,3

12706,7

99,5

9,3

50 шовк

24,2

5701,4

0,0

112,2

200,6

0,1

51 вовна

48,1

381,4

0,0

4949,0

108,6

3,6

52 бавовна

60,2

367,6

0,0

1703,9

156,6

1,2

53 іншi текстильнi волокна

1,8

181,9

0,0

317,7

125,2

0,2

54 нитки синтетичні або штучні

52,2

331,4

0,0

1752,6

108,3

1,3

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

155,5

375,6

0,1

1993,3

114,5

1,5

56 вата

6,6

243,4

0,0

445,5

119,1

0,3

57 килими

9,9

60,4

0,0

58 спецiальнi тканини

11,6

213,7

0,0

498,2

28,7

0,4

59 текстильнi матеріали

9,9

688,3

0,0

326,1

98,5

0,2

60 трикотажні полотна

1,5

1689,1

0,0

256,9

66,5

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

82,7

69,0

0,0

14,9

5,7

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

14563,0

108,1

5,1

235,9

102,5

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

70,3

858,9

0,0

90,6

72,1

0,1

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

6,3

42,3

0,0

32,7

45,4

0,0

64 взуття

6,3

0,0

32,7

45,4

0,0

65 головнi убори

66 парасольки

67 обробленi пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

231,0

111,2

0,1

2860,0

166,6

2,1

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

220,6

136,3

0,1

252,5

301,1

0,2

69 керамiчнi вироби

462,2

102,2

0,3

70 скло та вироби із скла

10,3

22,5

0,0

2145,3

181,6

1,6

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

2508,2

129,9

0,9

2069,8

125,7

1,5

XV. Недорогоцінні метали та вироби
з них

5358,1

137,2

1,9

9375,6

122,0

6,8

72 чорнi метали

517,0

634,1

0,2

3042,8

93,3

2,2

73 вироби з чорних металів

718,6

83,4

0,3

1981,6

146,0

1,4

74 мiдь i вироби з неї

0,2

0,0

88,4

39,6

0,1

75 нiкель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

3,8

101,1

0,0

1382,9

51,8

1,0

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 іншi недорогоцінні метали

82 інструменти, ножовi вироби

395,6

203,1

0,1

397,4

595,7

0,3

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

3722,9

134,8

1,3

2482,6

2354,4

1,8

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

11157,4

123,4

3,9

18674,8

141,1

13,6

84 реактори ядерні, котли, машини

8353,6

115,6

2,9

15481,8

134,0

11,3

85 електричнi машини

2803,8

154,2

1,0

3193,0

189,7

2,3

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

834,6

74,7

0,3

25630,0

254,8

18,7

86 залізничні локомотиви

226,0

120,6

0,2

87 засоби наземного транспорту  крiм залізничного

788,3

70,6

0,3

25382,8

257,1

18,5

88 літальні апарати

46,3

0,0

89 судна

21,2

21169,4

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

1182,5

220,1

0,4

709,2

179,1

0,5

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

1182,5

220,1

0,4

707,4

178,7

0,5

91 годинники

1,9

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

1266,1

82,9

0,4

1975,1

188,8

1,4

94 меблi

1142,5

167,8

0,4

641,0

881,0

0,5

95 іграшки

64,4

7,7

0,0

60,9

1240,5

0,0

96 рiзнi готовi вироби

59,2

775,3

0,0

1273,3

131,5

0,9

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

84,7

202,2

0,1

Різне

1362,4

1411,7

0,5

323,5

95,7

0,2

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–квітня 2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–квітня 2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

