ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області 6 mis Печать
Економічна статистика 2017

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до
І півріччя 2016

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до
І півріччя 2016

у % до
загального обсягу

Усього

587356,7

153,2

100,0

155023,2

116,3

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

35219,7

183,3

6,0

2270,6

103,1

1,5

01 живi тварини

631,8

148,0

0,4

02 м'ясо та їстівнi субпродукти

7064,6

212,0

1,2

1256,0

117,9

0,8

03 риба i ракоподібні

1,2

0,0

342,4

103,4

0,2

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

28118,3

177,5

4,8

40,4

10,7

0,0

05 інші продукти тваринного походження

35,7

81,9

0,0

II. Продукти рослинного походження

98333,5

194,9

16,7

6466,3

169,2

4,2

06 живі дерева та інші рослини

55,0

966,3

0,0

1543,4

229,5

1,0

07 овочi

585,4

108,0

0,1

1131,8

139,8

0,7

08 їстівні плоди та горіхи

6294,8

342,8

1,1

2529,3

172,5

1,6

09 кава, чай

50,2

32,4

0,0

662,9

116,2

0,4

10 зернові культури

73050,1

222,0

12,4

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

7228,1

169,9

1,2

0,5

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

9920,6

101,7

1,7

164,7

144,5

0,1

13 шелак природний

6,1

0,0

292,0

176,6

0,2

14 рослинні матеріали для виготовлення

1143,2

113,2

0,2

141,7

940,3

0,1

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

232779,9

147,5

39,6

4931,1

74,1

3,2

IV. Готові харчові продукти

115570,7

193,1

19,7

7262,7

136,1

4,7

16 продукти з м'яса, риби

932,5

194,0

0,2

25,2

90,8

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

53828,7

440,5

9,2

380,8

79,2

0,2

18 какао та продукти з нього

297,8

105,2

0,1

158,9

160,9

0,1

19 готові продукти із зерна

8553,2

719,3

1,5

9,9

9,8

0,0

20 продукти переробки овочів

6108,4

115,2

1,0

1244,6

166,5

0,8

21 різнi харчовi продукти

2425,5

130,3

0,4

279,2

85,8

0,2

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

5216,3

103,6

0,9

28,5

141,9

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

38208,3

114,1

6,5

5135,6

145,3

3,3

V. Мiнеральнi продукти

13324,9

113,5

2,3

4420,6

144,3

2,9

25 сіль; сірка; землі та каміння

12433,8

112,5

2,1

1738,8

137,0

1,1

26 руди, шлак і зола

850,8

128,7

0,1

768,0

210,3

0,5

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

40,3

170,8

0,0

1913,8

133,8

1,2

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

7759,7

120,9

1,3

19895,2

86,1

12,8

28 продукти неорганічної хімії

148,9

396406,8

0,0

1606,0

119,4

1,0

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

2675,3

89,5

0,5

3471,0

69,2

2,2

30 фармацевтична продукція

601,3

99,0

0,1

1492,2

129,1

1,0

31 добрива

113,6

93,9

0,0

459,1

38,5

0,3

32 екстракти дубильні

10,1

226,7

0,0

3719,3

119,8

2,4

33 ефiрнi олії

73,9

76,4

0,0

2336,5

108,1

1,5

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

1102,2

174,6

0,2

3534,6

76,5

2,3

35 бiлковi речовини

565,2

164,0

0,1

584,3

76,2

0,4

36 порох і вибуховi речовини

3,6

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

2469,2

152,0

0,4

2688,5

71,9

1,7

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

6373,8

533,3

1,1

13679,8

111,0

8,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

5580,4

766,8

1,0

9217,9

96,2

5,9

40 каучук, гума

793,4

169,7

0,1

4461,9

162,4

2,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

410,9

251,0

0,1

215,3

272,4

0,1

41 шкури

343,8

216,9

0,1

0,1

1,4

0,0

42 вироби із шкіри

67,1

1285,0

0,0

215,1

289,3

0,1

43 натуральне та штучне хутро

0,1

21,0

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

43916,7

99,9

7,5

8909,6

92,8

5,7

44 деревина і вироби з деревини

43916,7

99,9

7,5

8797,4

93,0

5,7

45 корок та вироби з нього

109,7

80,2

0,1

46 вироби із соломи

2,5

490,6

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

325,8

159,1

0,1

1858,3

160,2

1,2

47 маса з деревини

2,5

0,0

48 папір та картон

275,4

149,7

0,0

1848,1

162,4

1,2

49 друкована продукція

48,0

230,6

0,0

10,1

45,8

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

15007,2

105,6

2,6

14359,0

105,0

9,3

50 шовк

9,3

0,0

51 вовна

66,3

186,6

0,0

5059,3

103,1

3,3

52 бавовна

6,7

12,0

0,0

1978,1

90,5

1,3

53 іншi текстильнi волокна

2,1

108,9

0,0

111,4

407,7

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

39,1

181,5

0,0

1452,0

108,5

0,9

55 синтетичнi або штучні штапельнi волокна

9,5

45,3

0,0

1472,7

79,4

0,9

56 вата

48,3

282,7

0,0

549,0

128,7

0,4

57 килими

220,3

29685,0

0,1

58 спецiальнi тканини

12,2

119,8

0,0

573,8

116,7

0,4

59 текстильнi матерiали

6,4

292,4

0,0

273,1

117,1

0,2

60 трикотажні полотна

10,4

236,7

0,0

824,7

139,4

0,5

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

775,5

128,7

0,1

1366,0

123,8

0,9

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

13998,4

104,4

2,4

305,2

74,0

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

32,3

181,9

0,0

