ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Соціально-економічне становище Вінницької області за січень-лютий 2018 року Печать
Прес-випуски 2018

Населення 

 Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1574,4 тис. осіб. За січень 2018р. чисельність населення зменшилась на 1425 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 1181 особа, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 2441 особи. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем 2017р., зменшився на 92 особи.

______________

1Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).

 Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників області на підприємствах, в установах та організаціях з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні 2018р. становила 262,4 тис. осіб, що на 2,5% менше, ніж у грудні 2017р.

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з січнем 2018р. збільшилась на 3,5% і на кінець лютого 2018р. становила 24,6 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 46,6% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з січнем 2018р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець лютого 2018р. становив 2,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник збільшився на 0,1 в.п. і становив 3,6%, в міських поселеннях – не змінився (1,6% населення працездатного віку).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. збільшилась на  0,4 тис. і на кінець лютого становила 1,8 тис.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець лютого 2018р. спостерігалася на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (27,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (3,7%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 3 особи і становило 14 осіб на кінець лютого 2018р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж лютого 2018р., становила 22,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2322 грн, що на 37,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника  (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2018р. становила 6750 грн, що в 1,8 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з груднем 2017р. розмір заробітної плати зменшився на 11,3%, а відносно січня 2017р.  збільшилася на 32,4%.

Так, найбільш оплачуваними у січні 2018р. були працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель (розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,5 раза), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (в 1,4 раза). Cеред промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву напоїв; комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, де рівень заробітної плати перевищив середній показник по економіці області відповідно 1,6 та 1,5 раза.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. зменшилася на 12,4%, а відносно січня 2017р. зросла на 16,5%.

Упродовж січня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилася на 31,6%, або на 3713,4 тис.грн і на 1 лютого 2018р. становила 15465,1 тис.грн  (0,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень).

На економічно активні підприємства припало 13,2% від загальної суми заборгованості, на підприємства-банкрути 74,8%, на економічно неактивні – 12,0%.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств порівняно з початком 2018р. зменшилась на 47,0% (або на 1804,9 тис.грн),   і на 1 лютого 2018р. становила 2037,9 тис.грн.

Більша частина (69,5% або 1417,0 тис.грн) загальної суми боргу економічно активних підприємств припадає на промислові підприємства області.

Впродовж січня 2018р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 47,4% і на 1 лютого 2018р. становила 215 осіб, або 0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9479 грн, що на 40,4% більше середньої заробітної плати, нарахованої за січень 2018 року.

Сума боргу з виплати заробітної плати перед працівниками підприємств-банкрутів упродовж січня 2018р. збільшилась на 47,8%   (на 3738,5 тис.грн) та становила 11564,7 тис.грн. Майже три чверті (72,7%) заборгованості у цій сумі складають промислові підприємства і 17,0% – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Соціальний захист

У січні 2018р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 46,9% домогосподарств області.

У січні 2018р. субсидії цього виду призначено 8,2 тис. домогосподарств у сумі 11,3 млн.грн.

Крім того, 0,9 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,4 млн.грн.

Населенням області у січні 2018р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 225,7 млн.грн, що становить 69,0% нарахованої за цей період суми. 

 Правопорушення

 За даними органів прокуратури протягом січня–лютого 2018р. обліковано 2,9 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань), що на 10,3% менше, ніж у січні–лютому 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,1% (на 0,1 в.п. менше, ніж у січні–лютому 2017р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–лютого 2018р. обліковано 16 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, а також 4 зґвалтування і замахи на зґвалтування (що на 45,5% та 33,3%, відповідно, більше, ніж у січні–лютому 2017р.). Число зафіксованих умисних тяжких тілесних ушкоджень (14) залишилося на рівні минулого року.

Порівняно із січнем–лютим 2017р. кількість крадіжок (1180), шахрайств (225), розбоїв (11) та хабарництва (8) зменшилася на 12,5%; 26,7%; 45,0% та в 2,8 раза відповідно. Проте кількість випадків грабежів (52) збільшилася на 26,8%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 10 осіб, які скоїли злочини у складі 2 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 2 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Від злочинів у січні–лютому 2018р. потерпіло 2024 особи (на 16,6% менше, ніж у січні–лютому 2017р.), із числа яких 717 осіб – це жінки, 134 особи похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 31 особа – неповнолітні та 13 осіб – це діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (63,9%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 1094 та 199 осіб, серед яких 35,4% – жінки (458 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 89 осіб, із числа яких 16 осіб (18,0%) – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 46 осіб, з яких 8,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 30,4% було вбито.

Серед виявлених осіб (525), які вчинили злочини, 33,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 65,1% мали незняту або непогашену судимість, 10,1% вчинили злочин у групі, 15,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 9,5% – жінки, 5,1% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 79,6%, безробітних – 1,7%.

Ціни

 На споживчому ринку області у лютому до січня 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%.

Найбільше (на 18,0%) подорожчали банани. Яблука зросли в ціні на 5,5%, коренеплоди, цибуля та гриби подорожчали на 4,6%, кисломолочна продукція – на 3,3%, масло – на 3,0%, сир і м’який сир (творог) – на 1,7%, цукор – на 1,3%, риба та продукти з риби – на 1,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,0%.

Водночас, інші їстівні тваринні жири (сало) подешевшали на 2,2%, яйця – на 4,9%, молоко – на 1,0%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,5%.

Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, в цілому, на 0,1%, зумовлено, в основному, подорожчанням  вартості твердого палива на 1,9%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,1%, спричинено, в основному, подорожчанням вартості проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,2%, палива та мастил – на 1,1% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті  на 0,8%.

Вартість послуг зв’язку зросла в цілому на 1,4%, у т.ч. вартість послуг інтернету підвищилась на 3,6%, мобільний зв’язок подорожчав на 1,3%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,6%.

Промисловість

 У лютому 2018р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2017р. індекс промислової продукції становив 94,7% та 98,1%, відповідно.

Промислове виробництво у січні–лютому 2018р. залишилось на рівні відповідного періоду попереднього року.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–лютим 2017р. обсяги промислового  виробництва  збільшились на 25,2%.

У переробній промисловості спостерігається падіння промислового виробництва на 0,1% (за рахунок зменшення у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 6,1%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 5,8%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів   зі шкіри та інших матеріалів – на 4,7%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 1,3%.

У січні 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5677,6 млн.грн.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (75,1%) припадає на переробну промисловість, з неї: 62,2% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,0% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,5% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, 1,9% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 1,7% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 0,9% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 22,7% продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 60,0% займали споживчі товари короткострокового використання, 13,7% – товари проміжного споживання, 2,6% – інвестиційні товари, 0,6% – споживчі товари тривалого використання та 23,1% – енергія.

 Сільське господарство

 У січні–лютому 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 105,1% у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 110,3% у господарствах населення – 95,4%.

У господарствах усіх категорій у січні–лютому 2018р. вироблено  79,1 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 11,9% більше проти січня–лютого 2017р., з них аграрними підприємствами вироблено 66,9 тис.т (більше на 14,2%).

Станом на 1 березня 2018р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 291,2 тис. голів (на 3,1% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у тому числі корів – 148,0 тис. голів (на 1,1% менше), свиней – 266,9 тис. голів (на 9,0% менше), овець і кіз – 35,1 тис. голів (5,9% менше), птиці всіх видів – 28 млн. голів (на 4,1% більше).

Порівняно з січнем–лютим 2017р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився на 12,0%, птиці – на 13,4%, великої рогатої худоби – на 3,9%, свиней знизився – на 23,5%.  Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 99,2% проти 100,9% у січні–лютому 2017р.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р., зріс на 55,1%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 72,4%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 85,5%, тваринництва – 14,5% (у січні–лютому 2017р. – 76,9% та 23,1% відповідно).

Станом на 1 березня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1596,5 тис.т зерна (на 13,6% більше проти 1 березня 2017р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 851,4 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 745,1 тис.т зерна.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–лютому 2018р. становила 4242,3 грн за 1 тонну, що на 9,9% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Запаси насіння соняшнику становили 303,5 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося  81,5 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 222,0 тис.т.

Будівництво

 У січні–лютому 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 213,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2018р. порівняно із січнем–лютим 2017р. становив 132,5%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–лютому 2018р. становила 2,0%.

Найбільше (86,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні 2018р. склав 105,6 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 71,2 та 34,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 36,7 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 98 країн світу.

Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (29,1% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,8%), продукти рослинного походження (17,8%) та  деревина і вироби з деревини (12,0%). У загальному обсязі імпорту товарів продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту займають 79,9%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 3661,4 млн.грн, що на 11,5% більше  січня–лютого 2017р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі  у лютому 2018р. у порівнянні з лютим 2017р. склав 110,9 %,   з січнем 2018р. – 93,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2018р. становив 2098,8 млн.грн, що у порівняних цінах на 9,5% більше обсягу січня–лютого 2017р. Проти лютого 2017р. збільшився на 9,0%, проти січня 2018р. зменшився на 7,0%.

Транспорт

За січень–лютий 2018р. транспортним комплексом області перевезено 3,2 млн.т вантажів, що на 4,8% більше, ніж за січень–лютий  2017р. Вантажооборот збільшився на 9,3% і становив 4,7 млрд. тонно-кілометрів.

Залізничним транспортом за січень–лютий  2018р. відправлено 2,6 млн.т вантажів, що на 2,4% більше, ніж за січень–лютий  2017р.

Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий  2018р. перевезено 648,7 тис.т, що на 16,0% більше, ніж за січень–лютий  2017р.

За січень–лютий  2018р. пасажирським транспортом перевезено 35,8 млн. пасажирів, що на 0,6% менше від обсягів січня–лютого  2017р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 942,4 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–лютим  2017р. збільшилась на 4,2%.

Залізничним транспортом за січень–лютий  2018р. відправлено 1,5 млн. пасажирів, що на 5,9% менше, ніж за січень–лютий  2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2018р. скористалось 12,8 млн. пасажирів, що на 0,5% менше від обсягів січня–лютого  2017р.

Електротранспортом області перевезено 21,5 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–лютим  2017р. зменшилась на 0,3%. 

Залізничним транспортом за січень–лютий  2018р. відправлено  1,5 млн. пасажирів, що на 5,9% менше, ніж за січень–лютий  2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2018р. скористалось 12,8 млн. пасажирів, що на 0,5% менше від обсягів січня–лютого  2017р.

Електротранспортом області перевезено 21,5 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–лютим  2017р. зменшилась на 0,3%. 

Обновлено 05.04.2018 14:16
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області