221918,7

133,2

100,0

99836,5

115,0

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

6937,2

150,9

3,1

3001,9

54,8

3,0

01 живi тварини

578,8

86,4

0,6

02 м’ясо та їстівні субпродукти

411,1

20,6

0,2

2080,4

47,6

2,1

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

6526,1

251,2

2,9

338,7

77,7

0,3

05 інші продукти тваринного походження

4,0

69,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

15937,9

84,4

7,2

6314,1

153,9

6,3

06 живі дерева та інші рослини

7,6

87,5

0,0

1071,0

172,1

1,1

07 овочі

244,4

1019,0

0,1

745,8

189,7

0,7

08 їстівні плоди та горіхи

3545,0

143,4

1,6

3491,5

156,3

3,5

09 кава, чай

26,7

117,3

0,0

451,5

160,4

0,5

10 зерновi культури

2694,9

21,2

1,2

151,0

0,2

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

2617,3

195,6

1,2

23,3

1630,7

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

6802,0

294,2

3,1

319,1

72,7

0,3

13 шелак природний

56,7

43,3

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,2

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

74503,6

224,2

33,6

678,1

22,8

0,7

IV. Готові харчовi продукти

56357,4

99,0

25,4

1241,5

47,5

1,2

16 продукти з м’яса, риби

576,9

18,6

0,3

34,6

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

398,1

140,1

0,2

49,3

99,9

0,0

18 какао та продукти з нього

581,1

130,1

0,3

19 готові продукти із зерна

135,1

171,2

0,1

89,2

2675,1

0,1

20 продукти переробки овочів

24715,5

202,1

11,1

594,6

34,0

0,6

21 різні харчовi продукти

2209,8

60,4

1,0

77,4

282,6

0,1

22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

14723,6

46,9

6,6

15,1

55,7

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

13017,4

225,6

5,9

381,3

118,8

0,4

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мінеральнi продукти

6064,3

202,5

2,7

1123,4

7,3

1,1

25 сiль; сірка; землі та каміння

6043,7

202,9

2,7

585,9

99,7

0,6

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта        і продукти її перегонки

