ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2013 - Інвестиції та будівельна діяльність

Архів  2010

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

за січень-грудень 2013 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

cічня–грудня
2012 року

загального обсягу

Усього

5757519

113,0

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1136572

87,2

19,7

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1125095

86,9

19,5

Лісове господарство та лісозаготівлі

10245

127,0

0,2

Рибне господарство

1232

249,1

0,0

Промисловість

2491727

189,8

43,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

11332

11,4

0,2

Переробна промисловість

2189155

223,9

38,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

276233

113,3

4,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

15007

84,3

0,3

Будівництво

1271133

93,7

22,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

118272

65,4

2,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

21576

148,2

0,4

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

62155

45,9

1,1

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

34541

113,9

0,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

102745

39,1

1,8

Наземний і трубопровідний транспорт

31767

89,3

0,6

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

70978

30,4

1,2

Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

26105

295,5

0,4

Тимчасове розміщування

1933

190,1

0,0

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

24172

313,5

0,4

Інформація та телекомунікації

26719

125,7

0,5

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

2239

58,8

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

6865

79,4

0,1

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

17615

212,0

0,3

Фінансова та страхова діяльність

3613

34,9

0,1

Операції з нерухомим майном

43879

89,8

0,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

78762

127,3

1,4

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

76225

134,8

1,3

Наукові дослідження та розробки

200

4,7

0,0

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

830

263,9

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

69362

95,2

1,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

267055

65,3

4,6

Освіта

48828

84,9

0,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

62315

110,6

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2433

77,0

0,0

Надання інших видів послуг

7999

206,3

0,1

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010)

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

cічня–вересня
2012 року

загального
обсягу

Усього

4066439

122,0 

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

693012

73,5

17,0

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

688501

73,4

16,9

Лісове господарство та лісозаготівлі

3745

89,0

0,1

Рибне господарство

766

155,0

0,0

Промисловість

1984964

323,4

48,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8634

26,8

0,2

Переробна промисловість

1780095

414,2

43,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

186921

122,1

4,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9314

68,9

0,2

Будівництво

872298

81,0

21,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

80471

69,3

2,0

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

14956

220,9

0,4

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

44434

49,5

1,1

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

21081

107,2

0,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

74642

32,3

1,8

Наземний і трубопровідний транспорт

18997

101,5

0,5

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

55645

25,4

1,4

Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

22145

656,4

0,5

Тимчасове розміщування

768

164,5

0,0

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

21377

768,9

0,5

Інформація та телекомунікації

20025

124,0

0,5

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

985

38,6

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

4551

66,7

0,1

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

14489

231,7

0,4

Фінансова та страхова діяльність

1716

20,3

0,0

Операції з нерухомим майном

30820

94,1

0,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

54124

121,2

1,3

 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

52646

125,9

1,3

Наукові дослідження та розробки

105

4,7

0,0

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

1373

232,2

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

33983

63,9

0,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

137424

66,9

3,4

Освіта

21346

83,0

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

37465

105,1

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1433

81,4

0,0

Надання інших видів послуг

571

31,7

0,0

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010)

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

cічня–червня

2012 року

загального

обсягу

Усього

2319026

107,9

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

417375

66,9

18,0

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

414563

66,7

17,9

Лісове господарство та лісозаготівлі

2236

134,3

0,1

Рибне господарство

576

155,5

0,0

Промисловість

1031264

263,3

44,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

5072

37,7

0,2

Переробна промисловість

888299

316,2

38,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

131081

135,1

5,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

6812

64,2

0,3

Будівництво

590462

76,9

25,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

44287

60,7

1,9

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

4499

192,5

0,2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

26071

46,1

1,1

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

13717

107,5

0,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

48939

34,2

2,1

Наземний і трубопровідний транспорт

11420

81,0

0,5

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

37519

28,2

1,6

Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

6336

320,8

0,3

Тимчасове розміщування

484

182,5

0,0

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

5852

340,0

0,3

Інформація та телекомунікації

10757

81,9

0,5

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

260

14,4

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

1669

33,4

0,1

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

8828

144,7

0,4

Фінансова та страхова діяльність

1439

67,4

0,1

Операції з нерухомим майном

14777

74,8

0,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

30721

106,1

1,3

 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

30132

110,7

1,3

Наукові дослідження та розробки

59

3,7

0,0

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

530

251,8

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

24815

59,8

1,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

63975

99,8

2,8

Освіта

12386

110,5

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

20600

116,4

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

745

71,8

0,0

Надання інших видів послуг

148

12,2

0,0

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010)

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

cічня–березня
2012 року

загального
обсягу

Усього

1286488

150,8

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

155939

67,8

12,1

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними
   послуг

154291

67,3

12,0

   Лісове господарство та лісозаготівлі

1365

236,3

0,1

   Рибне господарство

1

1

1

Промисловість

595228

453,5

46,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2239

11,6

0,2

Переробна промисловість

513018

578,6

39,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

78240

230,6

6,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1731

64,6

0,1

Будівництво

431790

124,7

33,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

16783

84,0

1,3

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

1921

147,8

0,1

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

7551

52,8

0,6

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

7311

257,8

0,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

19412

37,2

1,5

   Наземний і трубопровідний транспорт

5570

49,0

0,4

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

13842

33,3

1,1

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

1108

250,2

0,1

   Тимчасове розміщування

293

4164,6

0,1

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

815

197,9

0,1

Інформація та телекомунікації

4541

54,6

0,4

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та
   телевізійного мовлення

123

19,5

0,0

   Телекомунікації (електрозв'язок)

628

23,9

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

3790

107,0

0,3

Фінансова та страхова діяльність

1218

263,3

0,1

Операції з нерухомим майном

5149

44,2

0,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

10581

85,2

0,8

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та
   інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних
   управлінь (хед-офісів)

10395

89,8

0,8

   Наукові дослідження та розробки

33

3,1

0,0

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша
   професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

153

210,9

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

12416

40,6

1,0

 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

19520

96,0

1,5

Освіта

5157

138,3

0,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

7409

78,3

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

157

36,9

0,0

Надання інших видів послуг

80

8,9

0,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010)

Обновлено 30.05.2014 13:37
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області