ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2013 - Фінанси

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності

за 2012 рік

(тис. грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р

на 31 грудня 2012р.

Усього1

32691186,7

37029312,3

23809697,3

28840793,9

   сільське, лісове та рибне господарство

4335963,5

5293021,7

7384756,7

9861137,8

   промисловість

7655368,2

9375926,2

7968747,4

8735756,9

   будівництво

756884,0

757798,7

1255273,2

1343615,5

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

3238544,4

3253829,0

4107117,1

5576371,9

   транспорт, складське господарство, поштова
   та кур'єрська діяльність

868141,6

1025545,6

713494,6

852324,6

   тимчасове розміщування й організація харчування

73313,5

122652,3

38718,6

45851,3

   інформація та телекомунікації

85619,5

96691,8

63258,8

89825,3

   фінансова та страхова діяльність

69103,3

74288,6

268224,2

279000,7

   операції з нерухомим майном

2302717,9

2716873,8

703418,0

699196,7

   професійна, наукова та технічна діяльність

9958876,3

9964170,4

1120272,4

1113675,8

   діяльність у сфері адміністративного
   та допоміжного обслуговування

3195249,4

4195309,7

149427,3

195605,6

   освіта

6553,3

5426,4

3880,5

4359,1

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

90420,4

94975,4

19653,0

28975,4

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

39028,9

38573,5

6137,3

6456,9

   надання інших видів послуг

15402,5

14229,2

7318,2

8640,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р

на 31 грудня 2012р.

Усього1

413697,6

534833,4

9002,2

14266,0

   сільське, лісове та рибне господарство

42868,8

40690,6

1020,0

1312,0

   промисловість

254125,5

343093,4

3063,0

1297,9

   будівництво

54821,3

73233,3

0,8

4316,0

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

11908,4

16762,7

1648,3

3460,2

   транспорт, складське господарство, поштова
   та кур'єрська діяльність

21745,8

34028,4

2,4

5,2

   тимчасове розміщування й організація
   харчування

247,0

185,3

   інформація та телекомунікації

1727,0

3676,3

0,2

   фінансова та страхова діяльність

660,7

693,7

   операції з нерухомим майном

18625,4

12512,0

3267,7

3873,2

   професійна, наукова та технічна діяльність

4857,6

5310,9

   діяльність у сфері адміністративного
   та допоміжного обслуговування

1532,0

1649,5

1,3

   освіта

36,0

31,8

   охорона здоров'я та надання соціальної
   допомоги

312,0

576,3

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

44,3

52,2

   надання інших видів послуг

185,8

2337,0

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

Усього1

17744646,0

20705704,9

192297,6

211049,0

7675082,2

8805847,7

   сільське, лісове та рибне господарство

5615494,3

6651784,8

47406,2

71990,6

2385011,1

2547916,5

   промисловість

5569037,4

6100283,5

86451,5

83370,1

2690015,8

3482627,6

   будівництво

299774,2

321148,6

18797,5

16988,9

370769,9

424533,1

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

1229478,0

1194739,5

19551,4

19682,1

750971,4

744157,7

   транспорт, складське господарство,
   поштова та кур'єрська діяльність

436182,2

485181,8

2135,9

2085,0

409238,0

532718,5

   тимчасове розміщування й
   організація харчування

71982,0

112619,5

198,3

250,3

9494,3

12937,6

   інформація та телекомунікації

71111,8

96589,6

435,5

2371,3

5696,4

3849,0

   фінансова та страхова діяльність

219728,9

231852,2

6677,0

7219,6

46904,5

46042,0

   операції з нерухомим майном

793343,8

1049447,4

5864,9

685,9

910169,9

850280,1

   професійна, наукова та
   технічна діяльність

245651,7

252406,9

3932,4

3342,3

9004,5

12970,0

   діяльність у сфері адміністративного
   та допоміжного обслуговування

3063924,7

4077242,5

643,0

2864,6

74663,0

136343,5

   освіта

6871,4

6059,3

4,4

704,9

711,2

   охорона здоров'я та надання
   соціальної допомоги

80026,5

82826,0

126,9

143,1

5324,4

6258,5

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

24614,4

24327,7

37,2

46,0

7084,1

4472,4

   надання інших видів послуг

17424,7

19195,6

35,5

9,2

30,0

30,0

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р

на 31 грудня 2012р.