20,6

119,9

0,0

537,4

3,6

0,5

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей           промисловостi

5290,6

197,2

2,4

20164,6

179,7

20,2

28 продукти неорганiчної хімії

35,2

125,4

0,0

3651,0

119,0

3,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

601,5

99,7

0,6

30 фармацевтична продукція

488,0

188,5

0,2

673,8

84,2

0,7

31 добрива

334,3

0,2

5432,2

5,4

32 екстракти дубильні

1591,5

112,1

1,6

33 ефiрнi олії

32,1

319,7

0,0

2119,8

111,8

2,1

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

1114,8

102,6

0,5

5496,4

200,4

5,5

35 бiлковi речовини

2248,8

668,5

1,0

519,9

96,9

0,5

36 порох і вибуховi речовини

37 фотографічні або кiнематографічні товари

38 різноманітна хімічна   продукція

1037,4

107,8

0,5

78,4

49,4

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

333,7

61,7

0,2

7101,2

233,0

7,1

39 пластмаси, полімерні матеріали

104,0

45,6

0,0

5877,1

242,3

5,9

40 каучук, гума

229,6

73,5

0,1

1224,2

196,8

1,2

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

93,4

14,8

0,0

20,2

83,5

0,0

41 шкури

57,2

9,1

0,0

19,6

241,9

0,0

42 вироби із шкіри

36,2

724,1

0,0

0,5

3,3

0,0

43 натуральне та штучне хутро

0,1

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

25289,8

122,8

11,4

3149,2

88,3

3,2

44 деревина і вироби з деревини

25289,8

122,8

11,4

3126,8

88,2

3,1

45 корок та вироби з нього

22,4

114,9

0,0

46 вироби із соломи

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

72,1

109,5

0,0

1343,1

100,4

1,3

47 маса з деревини

32,5

177,1

0,0

48 папiр та картон

71,2

511,0

0,0

1033,8

110,3

1,0

49 друкована продукція

0,9

2,2

0,0

276,8

72,3

0,3

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

11684,1

111,6

5,3

8454,3

94,0

8,5

50 шовк

18,9

5019,3

0,0

62,3

614,4

0,1

51 вовна

37,9

370,6

0,0

3171,2

108,1

3,2

52 бавовна

53,6

375,1

0,0

1220,6

133,9

1,2

53 іншi текстильнi волокна

1,5

233,6

0,0

287,0

113,1

0,3

54 нитки синтетичні або штучні

48,3

410,8

0,0

1109,5

104,4

1,1

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

133,6

339,8

0,1

1376,9

101,3

1,4

56 вата

6,0

432,7

0,0

301,2

113,7

0,3

57 килими

9,9

60,4

0,0

58 спецiальнi тканини

10,8

330,0

0,0

307,3

22,8

0,3

59 текстильнi матеріали

9,1

1454,9

0,0

202,8

94,3

0,2

60 трикотажні полотна

1,1

0,0

151,5

111,9

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

59,0

49,9

0,0

14,0

5,6

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

11234,1

109,5

5,1

164,3

115,0

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

70,3

892,7

0,0

76,1

76,1

0,1

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

6,3

43,2

0,0

32,7

54,8

0,0

64 взуття

6,3

0,0

32,7

54,8

0,0

65 головнi убори

66 парасольки

67 обробленi пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

156,5

102,1

0,1

1913,2

236,3

1,9

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

147,4

132,5

0,1

115,8

232,4

0,1

69 керамiчнi вироби

208,3

84,5

0,2

70 скло та вироби із скла

9,1

21,6

0,0

1589,1

309,6

1,6

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

2422,9

125,6

1,1

1463,1

90,7

1,5

XV. Недорогоцінні метали та вироби
з них

4215,5

161,1

1,9

6663,6

121,6

6,7

72 чорнi метали

386,1

1520,5

0,2

2005,5

88,8

2,0

73 вироби з чорних металів

603,6

126,3

0,3

1359,4

151,7

1,4

74 мiдь i вироби з неї

0,2

0,0

87,7

59,4

0,1

75 нiкель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

3,8

101,4

0,0

634,2

31,1

0,6

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 іншi недорогоцінні метали

82 інструменти, ножовi вироби

218,6

156,0

0,1

310,1

537,4

0,3

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

3003,2

152,6

1,4

2266,7

2666,2

2,3

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

8748,1

116,0

3,9

13461,6

129,1

13,5

84 реактори ядерні, котли, машини

6679,7

113,0

3,0

11090,8

121,5

11,1

85 електричнi машини

2068,4

127,0

0,9

2370,8

182,9

2,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

669,9

70,1

0,3

21298,7

244,1

21,3

86 залізничні локомотиви

226,0

120,6

0,2

87 засоби наземного транспорту  крiм залізничного

623,6

65,3

0,3

21061,5

246,6

21,1

88 літальні апарати

46,3

0,0

89 судна

11,2

11176,1

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

1042,0

207,7

0,5

579,4

218,3

0,6

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

1042,0

207,7

0,5

577,5

217,7

0,6

91 годинники

1,9

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

984,0

78,5

0,4

1424,2

222,6

1,4

94 меблi

908,2

170,2

0,4

476,2

897,6

0,5

95 іграшки

21,3

3,0

0,0

60,3

24047,9

0,1

96 рiзнi готовi вироби

54,5

1738,1

0,0

887,6

151,4

0,9

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

84,7

202,5

0,1

Різне

1109,5

3553,1

0,5

323,5

12223,4

0,3

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–березня 2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–березня 2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