164,2

162,8

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5,9

0,0

888,9

113,1

0,6

64 взуття

0,1

0,0

795,2

102,7

0,5

65 головні убори

5,8

0,0

44,0

384,0

0,0

66 парасольки

11,7

150297,2

0,0

67 обробленi пір'я та пух

38,0

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

401,6

83,2

0,1

1187,2

78,2

0,8

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

383,6

81,9

0,1

816,4

80,2

0,5

69 керамічні вироби

90,6

101,6

0,1

70 скло та вироби із скла

18,0

125,6

0,0

280,2

68,2

0,2

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

1256,7

1025,8

0,2

47,1

12,1

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

7308,0

150,8

1,2

15279,7

132,8

9,9

72 чорні метали

2995,1

196,7

0,5

7799,8

128,3

5,0

73 вироби з чорних металiв

790,6

207,8

0,1

3535,7

135,6

2,3

74 мiдь i вироби з неї

12,4

31197,2

0,0

89,4

461,4

0,1

76 алюміній і вироби з нього

5,5

124,2

0,0

2312,1

115,9

1,5

80 олово та вироби з нього

7,6

0,0

82 інструменти, ножовi вироби

132,8

68,0

0,0

927,5

234,6

0,6

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

3371,7

125,8

0,6

607,5

151,1

0,4

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

6799,0

66,7

1,2

28883,3

133,1

18,6

84 реактори ядерні, котли, машини

5370,2

58,6

0,9

22740,8

133,3

14,7

85 електричні машини

1428,8

139,4

0,2

6142,5

132,6

4,0

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1191,4

150,4

0,2

20981,8

173,2

13,5

86 залізничні локомотиви

697,6

1278,5

0,1

753,0

0,5

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

493,6

66,9

0,1

20228,9

167,2

13,0

88 літальні апарати

0,3

0,0

XVIII. Прилади і апарати оптичні, фотографічні

436,9

75,3

0,1

1107,6

160,8

0,7

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

436,9

75,3

0,1

1099,3

159,9

0,7

91 годинники

8,3

633,2

0,0

XX. Різні промислові товари

872,3

78,7

0,1

2213,3

131,3

1,4

94 меблі

603,3

117,0

0,1

966,8

367,6

0,6

95 іграшки

207,6

35,7

0,0

156,9

269,9

0,1

96 різні готові вироби

61,4

501,1

0,0

1089,7

79,8

0,7

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–травня 2016

у % до
загального
обсягу

тис.дол. США

у % до січня–травня 2016

у % до
загального
обсягу

Усього

495846,4

152,9

100,0

124184,0

113,5

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

28321,2

181,5

5,7

1863,5

96,1

1,5

01 живi тварини

485,6

135,7

0,4

02 м'ясо та їстівнi субпродукти

5938,3

222,6

1,2

1079,4

119,6

0,9

03 риба i ракоподібні

1,2

0,0

291,0

97,1

0,2

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

22354,4

173,3

4,5

7,4

2,0

0,0

05 інші продукти тваринного походження

27,3

83,1

0,0

II. Продукти рослинного походження

81682,5

182,3

16,5

5627,3

171,3

4,5

06 живі дерева та інші рослини

55,0

966,3

0,0

1434,9

213,4

1,2

07 овочi

344,6

63,6

0,1

1001,7

126,3

0,8

08 їстівні плоди та горіхи

5284,9

395,3

1,1

2219,3

208,1

1,8

09 кава, чай

31,2

25,1

0,0

504,3

88,4

0,4

10 зернові культури

61867,1

203,5

12,5

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

5773,5

152,6

1,2

0,5

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

7416,9

97,2

1,5

164,7

145,2

0,1

13 шелак природний

4,5

0,0

209,0

458,7

0,2

14 рослинні матеріали для виготовлення

904,8

91,7

0,2

92,9

616,8

0,1

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

198083,2

147,6

39,9

3546,4

60,8

2,9

IV. Готові харчові продукти

104308,6

202,4

21,0

5499,9

119,9

4,4

16 продукти з м'яса, риби

653,2

174,1

0,1

20,3

85,7

0,0

17  цукор і кондитерські вироби з цукру

52651,5

525,5

10,6

254,6

67,6

0,2

18 какао та продукти з нього

240,9

103,0

0,0

112,0

164,1

0,1

19 готові продукти із зерна

6629,4

656,2

1,3

9,9

9,8

0,0

20 продукти переробки овочів

4851,9

112,0

1,0

1007,5

190,8

0,8

21 різнi харчовi продукти

2234,2

146,8

0,5

200,5

83,8

0,2

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

4132,3

106,0

0,8

24,4

132,1

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

32915,3

109,2

6,6

3870,8

119,8

3,1

V. Мiнеральнi продукти

10398,3

108,1

2,1

3233,6

122,7

2,6

25 сіль; сірка; землі та каміння

9795,4

108,2

2,0

1488,0

137,0

1,2

26 руди, шлак і зола

589,2

108,3

0,1

570,2

177,3

0,5

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

13,7

57,9

0,00

1175,4

95,7

0,9

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

5887,5

120,6

1,2

16140,3

83,4

13,0

28 продукти неорганічної хімії

66,3

1395621,7

0,0

1086,7

92,5

0,9

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

2349,6

104,6

0,5

2676,6

65,9

2,2

30 фармацевтична продукція

358,5

77,2

0,1

1321,5

126,7

1,1

31 добрива

87,1

82,7

0,0

459,1

40,2

0,4

32 екстракти дубильні

10,1

261,1

0,0

2882,2

123,4

2,3

33 ефiрнi олії

65,1

84,2

0,0

1747,1

96,9

1,4

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

842,6

175,3

0,2

2911,6

77,6

2,3

35 бiлковi речовини

216,1

232,3

0,0

396,3

64,8

0,3

36 порох і вибухові речовини

3,6

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

