ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
До дня державного службовця Печать
Прес-випуски 2014

На початок 2014 року статус державного службовця у Вінницькій області мали 3,8% працівників, зайнятих в установах та організаціях області.

Аналіз структури державних службовців за статтю свідчить про кількісну перевагу жінок, які складають 8,1 тис. осіб, або 70,4% всієї кількості. Водночас, чоловіки, як правило, займають більш високі посадові категорії. Якщо серед керівників кількість жінок становить 2,1 тис. осіб, або 63,0%, то серед керівників першої-четвертої категорії їх лише 4,6%.

Одним з основних факторів державної служби є наявність людських ресурсів, які здатні професійно вирішувати поставлені перед ними задачі. Повну вищу та базову вищу освіту мають 99,7% державних службовців, у той час, як в цілому по області цей показник складає 58,0%. Науковий ступінь кандидатів та докторів наук мають 24 особи, з них 6 – доктори наук, вчене звання «професор» мають 2 особи.

Для установ та організацій, де працюють державні службовці, характерний досить стабільний кадровий склад. Найбільша частка (25,4%) працівників перебувають на державній службі від 5 до 10 років. Серед кожних 100 працівників – 20 керівників та 30 спеціалістів мають стаж державної служби понад 10 років.

Відрадним є той факт, що за віковою структурою серед державних службовців близько половини (46,1%) – молодь у віці до 35 років, дещо більше четвертої частини (27,6%) – це особи у віці 36–45 років, у яких є вже достатньо нагромаджений професійний досвід і навички, висока працездатність. Державні службовці передпенсійного віку – жінки (56-59 років) та чоловіки (55-61 років) по відношенню до кількості працюючих відповідної статі представлені у співвідношеннях 1,4% та 11,5% відповідно.

Впродовж 2013 року на державну службу прийнято 2,5 тис. осіб, з них, на керівні посади –22,8%. Вибуло з різних причин 1,7 тис. осіб, в тому числі, за власним бажанням – 19,7%, кожного сьомого звільнено у зв’язку зі скороченням штатів, ліквідацією установи.


Перший заступник начальника                                                                         С.В. Рибалко

 

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 67

Обновлено 02.06.2014 16:27
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області