160257,5

133,0

100,0

66531,0

111,7

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

4153,8

137,0

2,6

2098,1

50,6

3,2

01 живi тварини

468,1

88,5

0,7

02 м’ясо та їстівні субпродукти

314,9

27,8

0,2

1378,4

41,3

2,1

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

3838,9

202,1

2,4

251,6

90,7

0,4

05 інші продукти тваринного походження

II. Продукти рослинного походження

12320,6

71,6

7,7

3905,0

135,2

5,9

06 живі дерева та інші рослини

574,1

130,2

0,9

07 овочі

141,4

1257,1

0,1

257,6

77,7

0,4

08 їстівні плоди та горіхи

2701,4

129,0

1,7

2742,5

178,5

4,1

09 кава, чай

25,0

540,5

0,0

204,1

118,5

0,3

10 зерновi культури

2659,9

21,9

1,7

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

2225,7

242,8

1,4

23,3

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

4567,3

225,4

2,8

46,7

13,8

0,1

13 шелак природний

56,7

80,9

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

55680,7

246,2

34,7

525,2

19,2

0,8

IV. Готові харчовi продукти

39074,5

97,4

24,4

862,9

54,2

1,3

16 продукти з м’яса, риби

292,3

12,6

0,2

34,6

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

296,6

114,6

0,2

29,9

99,6

0,0

18 какао та продукти з нього

378,4

130,2

0,2

19 готові продукти із зерна

111,3

209,8

0,1

20 продукти переробки овочів

18914,1

218,5

11,8

417,2

42,7

0,6

21 різні харчовi продукти

1752,9

66,6

1,1

77,4

406,8

0,1

22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

7221,1

33,3

4,5

12,1

107,0

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

10107,8

238,4

6,3

291,7

171,9

0,4

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мінеральнi продукти

4316,2

221,8

2,7

934,0

9,1

1,4

25 сiль; сірка; землі та каміння

4295,6

220,7

2,7

422,8

98,6

0,6

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

20,6

0,0

511,2

5,2

0,8

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

3252,0

181,5

2,0

13704,7

172,4

20,6

28 продукти неорганiчної хімії

15,7

93,5

0,0

2085,5

92,9

3,1

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

301,9

66,8

0,5

30 фармацевтична продукція

401,7

233,1

0,3

534,5

105,8

0,8

31 добрива

334,3

0,2

3376,5

5,1

32 екстракти дубильні

1284,1

117,4

1,9

33 ефiрнi олії

32,1

735,2

0,0

1711,3

137,2

2,6

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

770,2

92,7

0,5

4025,5

197,5

6,1

35 бiлковi речовини

930,2

1539,4

0,6

348,0

120,1

0,5

36 порох і вибуховi речовини

37 фотографічні або кiнематографічні товари

38 різноманітна хімічна   продукція

767,8

108,6

0,5

37,4

47,6

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

259,1

67,4

0,2

4526,7

248,5

6,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

72,5

41,8

0,0

3754,0

238,7

5,6

40 каучук, гума

186,6

88,4

0,1

772,8

311,0

1,2

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

90,0

22,9

0,1

17,2

93,9

0,0

41 шкури

57,2

14,8

0,0

16,5

204,6

0,0

42 вироби із шкіри

32,7

654,8

0,0

0,5

5,2

0,0

43 натуральне та штучне хутро

0,1

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

18640,1

128,4

11,6

2452,1

84,2

3,7

44 деревина і вироби з деревини

18640,1

128,4

11,6

2430,2

84,0

3,7

45 корок та вироби з нього

21,9

112,2

0,0

46 вироби із соломи

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

50,4

90,0

0,0

692,5

72,5

1,0

47 маса з деревини

24,8

193,2

0,0