1892,1

134,4

0,4

2655,6

77,4

2,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

5240,5

582,9

1,1

10880,2

105,1

8,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

4630,6

855,4

0,9

7316,5

89,9

5,9

40 каучук, гума

609,9

170,5

0,1

3563,8

160,9

2,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

410,3

348,7

0,1

195,0

262,0

0,2

41 шкури

343,8

292,3

0,1

0,0

0,6

0,0

42 вироби із шкіри

66,5

112468,4

0,0

194,9

279,5

0,2

43 натуральне та штучне хутро

0,0

7,7

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

35439,4

95,4

7,1

7033,8

76,5

5,7

44 деревина і вироби з деревини

35439,4

95,4

7,1

6960,0

76,8

5,6

45 корок та вироби з нього

71,3

57,7

0,1

46 вироби із соломи

2,5

487,7

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

255,6

150,4

0,1

1516,7

163,7

1,2

47 маса з деревини

2,5

0,0

48 папір та картон

210,4

138,7

0,0

1508,3

166,6

1,2

49 друкована продукція

42,8

233,6

0,0

8,4

39,9

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

11529,6

100,6

2,3

11571,6

106,1

9,3

50 шовк

9,2

0,0

51 вовна

60,2

416,3

0,0

3907,5

105,1

3,1

52 бавовна

5,7

10,3

0,0

1649,0

98,9

1,3

53 іншi текстильнi волокна

0,5

25,4

0,0

102,8

376,0

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

30,7

144,6

0,0

1150,6

105,3

0,9

55 синтетичнi або штучні штапельнi волокна

8,6

41,2

0,0

1168,5

84,6

0,9

56 вата

38,0

252,6

0,0

447,4

143,3

0,4

57 килими

216,5

30552,4

0,2

58 спецiальнi тканини

7,3

83,6

0,0

454,4

107,6

0,4

59 текстильнi матерiали

4,3

239,1

0,0

168,1

96,0

0,1

60 трикотажні полотна

5,5

160,9

0,0

539,7

102,7

0,4

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

379,9

83,2

0,1

1341,1

121,6

1,1

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

10958,3

101,0

2,2

261,9

68,6

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

30,6

172,4

0,0

155,0

164,7

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5,9

0,0

888,4

115,8

0,7

64 взуття

0,1

0,0

795,2

105,2

0,6

65 головні убори

5,8

0,0

43,5

381,3

0,0

66 парасольки

11,7

150297,2

0,0

67 оброблені пір’я та пух

38,0

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

368,2

98,2

0,1

971,3

84,4

0,8

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

352,4

97,4

0,1

633,0

89,4

0,5

69 керамічні вироби

74,5

111,3

0,1

70 скло та вироби із скла

15,9

121,1

0,0

263,8

70,1

0,2

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

798,6

1063,1

0,2

40,4

11,0

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

5700,0

180,9

1,1

12878,0

149,5

10,4

72 чорні метали

2527,6

408,3

0,5

6747,2

145,2

5,4

73 вироби з чорних металiв

602,6

180,4

0,1

2840,8

164,8

2,3

74 мiдь i вироби з неї

12,4

31197,2

0,0

87,2

474,8

0,1

76 алюміній і вироби з нього

5,5

138,2

0,0

1843,4

113,2

1,5

80 олово та вироби з нього

7,6

0,0

82 інструменти, ножовi вироби

114,1

81,8

0,0

799,0

229,8

0,6

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

2437,7

122,4

0,5

553,0

227,6

0,4

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

5210,1

61,2

1,1

22099,7

133,9

17,8

84 реактори ядерні, котли, машини

4127,3

53,7

0,8

17866,3

143,6

14,4

85 електричні машини

1082,7

129,8

0,2

4233,4

104,3

3,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1067,0

249,3

0,2

17562,2

173,7

14,1

86 залізничні локомотиви

675,8

1238,6

0,1

730,6

0,6

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

391,0

104,7

0,1

16831,6

166,7

13,6

88 літальні апарати

0,3

0,0

XVIII. Прилади і апарати оптичні, фотографічні

433,5

113,4

0,1

801,6

127,6

0,6

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

433,5

113,4

0,1

797,6

127,0

0,6

91 годинники

4,0

1006,3

0,0

XX. Різні промислові товари

677,3

77,1

0,1

1730,2

167,6

1,4

94 меблі

477,3

139,2

0,1

749,2

411,7

0,6

95 іграшки

145,1

27,7

0,0

128,6

227,6

0,1

96 різні готові вироби

55,0

468,0

0,0

852,4

107,4

0,7

Товари, придбані в портах

25,1

238,0

0,0

Різне

29,1

68,8

0,0

78,8

6,9

0,1

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до січня–
квітня
2016

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до січня–
квітня
2016

у % до загального обсягу

Усього

381990,9

153,3

100,0

96260,6

111,5

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

21020,4

214,1

5,5

1491,9

90,4

1,5

01 живi тварини

298,8

83,5

0,3

02 м'ясо та їстівнi субпродукти

4580,7

225,2

1,2

902,5

131,6

0,9

03 риба i ракоподібні

1,2

0,0

283,2

123,7

0,3

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

16411,2

211,8

4,3

7,4

2,0

0,0

05 інші продукти тваринного походження

27,3

83,1

0,0

II. Продукти рослинного походження

68518,6

183,2

17,9

4469,8

171,3

4,6

06 живі дерева та інші рослини

55,0

966,3

0,0

1098,7

174,5

1,1

07 овочi

124,6

24,2

0,0

828,5

125,5

0,9

08 їстівні плоди та горіхи

4408,3

373,5

1,2

1769,1

196,7

1,8

09 кава, чай

29,9

24,0

0,0

403,1

164,5

0,4

10 зернові культури

50998,1

