ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Графік оприлюднення експрес-випусків на 2014 рік Печать

Примітка.

По кожному експрес-випуску:

- верхній рядок – дата оприлюднення;

- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.

Система національних рахунків

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Доходи та витрати населення області

21 05

(2012)

(2013)
(попередні дані)

Валовий регіональний продукт за 2012 рік

01

(2012)

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2013 рік

11

(2013)
(попередні дані)

Статистика промисловості

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Підсумки роботи промисловості області

20 19 19 18 20 19 18 19 19 20 19 19

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

(01-11.14)

Обсяг реалізованої продукці за основними видами промислової діяльностії

31 04 01   30 02 02   31 02 01  31 02   30

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)
(01-03.14)

 

(01-04.14)

(01-05.14) (01-06.14)

 

(01-07.14)

(01-08.14)(01-09.14)

(01-10.14)(01-11.14)

Статистика будівельної діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Виконання будівельних робіт

20 18 18 18 20 18 18 19 18 20 18 18

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

(01-11.14)

Прийняття в експлуатацію житла

17 16 15 17

(2013)

(І кв. 2014)

(І півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Стан будівель та споруд незавершеного будівництво на 1 січня 2014 року

18

(на 01.01.14)

Статистика інвестицій

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Прямі інвестиції

17 16 15 17

(2013)

(І кв. 2014)

(І півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Капітальні інвестиції

25 27 27 25

(01-12.13)

 

(І кв. 2014)

(І півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

 

Статистика сільського та рибного господарства і навколишнього природного середовища

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан сільського господарства області

16 17 17 16 19 17 16 18 16 16 17 16

(2013)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

(01-11.14)

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2013 року

17
(2013)

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів

20
(2013)

Підсумки збору врожаю основних сільсько-господарських культур, плодів та ягід у 2013 році (попередні дані)

20
(2013)

Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2014 року

24
(01.01.2014)

Особисті селянські господарства станом на 1 січня 2014 року

20
(01.01.2014)

Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2013 році

03
(2013)

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення

24
(2013)

Лісогосподарська діяльність

07 21 20 20
(2013) (І кв. 2014) (І півріччя 2014) (9 місяців 2014)

Утворення та поводження з відходами у 2013 році

26
(2013)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі у 2013 році

14
(2013)

Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

06 16 16 15

 

(2013)

(І кв. 2014)

(І півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС області 24 25 25 24 26 24 24 27 24 24 25 24

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на 1 січня 2014 року

14

 

(2013)

Структура роздрібного товарообороту підприємств області

28 23 22 23

 

(2013)

(І кв. 2014)

(І півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Наявність і використання торгової мережі на ринках області на 1 січня  2014 року

20(2013)

  

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2013 році

 

23

 

 

(2013)

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

16 17 17 16 16 16 16 18 16 16 17 16

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2013 рік

 

 

23

 

 

(2013)

Статистика зовнішньої торгівлі

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області

20 17 18 15 16 17 16 15 16 16 17 16

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

Зовнішня торгівля  послугами області

17 16 15 17

(2013)

(І кв. 2014)

(І півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Статистика цін

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси споживчих цін

09 08 11 08 08 10 08 07 08 08 07 08

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

Статистика фінансів підприємств

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області

16 27 26

25

(2013)

(І кв.2014)

(І півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Статистика нефінансових послуг

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Підсумки роботи транспорту

17 18 18 17 16 17 17 15 16 16 18 17

(2013)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

(01-11.14)

Діяльність підприємств сфери послуг

23 24 24 23 22 23 23 22 23 23 21 23

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2013 році

 23

(2013)

Статистика соціальних послуг

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Про надання субсидій населенню

21 21 21 22 21 23 21 21 22 21 21 22

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(10.14)

(11.14)

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг області

30 03 01   30 02 01  31   02 01  31 02  31

(12.13)

(01.14)

(02.14)
(03.14)

 

(04.14)

(05.14)
(06.14)

 

(07.14)

(08.14)
(09.14)

(10.14)
(11.14)

Статистика праці

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан виплати заробітної плати

28 28 27 28 28 27 28 28 29 28 28 29

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

Кількість, робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності

28 28 28 28 28 27 28 28 29 28 28 29

(12.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах і районах

 

18 19 18 18

 

(2013)

(І кв. 2014)

(І півріччя. 2014)

(9 місяців 2014)

 

Заробітна плата найманих працівників

28 28 28 28 28 27 28 28 29 28 28 29

(02.13)

(01.14)

(02.14)

(03.14)

(04.14)

(05.14)

(06.14)

(07.14)

(08.14)

(09.14)

(10.14)

(11.14)

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати

18 19 19 19

(12.13)

(03.14)

(06.14)

(09.14)

Рух кадрів та використання робочого часу працівників

18 20 19 20

(2013)

(I кв. 2014)

(I півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Економічна активність населення

27 25 24 25

(2013)

(I кв. 2014)

(I півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Статистика населення

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Основні демографічні показники

16 18 19 16 19 17 17 18 16 17 18 17

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

Чисельність населення

16 18 19 16 19 17 17 18 16 17 18 17

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

Природний рух населення

16 18 19 16 19 17 17 18 16 17 18 17

(01-11.13)

(01-12.13

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

Міграційний рух  населення

16 18 19 16 19 17 17 18 16 17 18 17

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

Розподіл померлих за окремими причинами смерті

16 18 19 16 19 17 17 18 16 17 18 17

(01-11.13)

(01-12.13)

(01.14)

(01-02.14)

(01-03.14)

(01-04.14)

(01-05.14)

(01-06.14)

(01-07.14)

(01-08.14)

(01-09.14)

(01-10.14)

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті

20 21 20 20

(2013)

(I кв. 2014)

(I півріччя 2014)

(9 місяців 2014)

Обновлено 19.02.2015 11:48
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області