ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Довкілля Вінницької області у 2015 році Печать
Прес-випуски 2016

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.

Протягом 2015 року в довкілля Вінницької області від стаціонарних джерел забруднення потрапило понад майже 135 тис.т забруднюючих речовин (на 8% більше порівняно з попереднім роком), що пов'язано зі збільшенням виробництва харчових продуктів.

Значна питома вага – 58,5% (майже 79 тис.т) викидів забруднюючих речовин припадає на місто Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на місто Вінницю (11,7%), Тростянецький (6,7%), Тульчинський (5,0%), Гайсинський (2,4%) та Бершадський (1,9%) райони.

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2015 року склала 5 т. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає на місто Ладижин – 886 т, а також на міста Вінницю – 229 т, Могилів- Подільський – 13 т та Жмеринку – 11 т.

На душу населення в середньому по області припадає 84 кг викинутих у повітря забруднюючих речовин.

Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, сільського господарства, переробної промисловості та транспортні підприємства.

Потужним забруднювачем довкілля в області є рухомі джерела забруднення (автомобільний, залізничний, річковий транспорт та виробнича техніка). Протягом           2015 року викиди від них склали біля 60 тис.т, в тому числі від автотранспорту майже 51 тис.т або 84,4% загального обсягу викидів забруднюючих речовин. Викиди від виробничої техніки склали 8 тис.т, від залізничного транспорту – 2 тис.т.

Основними токсичними компонентами, якими забруднюється повітря області від транспорту, є оксид вуглецю – 42,6 тис.т або 71,0% від загального обсягу викидів, оксиди азоту – 8,7 тис.т (14,6%), неметанові леткі органічні сполуки – 6,3 тис.т (10,5%), сажа  та діоксид сірки – по 1 тис.т (відповідно 1,8% та 1,6%), метан – 188 т (0,3%). Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю склали 902,6 тис.т.

Висока концентрація транспортних засобів має вирішальний вплив на стан довкілля у містах області. При обсязі викидів забруднюючих речовин від транспорту в цілому по області 37,3 кг у розрахунку на душу населення та щільності викидів 2,3 т у розрахунку на квадратний кілометр території для міст ці показники значно більші і складають відповідно: м.Вінниця – 31,7 кг та 171,5 т; м.Козятин – 49,0 кг та 102,6 т; м.Жмеринка – 60,8 кг та     118,7 т; м.Ладижин – 23,7 кг та 6,4 т; м.Могилів-Подільський – 26,2 кг та 37,8 т; м.Хмільник – 36,3 кг та 48,9 т.

Значна частка обсягів викидів забруднюючих речовин припадає на автомобілі, що перебувають у приватній власності. Так, у 2015 році в атмосферне повітря Вінничини від них було викинуто 37 тис.т або 62% викидів від всіх видів транспорту.

Протягом 2015 року на підприємствах області утворилось 1950,3 тис.т відходів I–IV класів небезпеки, в тому числі І–ІІІ класів небезпеки – 445,9 т. Із загальної кількості  спалено відходів 70,1 тис.т, утилізовано – 368,2 тис.т та передано іншим підприємствам – 775,1 тис.т.

Найбільше відходів I–ІV класів небезпеки утворилося у м.Ладижині – 30,6% до загальної кількості, м.Вінниці – 23,6%, а також Гайсинському – 12,0% та Крижопільському – 10,6%  районах.

Подолання екологічних негараздів вимагає багато років праці і великих коштів. Саме для отримання цих коштів впроваджено економічний механізм природокористування. Зокрема, протягом 2015 року підприємствами області всіх галузей було сплачено екологічного податку на суму 13 млн.грн.

Крім того, у звітному році було сплачено 3,4 тис.грн. штрафів за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.

У 2015р. 141 підприємство мало поточні витрати на охорону навколишнього середовища. Значна частина (98%) цих витрат була здійснена за рахунок власних коштів.

Загалом по всіх джерелах надходження коштів на охорону та раціональне використання природних ресурсів в області протягом року витрачено біля 188 млн.грн. Значна питома вага (44,0% або 82,7 млн.грн.) коштів затрачена на очищення зворотних вод, тоді як  на використання, зберігання, знешкодження, транспортування та розміщення відходів від виробництва і побутових відходів – майже 56 млн.грн., на зниження шумового та вібраційного впливу – 33 млн. грн., на охорону атмосферного повітря – 8 млн. грн., на захист і реабілітацію ґрунту, підземних та поверхневих вод – 4 млн. грн. Крім того, оплата послуг природоохоронного призначення склала 24,5 млн. грн.

Протягом 2015р. капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища склали 40,5 млн. грн., в тому числі на капітальний ремонт основних природоохоронних фондів витрачено 12,2 млн. грн. В значній мірі (47,0%) капітальні інвестиції були профінансовані з коштів місцевих бюджетів.

 

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отриманої інформації обов’язкове.

 

 

 

 

Заступник начальника                                                                                    В.Б. Моісеєв

 

 

 

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 61

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області