203,0

13,4

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

4926,8

166,8

1,3

0,5

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

7290,2

107,8

1,9

163,1

143,8

0,2

13 шелак природний

3,9

0,0

149,8

386,3

0,2

14 рослинні матеріали для виготовлення

681,9

93,7

0,2

56,9

377,4

0,1

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

146144,7

142,8

38,3

3276,3

63,1

3,4

IV. Готові харчові продукти

84138,1

201,7

22,0

4480,7

122,6

4,7

16 продукти з м'яса, риби

504,1

162,9

0,1

20,3

85,7

0,0

17  цукор і кондитерські вироби з цукру

45545,2

513,3

11,9

201,6

68,5

0,2

18 какао та продукти з нього

200,9

104,8

0,1

98,5

147,1

0,1

19 готові продукти із зерна

4266,6

466,0

1,1

20 продукти переробки овочів

3284,3

96,9

0,9

848,0

175,7

0,9

21 різнi харчовi продукти

1725,4

142,2

0,5

141,0

72,5

0,1

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

3217,7

111,5

0,8

24,4

132,1

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

25393,9

106,0

6,6

3147,0

127,3

3,3

V. Мiнеральнi продукти

7782,1

108,9

2,0

2363,2

121,4

2,5

25 сіль; сірка; землі та каміння

7314,9

108,9

1,9

1124,8

125,0

1,2

26 руди, шлак і зола

453,6

106,3

0,1

415,8

149,5

0,4

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

13,7

0,0

822,7

106,9

0,9

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

4399,5

116,3

1,2

12903,9

79,4

13,4

28 продукти неорганічної хімії

1,0

0,0

737,6

74,7

0,8

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1933,4

115,5

0,5

2063,6

59,4

2,1

30 фармацевтична продукція

310,3

69,1

0,1

1180,1

133,2

1,2

31 добрива

29,1

44,4

0,0

193,2

16,9

0,2

32 екстракти дубильні

5,3

172,3

0,0

2281,8

109,9

2,4

33 ефiрнi олії

53,8

238,1

0,0

1209,8

89,9

1,3

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

569,5

156,1

0,1

2337,6

78,8

2,4

35 бiлковi речовини

88,5

115,1

0,0

357,4

70,3

0,4

38 різноманітна хімічна продукція

1408,5

124,9

0,4

2542,9

89,0

2,6

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

3433,0

505,9

0,9

8323,3

101,7

8,6

39 пластмаси, полімерні матеріали

2950,3

766,1

0,8

5450,5

86,9

5,7

40 каучук, гума

482,6

164,4

0,1

2872,8

150,0

3,0

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

322,7

274,2

0,1

162,0

289,9

0,2

41 шкури

256,2

217,8

0,1

0,0

0,2

0,0

42 вироби із шкіри

66,5

112349,4

0,0

162,0

311,7

0,2

IX. Деревина і вироби з деревини

26559,2

89,5

7,0

5253,7

65,6

5,5

44 деревина і вироби з деревини

26559,2

89,5

7,0

5215,9

66,2

5,4

45 корок та вироби з нього

35,4

28,6

0,0

46 вироби із соломи

2,4

473,7

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

181,2

131,3

0,0

1050,6

151,0

1,1

48 папір та картон

156,5

130,8

0,0

1044,5

150,5

1,1

49 друкована продукція

24,7

134,9

0,0

6,1

335,4

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

8873,9

95,1

2,3

9019,2

121,8

9,4

50 шовк

9,2

0,0

51 вовна

57,7

401,8

0,0

2748,5

113,0

2,9

52 бавовна

5,5

10,1

0,0

1357,2

125,5

1,4

53 іншi текстильнi волокна

0,5

25,4

0,0

101,1

370,0

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

16,2

84,8

0,0

909,4

113,9

0,9

55 синтетичнi або штучні штапельнi волокна

8,0

44,7

0,0

937,2

95,8

1,0

56 вата

32,0

233,9

0,0

365,0

196,0

0,4

57 килими

167,2

323873,0

0,2

58 спецiальнi тканини

7,2

83,0

0,0

337,8

115,9

0,4

59 текстильнi матерiали

4,2

235,1

0,0

134,5

151,7

0,1

60 трикотажні полотна

4,4

129,5

0,0

275,8

103,3

0,3

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

351,5

194,8

0,1

1323,6

147,5

1,4

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

8359,7

92,9

2,2

220,7

72,1

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

27,2

153,2

0,0

132,0

258,1

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5,9

0,0

831,8

163,5

0,9

64 взуття

0,1

0,0

770,0

152,9

0,8

65 головні убори

5,8

0,0

13,8

252,6

0,0

66 парасольки

10,0

128802,6

0,0

67 оброблені пір’я та пух

38,0

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

268,4

106,9

0,1

633,5

69,2

0,7

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

265,9

111,6

0,1

391,8

76,5

0,4

69 керамічні вироби

43,2

80,6

0,0

70 скло та вироби із скла

2,5

20,0

0,0

198,4

56,7

0,2

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

798,2

4438,6

0,2

10,1

2,8

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

4072,4

180,7

1,1

9116,1

140,8

9,5

72 чорні метали

1832,4

376,9

0,5

4172,8

112,5

4,3

73 вироби з чорних металiв

508,6

195,7

0,1

2184,8

179,7

2,3

74 мiдь i вироби з неї

9,8

24591,0

0,0

75,2

440,9

0,1

76 алюміній і вироби з нього

5,0

125,9

0,0

1467,5

132,4

1,5

80 олово та вироби з нього

7,6

0,0

82 інструменти, ножовi вироби

86,6

79,1

0,0

706,8

298,3

0,7

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

1630,0

122,5

0,4

501,4

280,7

0,5

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

3813,6

126,4

1,0

17331,9

145,3

18,0

84 реактори ядерні, котли, машини

2945,5

