ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2013 - Фінанси

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2012 рік

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

643640,4

18506248,3

3,5

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–4976,1

706028,3

–0,7

  Переробна промисловість

567828,3

14426470,9

3,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

321822,0

9748122,9

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–5865,3

139874,8

–4,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

17279,4

735666,2

2,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

67004,0

837112,1

8,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

24238,1

130296,2

18,6

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

19959,2

860782,9

2,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

64858,9

705364,8

9,2

машинобудування

53511,8

971307,9

5,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

15995,0

86746,5

18,4

виробництво електричного устатковання

20003,6

394945,7

5,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

15824,7

426899,6

3,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1688,5

62716,1

2,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

5020,2

297943,1

1,7

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

97721,7

3070537,8

3,2

  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–16933,5

303211,3

–5,6

Обновлено 18.10.2013 15:16
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області