48 папiр та картон

49,6

601,9

0,0

510,0

76,9

0,8

49 друкована продукція

0,7

2,0

0,0

157,7

56,6

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

8572,8

115,7

5,3

5157,9

88,6

7,8

50 шовк

18,9

5019,3

0,0

40,5

541,9

0,1

51 вовна

37,4

5990,7

0,0

1581,4

92,3

2,4

52 бавовна

53,3

473,4

0,0

916,6

124,4

1,4

53 іншi текстильнi волокна

1,0

158,7

0,0

246,7

126,4

0,4

54 нитки синтетичні або штучні

45,1

409,7

0,0

712,3

88,5

1,1

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

120,0

306,0

0,1

972,5

104,1

1,5

56 вата

4,6

731,2

0,0

177,3

100,5

0,3

57 килими

8,1

75,3

0,0

58 спецiальнi тканини

7,6

671,5

0,0

164,2

22,1

0,2

59 текстильнi матеріали

9,0

1440,5

0,0

95,1

82,9

0,1

60 трикотажні полотна

1,0

0,0

69,9

77,4

0,1

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

58,9

49,8

0,0

11,2

10,7

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

8145,9

112,9

5,1

107,2

97,5

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

70,2

892,3

0,0

54,9

67,2

0,1

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

6,3

2520,5

0,0

32,7

0,0

64 взуття

6,3

0,0

32,7

0,0

65 головнi убори

66 парасольки

67 обробленi пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

76,0

58,3

0,0

1243,0

201,6

1,9

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

75,0

81,5

0,0

11,3

31,4

0,0

69 керамiчнi вироби

148,6

86,3

0,2

70 скло та вироби із скла

0,9

2,5

0,0

1083,1

265,3

1,6

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

1880,4

120,6

1,2

1301,1

107,7

2,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

3418,9

195,0

2,1

3553,3

152,9

5,3

72 чорнi метали

307,6

3037,2

0,2

647,2

117,4

1,0

73 вироби з чорних металів

446,2

163,1

0,3

987,3

168,1

1,5

74 мiдь i вироби з неї

1,4

6,6

0,0

75 нiкель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

352,8

33,6

0,5

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 іншi недорогоцінні метали

82 інструменти, ножовi вироби

156,5

134,1

0,1

294,9

604,9

0,4

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

2508,6

185,9

1,6

1269,7

1916,8

1,9

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

5679,1

103,1

3,5

8632,9

114,6

13,0

84 реактори ядерні, котли, машини

4213,5

97,9

2,6

7272,3

112,7

10,9

85 електричнi машини

1465,6

121,8

0,9

1360,6

125,6

2,0

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

508,8

58,3

0,3

15072,6

245,3

22,7

86 залізничні локомотиви

120,2

0,2

87 засоби наземного транспорту  крiм залізничного

462,5

53,0

0,3

14944,3

243,2

22,5

88 літальні апарати

46,3

0,0

89 судна

8,2

8174,9

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

760,5

201,3

0,5

488,4

279,9

0,7

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

760,5

201,3

0,5

486,5

279,1

0,7

91 годинники

1,9

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

644,3

82,1

0,4

943,8

222,4

1,4

94 меблi

602,1

166,2

0,4

381,1

937,1

0,6

95 іграшки,

18,6

4,4

0,0

60,3

32102,3

0,1

96 рiзнi готовi вироби

23,6

1047,6

0,0

502,4

131,0

0,8

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

84,7

202,5

0,1

Різне

873,2

2796,3

0,5

302,1

143881,8

0,5

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня–лютого 2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–лютого 2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