123,9

0,8

13719,2

152,9

14,3

85 електричні машини

868,1

135,4

0,2

3612,6

122,2

3,8

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

887,1

233,5

0,2

13754,0

167,8

14,3

86 залізничні локомотиви

552,3

1012,4

0,1

653,0

0,7

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

334,7

102,9

0,1

13101,1

159,9

13,6

XVIII. Прилади і апарати оптичні, фотографічні

222,2

58,7

0,1

453,8

95,0

0,5

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

222,2

58,7

0,1

450,2

94,2

0,5

91 годинники

3,6

2438,5

0,0

XX. Різні промислові товари

525,9

72,1

0,1

1230,9

190,6

1,3

94 меблі

344,6

117,8

0,1

516,2

442,9

0,5

95 іграшки

129,8

30,5

0,0

125,9

248,4

0,1

96 різні готові вироби

51,5

444,4

0,0

588,8

123,1

0,6

Товари, придбані в портах

25,1

238,0

0,0

Різне

23,9

105,2

0,0

78,8

7,0

0,1

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.
США

у % до
І кварталу
2016

у % до
загального
обсягу

тис.дол.
США

у % до
І кварталу 2016

у % до
загального
обсягу

Усього

274475,3

153,7

100,0

69571,1

114,5

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

14710,9

259,2

5,4

1265,1

103,9

1,8

01 живi тварини

197,2

65,8

0,3

02 м'ясо та їстівнi субпродукти

3172,5

325,6

1,2

792,5

154,7

1,1

03 риба i ракоподібні

1,2

0,0

275,5

208,3

0,4

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

11517,0

246,1

4,2

05 інші продукти тваринного походження

20,2

90,0

0,0

II. Продукти рослинного походження

48555,1

182,9

17,7

3401,6

177,9

4,9

06 живі дерева та інші рослини

52,7

927,0

0,0

923,7

240,7

1,3

07 овочi

62,0

41,1

0,0

470,3

114,9

0,7

08 їстівні плоди та горіхи

3235,6

443,9

1,2

1460,8

188,6

2,1

09 кава, чай

29,9

29,5

0,0

323,9

159,9

0,5

10 зернові культури

35374,8

208,0

12,9

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

3593,1

162,7

1,3

0,5

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

5718,0

97,4

2,1

91,1

85,6

0,1

13 шелак природний

2,9

0,0

101,8

282,4

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

486,1

103,8

0,2

29,6

0,0

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

101135,0

136,9

36,8

2408,2

55,6

3,5

IV. Готові харчові продукти

64865,0

205,0

23,6

3238,3

111,1

4,7

16 продукти з м'яса, риби

351,8

221,1

0,1

12,8

95,3

0,0

17  цукор і кондитерські вироби з цукру

36469,9

445,9

13,3

135,0

54,8

0,2

18 какао та продукти з нього

154,6

113,1

0,1

67,2

105,4

0,1

19 готові продукти із зерна

2530,8

332,4

0,9

20 продукти переробки овочів

2132,1

88,2

0,8

575,5

190,6

0,8

21 різнi харчовi продукти

1329,2

160,3

0,5

97,1

101,7

0,1

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

2611,6

142,5

1,0

15,0

374,1

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

19285,0

111,3

7,0

2335,6

111,6

3,4

V. Мiнеральнi продукти

5565,1

113,5

2,0

1272,7

103,3

1,8

25 сіль; сірка; землі та каміння

5280,4

114,4

1,9

492,9

89,9

0,7

26 руди, шлак і зола

271,0

94,4

0,1

297,0

150,0

0,4

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

13,7

0,0

482,8

99,5

0,7

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

3274,3

121,3

1,2

8661,4

76,8

12,4

28 продукти неорганічної хімії

0,5

0,0

441,1

86,5

0,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1609,0

111,3

0,6

1521,2

52,9

2,2

30 фармацевтична продукція

203,8

123,9

0,1

911,7

120,7

1,3

31 добрива

27,9

0,0

108,9

12,9

0,2

32 екстракти дубильні

2,9

202,3

0,0

1634,4

115,4

2,3

33 ефiрнi олії

47,7

732,5

0,0

836,5

89,6

1,2

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

419,8

180,4

0,2

1587,9

78,2

2,3

35 бiлковi речовини

38,0

149,0

0,0

279,9

105,7

0,4

38 різноманітна хімічна продукція

924,7

112,3

0,3

1339,8

81,0

1,9

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1888,7

458,3

0,7

6007,1

112,2

8,6

39 пластмаси, полімерні матеріали

1545,4

614,2

0,6

4021,2

98,7

5,8

40 каучук, гума

343,3

213,9

0,1

1985,8

155,4

2,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

222,2

333,3

0,1

130,8

272,2

0,2

41 шкури

155,8

233,6

0,1

0,0

0,2

0,0

42 вироби із шкіри

66,5

2090123,3

0,0

130,8

296,2

0,2

IX. Деревина і вироби з деревини

19818,6

91,8

7,2

4403,2

75,2

6,3

44 деревина і вироби з деревини

19818,6

91,8

7,2

4365,4

75,6

6,3

45 корок та вироби з нього

35,4

43,7

0,1

46 вироби із соломи

2,4

473,7

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

125,6

140,5

0,0

789,8

136,7

1,1

48 папір та картон

107,6

141,7

0,0

785,5

136,4

1,1

49 друкована продукція

18,0

133,8

0,0

4,4

252,1

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

6905,5

102,9

2,5

6471,3

124,9

9,3

50 шовк

9,2

0,0

51 вовна

52,2

628,0

0,0

1877,6

107,6

2,7

52 бавовна

5,2

10,7

0,0

1041,9

126,7

1,5

53 іншi текстильнi волокна

0,5

25,4

0,0

82,0

355,5

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

11,4

77,7

0,0

653,3

103,8

0,9

55 синтетичнi або штучні штапельнi волокна

6,1

129,7

0,0

780,4

139,5

1,1

56 вата

24,5

257,6

