ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
17 листопада – Міжнародний день студента Печать
Прес-випуски 2014

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє:

17 листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це –день символічного об’єднання студентів всіх навчальних закладів та факультетів.

Національна традиція відвела юній інтелектуальній еліті одне з найвідповідальніших місць у процесі творення і розбудови власної держави. Для того, щоб здійснилися сміливі плани й справдилися заповітні мрії наших юних громадян, в Україні створюються всі необхідні умови для отримання якісної освіти й професійного становлення молоді.

Приємно сьогодні констатувати, що попит на вищу освіту порівняно із минулими роками не зменшується.

На початок 2014/2015 навчального року в області функціонують 22 вищих навчальних заклади. Із них 17 ВНЗ – І-ІІ рівнів акредитації та 5 ВНЗ – ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких здобувають вищу освіту відповідно 13,2 тис. (або 31%) та 29,2 тис. студентів (69%). У вищих навчальних закладів області жінки становлять 54% (або 22,7 тис. осіб) студентів.

Одночасно з державними, в області працюють 4 приватних заклади (3  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 1 – ІІІ-ІV рівня акредитації), у яких навчається 2,8 тис. студентів, що становить 7% від їх загальної кількості.

Денній формі навчання віддали перевагу 32,1 тис. студентів, при цьому у ВНЗ I-II рівнів акредитації цей показник становить 87%, а у закладах III-IV рівнів – 70%. Поєднують роботу із навчанням 24% студентів.

Серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації 240  інвалідів, 141 студент – це сироти і ті, що залишились без піклування батьків (віком до 18 років); серед студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, відповідно, 440 та 96. У ВНЗ різних рівнів акредитації навчаються 2044 студента – іноземних громадянина.

У системі доступу громадян для здобуття вищої освіти відчутний вплив ринкової економіки. На початок 2014/2015 навчального року 21,8 тис. студентів (або 51%) навчаються за рахунок фізичних осіб. Стипендії у ВНЗ отримує кожний третій студент (14,4 тис. осіб).

У 2014 році студентами вищих навчальних закладів стали 9,5 тис. осіб, з них за рахунок державного бюджету навчається 40%, фізичних осіб – 48%, місцевих бюджетів – 12%. Із загальної чисельності прийнятих 124 студента – це особи з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Цього року до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації подали заяви 8,9 тис. абітурієнтів (загальний конкурс становив 258 заяв на 100 зарахованих), 36,2 тис. абітурієнтів подали заяви до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (596 заяв на 100 зарахованих).

У ВНЗ I-II рівнів акредитації 91% складають студенти віком 14–20 років, 6% – 21–29 років і тільки 3% – у віці 30 років і більше. Серед студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 63% становлять студенти віком  14–20 років,  34% – це особи 21–29 років і лише 3% здобувають освіту у віці    30 років і більше.

Протягом року вищими навчальними закладами випущено 10,5 тис. молодих спеціалістів, з них кваліфікаційний рівень магістра отримали 0,9 тис. осіб (8%), спеціаліста – 3,3 тис. осіб (32%), бакалавра – 1,2 тис. осіб (11%), молодшого спеціаліста 5,1 тис. осіб (49%).

Направлення на роботу отримали 3,6 тис. випускників (35% до загальної кількості), 1,6 тис. молодих спеціалістів одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем отримали робітничу професію.

На початок 2014/2015 навчального року у ВНЗ різних рівнів акредитації працюють 4,5 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них  280 докторів та 1566 кандидатів наук, 228 професорів та 938 доцентів.

 Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

 

Заступник начальника                                                                                   О.В. Шевченко

 

Довідки за телефоном:(0432) 52 57 65

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області