100420,9

127,8

100,0

38276,7

112,7

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

1721,2

117,9

1,7

1319,5

51,8

3,4

01 живi тварини

405,5

117,6

1,1

02 м’ясо та їстівні субпродукти

156,0

47,2

0,2

708,2

36,0

1,9

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

1565,2

138,6

1,6

205,7

90,5

0,5

05 інші продукти тваринного походження

II. Продукти рослинного походження

8465,9

57,9

8,4

2117,2

130,3

5,5

06 живі дерева та інші рослини

224,1

112,9

0,6

07 овочі

86,1

753,9

0,1

103,0

47,7

0,3

08 їстівні плоди та горіхи

1772,9

98,3

1,8

1537,4

174,6

4,0

09 кава, чай

8,7

178,8

0,0

126,1

119,1

0,3

10 зерновi культури

1831,8

17,2

1,8

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

1311,5

255,1

1,3

23,3

0,1

12 насiння і плоди олійних рослин

3454,8

210,4

3,4

46,7

26,7

0,1

13 шелак природний

56,7

113,2

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

36426,5

220,0

36,3

460,3

25,4

1,2

IV. Готові харчовi продукти

24839,1

102,5

24,7

551,2

90,1

1,4

16 продукти з м’яса, риби

178,3

14,2

0,2

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

94,7

84,8

0,1

18,9

138,6

0,0

18 какао та продукти з нього

254,4

150,1

0,3

19 готові продукти із зерна

81,1

584,9

0,1

20 продукти переробки овочів

12541,6

257,9

12,5

277,7

65,1

0,7

21 різні харчовi продукти

1461,7

136,0

1,5

76,6

532,2

0,2

22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

3374,7

24,1

3,4

6,0

107,0

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

6852,5

250,0

6,8

172,0

164,8

0,4

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мінеральнi продукти

2365,9

206,9

2,4

796,0

10,8

2,1

25 сiль; сірка; землі та каміння

2345,4

205,1

2,3

307,0

166,0

0,8

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

20,5

0,0

489,0

6,8

1,3

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей  промисловостi

1841,2

203,4

1,8

8038,1

204,5

21,0

28 продукти неорганiчної хімії

6,0

123,4

0,0

1422,1

251,9

3,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

239,4

62,0

0,6

30 фармацевтична продукція

390,4

0,4

218,0

79,9

0,6

31 добрива

241,1

0,2

1800,3

4,7

32 екстракти дубильні

552,5

130,9

1,4

33 ефiрнi олії

21,9

499,7

0,0

1012,8

139,7

2,6

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

458,6

107,0

0,5

2517,8

186,1

6,6

35 бiлковi речовини

207,0

640,0

0,2

242,2

128,3

0,6

36 порох і вибуховi речовини

37 фотографічні або кiнематографічні товари

38 різноманітна хімічна   продукція

516,2

118,7

0,5

33,0

178,5

0,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

111,7

40,5

0,1

2096,0

189,3

5,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

42,4

33,6

0,0

1718,1

173,8

4,5

40 каучук, гума

69,2

46,4

0,1

377,8

317,8

1,0

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

89,5

33,8

0,1

9,6

52,4

0,0

41 шкури

57,0

21,9

0,1

9,3

114,9

0,0

42 вироби із шкіри

32,5

760,0

0,0

0,2

1,6

0,0

43 натуральне та штучне хутро

0,1

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

11456,3

133,5

11,4

1333,7

77,8

3,5

44 деревина і вироби з деревини

11456,3

133,5

11,4

1319,3

77,4

3,4

45 корок та вироби з нього

14,4

155,3

0,0

46 вироби із соломи

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