0,0

258,8

193,1

0,4

57 килими

115,1

0,2

58 спецiальнi тканини

6,1

130,0

0,0

252,1

112,2

0,4

59 текстильнi матерiали

4,2

356,4

0,0

82,4

126,9

0,1

60 трикотажні полотна

2,8

170,7

0,0

184,9

163,9

0,3

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

336,1

315,6

0,1

929,3

131,4

1,3

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

6429,9

99,0

2,3

116,0

99,2

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

26,5

166,7

0,0

88,4

203,2

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5,9

0,0

428,0

85,7

0,6

64 взуття

0,1

0,0

378,3

75,9

0,5

65 головні убори

5,8

0,0

1,6

218,9

0,0

66 парасольки

10,0

128802,6

0,0

67 обробленi пір'я та пух

38,0

0,1

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

139,2

82,5

0,1

452,0

70,2

0,6

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

138,6

88,4

0,1

265,3

73,5

0,4

69 керамічні вироби

25,1

57,4

0,0

70 скло та вироби із скла

0,6

5,0

0,0

161,7

67,5

0,2

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

179,8

1498,7

0,1

3,4

2,1

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

2749,7

203,2

1,0

6221,3

137,4

8,9

72 чорні метали

1192,2

491,8

0,4

2538,5

104,5

3,6

73 вироби з чорних металiв

464,4

253,1

0,2

1573,7

192,2

2,3

74 мiдь i вироби з неї

9,8

24591,0

0,0

73,2

443,6

0,1

76 алюміній і вироби з нього

1,0

43,1

0,0

1055,2

108,9

1,5

80 олово та вироби з нього

7,6

0,0

82 інструменти, ножовi вироби

46,6

75,8

0,0

561,5

342,4

0,8

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

1035,8

124,7

0,4

411,7

322,0

0,6

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

2906,4

173,5

1,1

12159,6

170,8

17,5

84 реактори ядерні, котли, машини

2252,6

193,1

0,8

9994,0

217,0

14,4

85 електричні машини

653,8

128,5

0,2

2165,5

86,2

3,1

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

807,4

232,5

0,3

10991,5

184,4

15,8

86 залізничні локомотиви

552,3

1012,4

0,2

653,0

0,9

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

255,1

87,1

0,1

10338,6

173,4

14,9

XVIII. Прилади і апарати оптичні, фотографічні

220,5

114,4

0,1

290,0

87,2

0,4

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

220,5

114,4

0,1

286,3

86,1

0,4

91 годинники

3,6

3681,5

0,0

XX. Різні промислові товари

376,6

63,8

0,1

950,6

205,4

1,4

94 меблі

248,8

94,7

0,1

427,9

530,8

0,6

95 іграшки

117,8

36,8

0,0

87,1

191,4

0,1

96 різні готові вироби

10,1

139,9

0,0

435,5

129,3

0,6

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до
січня–
лютого
2016

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до січня–лютого
2016

у % до загального обсягу

Усього

157396,5

147,6

100,0

40812,2

121,1

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

9435,7

308,4

6,0

884,7

147,7

2,2

01 живi тварини

68,3

28,2

0,2

02 м'ясо та їстівнi субпродукти

1897,7

552,0

1,2

564,5

228,3

1,4

03 риба i ракоподібні

1,2

0,0

251,9

506,1

0,6

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

7520,9

278,5

4,8

05 інші продукти тваринного походження

15,9

104,0

0,0

II. Продукти рослинного походження

30842,4

215,9

19,6

2354,2

261,9

5,8

06 живі дерева та інші рослини

52,7

927,0

0,0

249,7

716,0

0,6

07 овочi

27,4

30,6

0,0

358,5

107,5

0,9

08 їстівні плоди та горіхи

1857,4

442,6

1,2

1336,7

453,6

3,3

09 кава, чай

289,9

146,0

0,7

10 зернові культури

23597,7

278,0

15,0

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

2184,5

151,2

1,4

0,0

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

2840,0

78,1

1,8

8,3

786,1

0,0

13 шелак природний

99,6

276,3

0,2

14 рослинні матеріали для виготовлення

282,7

149,3

0,2

11,6

0,0

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

48232,2

111,8

30,6

1417,1

52,9

3,5

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

48232,2

111,8

30,6

1417,1

52,9

3,5

IV. Готові харчові продукти

43337,3

192,1

27,5

1930,9

99,7

4,7

16 продукти з м'яса, риби

256,1

868,3

0,2

12,8

117,0

0,0

17  цукор і кондитерські вироби з цукру

24959,0

323,8

15,9

78,1

60,3

0,2

18 какао та продукти з нього

115,1

102,9

0,1

39,8

91,9

0,1

19 готові продукти із зерна

1679,1

391,4

1,1

20 продукти переробки овочів

1324,6

79,8

0,8

357,4

182,9

0,9

21 різнi харчовi продукти

694,3

117,1

0,4

67,5

130,4

0,2

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

1744,9

181,1

1,1

23 залишки і відходи харчової промисловості

12564,2

113,5

8,0

1375,3

97,7

3,4

V. Мiнеральнi продукти

3443,1

119,2

2,2

772,6

114,1

1,9

25 сіль; сірка; землі та каміння

3376,8

124,7

2,1

277,4

99,3

0,7

26 руди, шлак і зола

52,6

29,2

0,0

225,7

172,7

0,6

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

13,7

0,0

269,5

101,0

0,7

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

2118,8

126,2

1,3

4763,3

75,4

11,7

28 продукти неорганічної хімії

0,0

0,0

365,7

184,6

0,9

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

1166,6

132,4

0,7

1089,9

61,3

2,7

30 фармацевтична продукція

