ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
До Дня молоді України Печать
Прес-випуски 2013

Молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона посідає у соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення, своїм суспільним призначенням. Саме молоді люди виступають провідником демографічного, соціально-економічного та духовного поступу, визначальним  чинником перетворень, адекватних назрілим потребам і вимогам часу.

Переміни в суспільному житті, реалізація державної молодіжної політики внесли корективи в життєві орієнтації молоді, в її поведінку. Молодь значно більше від людей середнього та старшого віку підтримує ринкові перетворення. Нині четверо з п’яти молодих людей висловлюються за прискорення економічних реформ, спостерігається високий рівень молодіжної підтримки інститутів приватної власності, підприємництва.

Станом на 1 січня 2013р. на території області проживало 445,7 тис. молодих людей, з них 244,8 тис. – в міській місцевості або 54,9%,  200,9 тис. або 45,1% – в сільській.

В минулому році на весільний рушник стали 10 тис. пар. Статистичні дані свідчать про те, що найбільше наречених створюють сім’ю у віці  20–24 років.

Жінки здебільшого беруть шлюб у більш молодшому віці, ніж чоловіки. Причому тих, хто молодше 20 років – 15%, чоловіків такого ж віку – 3%. Зменшилась частка шлюбів з нареченими у віці до 20 років. Молоді люди стали створювати сім’ю в більш пізньому віці, що можна пояснити формуванням у них відповідальності, виваженості, а також зростанням рівня їхніх потреб і запитів.

При виборі – сім’я чи кар’єра, молодь часто віддає перевагу кар’єрі, мотивуючи це тим, що остання є необхідною умовою для самостійності і матеріальної незалежності.

На початок 2012/2013 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів  I–II рівнів акредитації 89% складають студенти у віці 14–20 років, 8%  – 21–29 років і тільки 3% – у віці 30 років і більше. Серед студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації 61% приходиться на студентів у віці 17–20 років, 36% – 21–29 років і 3%  –  у віці 30 років і більше.

Протягом 2012 року вищими навчальними закладами різного рівня акредитації було випущено 12,0 тис. осіб, серед них 1,0 тис. магістрів, 4,3 тис. спеціалістів, 1,6 тис. бакалаврів, 5,1 тис. молодших спеціалістів.

Україна традиційно вважається державою з вагомим науковим потенціалом, визнаними у світі науковими школами, розвиненою системою підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, основними формами яких є аспірантура і докторантура.

Чисельність аспірантів у 5 закладах області, які здійснюють підготовку наукових кадрів, на початок цього року складала 556 осіб, що на 7% більше, ніж у минулому році. Із них 88% – це молодь до 35 років. Із загальної чисельності аспірантів більше половини (57%) – це жінки. Значна кількість аспірантів (55%) навчаються з відривом від виробництва. Найбільше аспірантів навчаються за галузях «Технічні науки»,  «Медичні науки», «Педагогічні науки» та «Сільськогосподарські науки».

Чисельність докторантів на початок поточного року склала 16 осіб, серед них 56% жінок.

Сталися певні позитивні зміни в громадській активності молоді. Велику роль в суспільно-політичному житті області відіграють молодіжні організації області. Кількість молодіжних організацій збільшилась з 70 у 2000 році до 249 у 2012 році або більш ніж у 3,5 рази. В структурі громадських організацій за спрямуванням та видами діяльності у 2012р. кожна шоста – оздоровча та фізкультурно-спортивна, кожна восьма – професійної спрямованості, кожна одинадцята – молодіжна організація. Серед них найбільш активними є громадська організація «Вінницьке козацьке молодіжне об’єднання «Молода Подільська Січ», обласні громадські організації «Наше Поділля», «Батьківщина молода», громадська організація молоді з обмеженими можливостями «Гармонія», Вінницька міська молодіжна організація «Діалог-центр». Основною метою діяльності цих організацій є відстоювання прав молоді та захист їх інтересів.

Привертає до себе  увагу також проблема забезпеченості житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян. З початку заснування «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» для постановки на облік з метою отримання пільгових довготермінових кредитів до нього звернулося 845 сімей.

В минулому році 12 молодих сімей та одиноких молодих громадян стали на облік для отримання таких кредитів, а отримали кредити 7 молодих сімей на загальну суму 1,1 млн.грн.


Заступник начальника                                                                                                О.В. Шевченко

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області