19,6

33,9

0,0

433,4

73,7

1,1

47 маса з деревини

21,0

342,3

0,1

48 папiр та картон

19,6

214,2

0,0

340,7

89,7

0,9

49 друкована продукція

71,6

35,4

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

5573,4

107,1

5,6

2910,4

106,6

7,6

50 шовк

18,8

0,0

30,5

408,2

0,1

51 вовна

16,1

2009,6

0,0

472,9

113,1

1,2

52 бавовна

44,8

1519,3

0,0

695,1

143,5

1,8

53 іншi текстильнi волокна

0,1

99,7

0,0

222,5

189,8

0,6

54 нитки синтетичні або штучні

33,0

272,5

0,0

417,8

110,0

1,1

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

85,8

426,8

0,1

753,6

133,7

2,0

56 вата

1,9

189,9

0,0

83,5

147,5

0,2

57 килими

0,1

0,6

0,0

58 спецiальнi тканини

1,6

66,1

0,0

79,2

19,6

0,2

59 текстильнi матеріали

7,3

1014,4

0,0

38,6

43,0

0,1

60 трикотажні полотна

0,8

1727,6

0,0

23,8

51,9

0,1

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

48,7

56,9

0,0

6,9

12,0

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

5281,8

104,2

5,3

56,7

127,3

0,1

63 іншi готовi текстильні вироби

32,6

405,5

0,0

29,2

57,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

64 взуття

65 головнi убори

66 парасольки

67 обробленi пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

25,7

24,3

0,0

762,7

186,0

2,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

25,7

38,4

0,0

10,4

2430,5

0,0

69 керамiчнi вироби

93,6

77,8

0,2

70 скло та вироби із скла

658,7

227,7

1,7

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

739,2

106,6

0,7

801,6

78,7

2,1

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1946,0

196,5

1,9

1590,0

133,3

4,2

72 чорнi метали

146,1

1560,8

0,1

395,7

99,1

1,0

73 вироби з чорних металів

257,1

150,5

0,3

575,5

191,0

1,5

74 мiдь i вироби з неї

1,0

4,5

0,0

75 нiкель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

46,5

11,3

0,1

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 іншi недорогоцінні метали

82 інструменти, ножовi вироби

97,3

137,1

0,1

38,9

109,5

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

1445,5

196,6

1,4

532,4

2079,5

1,4

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

3288,2

120,7

3,3

4688,9

113,7

12,2

84 реактори ядерні, котли, машини

2221,9

112,0

2,2

3773,2

111,2

9,9

85 електричнi машини

1066,3

144,1

1,1

915,6

125,5

2,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

345,4

199,3

0,3

9282,3

329,9

24,3

86 залізничні локомотиви

120,2

0,3

87 засоби наземного транспорту  крiм залізничного

307,1

177,2

0,3

9154,0

325,3

23,9

88 літальні апарати

38,3

0,0

89 судна,

8,2

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

462,9

266,1

0,5

295,8

381,1

0,8

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

462,9

266,1

0,5

293,9

378,7

0,8

91 годинники

1,9

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

376,4

101,6

0,4

488,1

240,3

1,3

94 меблi

364,1

143,6

0,4

246,9

1921,5

0,6

95 іграшки,

7,9

7,0

0,0

11,0

0,0

96 рiзнi готовi вироби

4,4

109,1

0,0

230,1

121,0

0,6

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

Різне

326,8

1034,6

0,3

302,1

592,9

0,8

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня 2010р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до

січня 2010р.