89,5

350,0

0,1

781,9

177,7

1,9

31 добрива

6,8

0,0

20,5

2,5

0,1

32 екстракти дубильні

1,8

1199,5

0,0

995,3

111,5

2,4

33 ефiрнi олії

20,8

504,9

0,0

334,5

57,6

0,8

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

267,5

195,9

0,2

847,6

100,7

2,1

35 бiлковi речовини

25,2

198,0

0,0

117,6

52,4

0,3

38 різноманітна хімічна продукція

540,6

87,4

0,3

210,1

39,2

0,5

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

327,8

155,0

0,2

3471,0

120,9

8,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

135,1

110,8

0,1

2242,4

102,5

5,5

40 каучук, гума

192,8

215,1

0,1

1228,6

180,2

3,0

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

88,9

389,6

0,1

43,8

1774,4

0,1

41 шкури

22,5

98,4

0,0

42 вироби із шкіри

66,5

2090123,3

0,0

43,8

1774,4

0,1

IX. Деревина і вироби з деревини

12009,9

102,1

7,6

2354,9

71,2

5,8

44 деревина і вироби з деревини

12009,9

102,1

7,6

2317,1

70,2

5,7

45 корок та вироби з нього

35,4

597,6

0,1

46 вироби із соломи

2,4

663,3

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

85,8

146,7

0,1

523,5

159,8

1,3

48 папір та картон

72,7

137,4

0,0

521,9

159,8

1,3

49 друкована продукція

13,1

235,4

0,0

1,6

153,1

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

3865,6

84,5

2,5

4442,2

133,6

10,9

50 шовк

9,2

0,0

51 вовна

29,6

384,1

0,0

1168,9

120,7

2,9

52 бавовна

3,0

71,7

0,0

670,7

108,3

1,6

53 іншi текстильнi волокна

75,2

330,3

0,2

54 нитки синтетичні або штучні

10,3

183,5

0,0

452,2

99,3

1,1

55 синтетичнi або штучні штапельнi волокна

2,9

110,1

0,0

475,0

120,5

1,2

56 вата

18,1

492,4

0,0

207,3

230,2

0,5

57 килими

36,2

0,1

58 спецiальнi тканини

5,8

208,2

0,0

185,2

134,3

0,5

59 текстильнi матерiали

3,3

284,6

0,0

70,4

264,4

0,2

60 трикотажні полотна

2,8

245,6

0,0

131,3

300,7

0,3

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

185,4

182,9

0,1

787,8

170,9

1,9

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

3583,1

80,9

2,3

91,6

128,2

0,2

63 іншi готовi текстильні вироби

21,5

134,9

0,0

81,3

235,8

0,2

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5,9

0,0

423,9

182,5

1,0

64 взуття

0,1

0,0

378,3

163,3

0,9

65 головні убори

5,8

0,0

1,6

242,7

0,0

66 парасольки

6,0

0,0

67 оброблені пір’я та пух

38,0

0,1

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

53,7

131,2

0,0

310,2

83,8

0,8

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

53,2

163,3

0,0

170,8

106,1

0,4

69 керамічні вироби

19,1

7340,1

0,0

70 скло та вироби із скла

0,5

5,9

0,0

120,3

57,5

0,3

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

60,9

507,9

0,0

0,5

0,3

0,0

71 перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

60,9

507,9

0,0

0,5

0,3

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1538,2

256,4

1,0

3611,5

229,5

8,8

72 чорні метали

706,4

684,7

0,4

1012,4

117,2

2,5

73 вироби з чорних металiв

229,9

247,3

0,1

956,6

259,2

2,3

74 мiдь i вироби з неї

0,0

28,1

0,0

1,7

16,7

0,0

76 алюміній і вироби з нього

1,0

116,0

0,0

846,2

384,1

2,1

82 інструменти, ножовi вироби

24,0

70,7

0,0

500,0

1227,6

1,2

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

576,9

156,3

0,4

294,6

417,9

0,7

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

1535,9

153,8

1,0

6338,5

178,3

15,5

84 реактори ядерні, котли, машини

1082,2

161,7

0,7

5074,3

225,2

12,4

85 електричні машини

453,7

137,8

0,3

1264,1

97,1

3,1

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

124,3

35,9

0,1

6307,2

192,8

15,5

86 залізничні локомотиви

561,5

1,4

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

124,3

42,6

0,1

5745,7

175,6

14,1

XVIII. Прилади і апарати оптичні, фотографічні

7,1

75,9

0,0

245,1

122,2

0,6

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

7,1

75,9

0,0

241,4

120,5

0,6

91 годинники

3,6

3681,5

0,0

XX. Різні промислові товари

282,9

70,6

0,2

617,1

200,9

1,5

94 меблі

192,2

102,4

0,1

213,8

432,8

0,5

95 іграшки

82,6

39,6

0,1

86,3

189,5

0,2

96 різні готові вироби

8,1

192,9

0,0

317,0

149,3

0,8

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.
США

у % до
січня 2016

у % до загального обсягу

тис.дол.
США

у % до
січня 2016

у % до загального обсягу

Усього

78598,5

154,0

100,0

16549,0

138,7

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

4253,5

252,2

5,4

396,4

135,5

2,4

01 живi тварини

52,3

29,7

0,3

02 м'ясо та їстівнi субпродукти

769,6

385,9

1,0

171,9

203,9

1,0

03 риба i ракоподібні

172,3

535,0

1,0

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

3483,9

234,3

4,4

II. Продукти рослинного походження

19816,7

708,6

25,2

1260,9

524,6

7,6

06 живі дерева та інші рослини

21,3

0,0

07 овочi

242,3

177,0

1,5

08 їстівні плоди та горіхи

778,5

512,6

1,0

817,5

789,8

4,9

09 кава, чай

167,0

1,0

10 зернові культури

16476,0

1573,7

21,0

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

837,5

114,6

1,1

0,0

