БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Публікації

Внутрішня торгівля

тел. 52 57 75

Статистичний збірник
"Торгівля Вінницької області у 2017 році"

Збірник містить показники, які характеризують діяльність підприємств торгівлі впродовж 2005, 2010-2017рр. Зокрема, подаються обсяги оптового та роздрібного товарообороту підприємств, їх структури у розрізі товарних груп, товарообороту з розрахунку на одну особу. У збірнику наведені дані про кількість діючих підприємств (юридичних осіб), що здійснюють роздрібну торгівлю незалежно  від  основного   виду  економічної  діяльності, а також  наведена інформація про діючі  місцеві одиниці (структурні підрозділи) роздрібної торгівлі (магазини, кіоски, палатки), які належать підприємствам торгівлі або знаходяться на балансі неторгових підприємств, установ. У спеціально відведеному розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Більшість показників наведено за районами та містами. Матеріал подається у табличному та графічному вигляді. Містить стислі методологічні пояснення.

Кількість сторінок:  100

Термін видання: серпень

Ціна:  102 грн

Статистичний бюлетень
"Роздрібний товарооборот підприємств Вінницької області"

Бюлетень містить дані про обсяги та товарну структуру роздрібного товорообороту підприємств (юридичних  осіб), основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, дані про товарну структуру роздрібного товарообороту в цілому по оболасті та по містах та районах. Матеріали наведені у табличному вигляді. Дані у грошовому виразі наведено у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу товарообороту обчислено у порівнянних  цінах. Дані по містах та районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну (по території).

Кількість сторінок:  64

Термін видання:  щоквартально

Ціна:  69 грн

 

Статистичний бюлетень
"Роздрібний товарооборот підприємств м.Вінниці"

Бюлетень містить дані про обсяги та товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі на території міста.  Матеріали наведені у табличному вигляді. Дані у грошовому виразі наведено у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу товарообороту обчислено у порівнянних  цінах. Дані по місту наведені з урахуванням міжрайонного обміну (по території).

Кількість сторінок:  20

Термін видання:  щоквартально

Ціна:  35  грн

Статистичний бюлетень
"Оптова торгівля Вінницької області"

Бюлетень містить дані про обсяги оптового товарообороту  продовольчих і непродовольчих товарів, товарну структуру оптового товарообороту та товарних запасів, продаж товарів виробництва України та ланковість перепродажу у розрізі товарних груп. Дані наведені у розрізі міст та районів області та регіонів України.

Кількість сторінок:  22

Термін видання:  щоквартально

Ціна:  35 грн

Останнє оновлення на Четвер, 20 червня 2019, 10:48
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області