у % до

загального

обсягу

Всього

40777,4

110,5

100,0

14433,7

103,1

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

259,7

64,5

0,6

398,3

45,6

2,8

01 живi тварини

62,3

32,9

0,4

02 м’ясо та їстівні субпродукти

213,7

39,5

1,5

03 риба i ракоподібні

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

259,7

64,5

0,6

122,3

89,6

0,8

05 інші продукти тваринного походження

II. Продукти рослинного походження

3088,4

29,3

7,6

1046,3

208,7

7,2

06 живі дерева та інші рослини

86,4

201,9

0,6

07 овочі

4,4

76,3

0,0

6,6

6,0

0,0

08 їстівні плоди та горіхи

944,2

101,9

2,3

739,9

247,3

5,1

09 кава, чай

8,6

0,0

125,7

246,4

0,9

10 зерновi культури

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

514,7

187,0

1,3

12 насiння і плоди олійних рослин

1616,4

240,7

4,0

46,5

0,3

13 шелак природний

41,2

0,3

14 рослинні матеріали для виготовлення

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

13224,9

210,6

32,4

265,5

59,0

1,8

IV. Готові харчовi продукти

10739,0

103,8

26,3

273,1

1394,0

1,9

16 продукти з м’яса, риби

123,3

20,2

0,3

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

61,2

248,1

0,2

18 какао та продукти з нього

138,9

146,7

0,3

19 готові продукти із зерна

43,7

6167,8

0,1

20 продукти переробки овочів

5566,6

250,0

13,7

97,9

1470,7

0,7

21 різні харчовi продукти

482,1

119,4

1,2

65,4

734,7

0,5

22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

1019,6

17,7

2,5

6,0

148,5

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

3303,5

267,5

8,1

103,8

0,7

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мінеральнi продукти

1074,4

224,7

2,6

615,3

15,2

4,3

25 сiль; сірка; землі та каміння

1074,4

224,7

2,6

145,3

94,6

1,0

26 руди, шлак і зола

27 палива мінеральні; нафта        і продукти її перегонки

470,1

12,0

3,3

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей           промисловостi

634,4

145,3

1,6

3273,1

209,5

22,7

28 продукти неорганiчної хімії

2,7

275,4

0,0

834,6

259,0

5,8

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

140,2

94,8

1,0

30 фармацевтична продукція

0,5

0,0

31 добрива

843,2

5,8

32 екстракти дубильні

142,1

129,5

1,0

33 ефiрнi олії

4,1

0,0

273,4

116,3

1,9

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

222,4

137,2

0,5

927,6

154,6

6,4

35 бiлковi речовини

148,0

11841858,4

0,4

110,1

81,5

0,8

36 порох і вибуховi речовини

37 фотографічні або кiнематографічні товари

38 різноманітна хімічна   продукція

256,6

93,8

0,6

1,9

15,3

0,0

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

24,0

62,0

0,1

557,4

155,4

3,9

39 пластмаси, полімерні матеріали

3,2

12,9

0,0

355,8

109,9

2,5

40 каучук, гума

20,8

152,8

0,1

201,6

575,6

1,4

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

49,1

42,9

0,1

9,4

91,9

0,1

41 шкури

28,1

25,5

0,1

9,3

0,1

42 вироби із шкіри

21,0

491,3

0,1

43 натуральне та штучне хутро

0,1

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

4917,1

124,8

12,1

474,8

70,8

3,3

44 деревина і вироби з деревини

4917,1

124,8

12,1

464,9

69,4

3,2

45 корок та вироби з нього

9,9

16332,2

0,1

46 вироби із соломи

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

14,6

37,9

0,0

234,5

99,1

1,6

47 маса з деревини

5,2

117,9

0,0

48 папiр та картон

14,6

904,1

0,0

164,1

99,6

1,1

49 друкована продукція

65,3

96,4

0,5

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

2856,9

108,2

7,0

1066,0

94,9

7,4

50 шовк

0,1

0,0

51 вовна

15,9

2056,1

0,0

41,0

54,9

0,3

52 бавовна

36,4

2635,1

0,1

280,5

100,8

1,9

53 іншi текстильнi волокна

102,9

110,2

0,7

54 нитки синтетичні або штучні

3,2

142,4

0,0

246,8

107,1

1,7

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

24,5

2526,4

0,1

267,0

158,6

1,8

56 вата

0,9

315,4

0,0

35,4

170,5

0,2

57 килими

58 спецiальнi тканини

0,7

82,7

0,0

37,0

24,0

0,3

59 текстильнi матеріали

7,2

2576,8

0,0

13,3

104,2

0,1

60 трикотажні полотна

9,3

265,5

0,1

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

34,6

53,4

0,1

0,7

3,1

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

2700,9

105,1

6,6

27,2

138,0

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

32,3

34960,1

0,1

4,9

18,3

0,0

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

64 взуття

65 головнi убори

66 парасольки

67 обробленi пір’я та пух

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

418,3

166,6

2,9

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

8,9

0,1

69 керамiчнi вироби

22,9

27,1

0,2

70 скло та вироби із скла

386,5

232,3

2,7

XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

577,3

1,4

218,0

206,2

1,5

XV. Недорогоцінні метали та вироби
з них

993,3

265,9

2,4

489,1

74,5

3,4

72 чорнi метали

64,9

9140,5

0,2

269,2

157,4

1,9

73 вироби з чорних металів

192,4

1033,6

0,5

201,0

140,0

1,4

74 мiдь i вироби з неї

75 нiкель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

0,4

0,1

0,0

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 іншi недорогоцінні метали

82 інструменти, ножовi вироби

59,1

192,8

0,1

5,4

34,6

0,0

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

676,9

209,2

1,7

13,1

87,9

0,1

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

1421,3

157,0

3,5

1539,7

75,6

10,7

84 реактори ядерні, котли, машини

744,6

128,5

1,8

1181,4

73,8

8,2

85 електричнi машини

676,7

207,7

1,7

358,3

82,5

2,5

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

190,1

374,0

0,5

3276,2

350,6

22,7

86 залізничні локомотиви

87 засоби наземного транспорту  крiм залізничного

152,0

299,0

0,4

3276,2

350,6

22,7

88 літальні апарати

38,1

0,1

89 судна,

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

180,5

326,8

0,4

44,2

95,2

0,3

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

180,5

326,8

0,4

44,2

95,2

0,3

91 годинники

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

224,5

121,7

0,6

234,4

281,5

1,6

94 меблi

216,9

145,6

0,5

145,1

2503,0

1,0

95 іграшки

5,4

15,7

0,0

10,8

0,1

96 рiзнi готовi вироби

2,2

169,7

0,0

78,5

101,3

0,5

XXІ. 97 Твори мистецтва

Товари, придбані в портах

Різне

307,8

0,8


Обновлено 23.02.2012 16:49
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області