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

1542,5

192,4

2,0

8,3

0,1

13 шелак природний

14,2

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

161,0

257,3

0,2

11,6

0,1

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

23291,4

87,6

29,6

345,4

46,3

2,1

IV. Готові харчові продукти

20893,5

205,2

26,6

725,2

83,7

4,4

16 продукти з м'яса, риби

62,3

382,9

0,1

7,4

138,7

0,0

17  цукор і кондитерські вироби з цукру

13137,0

360,3

16,7

32,1

98,4

0,2

18 какао та продукти з нього

51,7

86,5

0,1

10,7

24,7

0,1

19 готові продукти із зерна

725,6

407,3

0,9

20 продукти переробки овочів

705,3

111,3

0,9

158,5

172,7

1,0

21 різнi харчовi продукти

316,9

103,3

0,4

50,5

0,3

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

583,2

178,5

0,7

23 залишки і відходи харчової промисловості

5311,4

105,9

6,8

465,9

70,4

2,8

V. Мiнеральнi продукти

1304,2

117,3

1,7

390,3

112,4

2,4

25 сіль; сірка; землі та каміння

1290,5

124,5

1,6

135,6

123,7

0,8

26 руди, шлак і зола

166,3

190,9

1,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

13,7

0,0

88,5

58,8

0,5

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

892,1

117,9

1,1

2021,2

87,6

12,2

28 продукти неорганічної хімії

104,8

238,0

0,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

498,2

127,3

0,6

654,2

58,9

4,0

30 фармацевтична продукція

19,5

347,2

0,0

486,9

420,4

2,9

32 екстракти дубильні

344,8

130,6

2,1

33 ефiрнi олії

7,3

343,0

0,0

93,8

37,1

0,6

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

113,6

180,5

0,1

227,2

72,6

1,4

35 бiлковi речовини

0,0

0,0

72,6

136,7

0,4

38 різноманітна хімічна продукція

253,6

86,0

0,3

36,8

43,3

0,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

142,6

134,0

0,2

1468,1

183,1

8,9

39 пластмаси, полімерні матеріали

57,0

96,0

0,1

904,3

148,2

5,5

40 каучук, гума

85,7

181,8

0,1

563,8

294,3

3,4

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

25,5

802022,3

0,0

17,3

845,7

0,1

42 вироби із шкіри

25,5

802022,3

0,0

17,3

845,7

0,1

IX. Деревина і вироби з деревини

5231,0

107,3

6,7

1220,3

103,9

7,4

44 деревина і вироби з деревини

5231,0

107,3

6,7

1219,1

103,9

7,4

46 вироби із соломи

1,2

593,0

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

17,1

65,4

0,0

271,3

501,7

1,6

48 папір та картон

17,1

81,9

0,0

270,4

508,2

1,6

49 друкована продукція

0,9

99,9

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

1568,2

73,3

2,0

2248,9

208,2

13,6

50 шовк

1,0

0,0

51 вовна

0,7

13,2

0,0

445,5

147,0

2,7

52 бавовна

0,8

22,8

0,0

329,3

153,3

2,0

53 іншi текстильнi волокна

59,1

1476,9

0,4

54 нитки синтетичні або штучні

0,8

15,9

0,0

205,7

96,9

1,2

55 синтетичнi або штучні штапельнi волокна

0,0

1,3

0,0

211,5

154,8

1,3

56 вата

8,7

259,2

0,0

88,3

231,9

0,5

58 спецiальнi тканини

0,8

30,9

0,0

100,3

234,3

0,6

59 текстильнi матерiали

0,0

2,3

0,0

26,7

148,5

0,2

60 трикотажні полотна

0,2

74,5

0,0

51,1

642,0

0,3

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

68,2

67,3

0,1

596,4

967,4

3,6

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

1470,4

73,6

1,9

62,2

184,4

0,4

63 іншi готовi текстильні вироби

17,5

109,8

0,0

71,8

1033,6

0,4

XII. Взуття, головні убори, парасольки

314,0

220,6

1,9

64 взуття

311,2

219,7

1,9

65 головні убори

1,5

231,6

0,0

66 парасольки

1,3

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

10,9

64,0

0,0

105,7

147,6

0,6

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

10,8

101,3

0,0

43,9

100,3

0,3

69 керамічні вироби

1,3

3061,7

0,0

70 скло та вироби із скла

0,1

1,3

0,0

60,5

217,5

0,4

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

529,7

334,0

0,7

1124,7

227,7

6,8

72 чорні метали

244,8

1408,4

0,3

261,4

100,3

1,6

73 вироби з чорних металiв

68,4

554,1

0,1

200,3

150,0

1,2

74 мiдь i вироби з неї

0,0

1,2

0,0

76 алюміній і вироби з нього

1,0

0,0

432,9

726,5

2,6

82 інструменти, ножовi вироби

19,2

117,1

0,0

115,6

772,6

0,7

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

196,2

174,5

0,2

114,4

478,5

0,7

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

415,8

147,5

0,5

2220,9

210,4

13,4

84 реактори ядерні, котли, машини

244,5

160,9

0,3

1682,3

210,8

10,2

85 електричні машини

171,3

131,7

0,2

538,6

209,1

3,3

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

81,8

143,8

0,1

2020,1

238,1

12,2

86 залізничні локомотиви

311,5

1,9

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

81,8

143,8

0,1

1708,7

201,4

10,3

XVIII. Прилади і апарати оптичні, фотографічні

1,0

11,2

0,0

106,2

88,6

0,6

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

1,0

11,2

0,0

106,2

88,6

0,6

XX. Різні промислові товари

123,5

53,3

0,2

292,0

251,6

1,8

94 меблі

91,0

76,7

0,1

145,8

2507,8

0,9

95 іграшки

32,2

29,5

0,0

33,2

72,9

0,2

96 різні готові вироби

0,2

6,1

0,0

113,0

174,6

0,7

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області