на 1 січня 2012р.

на 31 грудня 2012р.

Усього1

31223078,6

36534570,9

88479,4

162033,1

56923583,8

66419205,6

   сільське, лісове та рибне господарство

3692937,0

5860662,7

23760,4

63807,5

11764609,0

15196162,1

   промисловість

7502936,5

8742284,7

32862,9

47508,5

15881304,1

18456074,4

   будівництво

1377637,7

1415713,4

579,5

2066979,3

2178963,5

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

5358522,7

6890988,2

694,7

856,3

7359218,2

8850423,8

   транспорт, складське господарство,
   поштова та кур'єрська діяльність

732680,1

859281,2

23148,2

32637,3

1603384,4

1911903,8

   тимчасове розміщування й
   організація харчування

30550,2

42805,9

54,3

75,6

112279,1

168688,9

   інформація та телекомунікації

72908,9

86824,4

452,7

559,3

150605,3

190193,6

   фінансова та страхова діяльність

64595,0

68825,9

82,8

43,3

337988,2

353983,0

   операції з нерухомим майном

1317024,2

1531037,8

1626,2

1004,5

3028029,0

3432455,7

   професійна, наукова та технічна діяльність

10824625,3

10814323,9

792,4

114,0

11084006,3

11083157,1

   діяльність у сфері адміністративного
   та допоміжного обслуговування

206384,8

174882,5

593,2

1233,0

3346208,7

4392566,1

   освіта

2869,1

3016,8

20,0

30,0

10469,8

9817,3

   охорона здоров'я та надання
   соціальної допомоги

20845,2

22001,8

4062,4

13297,7

110385,4

124527,1

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

13473,2

16231,5

1,6

5,0

45210,5

45082,6

   надання інших видів послуг

5088,7

5690,2

327,6

281,6

22906,5

25206,6

(тис. грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

18326888,1

23055769,4

19382798,8

24065301,2

у тому числі сільське господарство, мисливство, лісове господарство

3206171,2

4307063,7

5249881,4

7236125,4

промисловість

6069699,2

6630340,1

7161119,9

7500421,2

будівництво

754320,3

866194,2

1143290,8

1920918,5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1287610,2

3659564,6

3845396,9

5174524,6

    торгівля автомобілями та мотоциклами,
    їх технічне обслуговування та ремонт

146352,6

1899428,1

767151,7

1183578,5

    оптова торгівля і посередництво
    в оптовій торгівлі

950873,0

1086715,6

2802437,3

3212158,6

    роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів
    та предметів особистого вжитку

190384,6

673420,9

275807,9

778787,5

діяльність готелів та ресторанів

96575,5

76345,6

41123,8

61203,6

діяльність транспорту та зв'язку

639865,6

813427,8

518946,7

648761,8

фінансова діяльність

28613,7

24445,0

226846,8

249351,7

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

5798475,4

6179352,1

1125510,8

1196393,4

освіта

6519,0

6429,4

2954,8

3897,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

91470,9

89543,9

20757,3

19228,3

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

343306,7

398143,1

32505,6

37932,8

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

457275,1

428306,9

8878,1

9593,1

у тому числі сільське господарство, мисливство, лісове господарство

28445,2

42793,5

4027,1

4159,1

промисловість

244168,3

258690,0

4338,0

3071,2

будівництво

82142,4

59181,7

0,5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

65660,6

24539,5

229,5

2076,7

    торгівля автомобілями та мотоциклами,
    їх технічне обслуговування та ремонт

530,7

744,0

213,8

    оптова торгівля і посередництво
    в оптовій торгівлі

14126,5

22416,9

88,2

1844,5

    роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів
    та предметів особистого вжитку

51003,4

1378,6

141,3

18,4

діяльність готелів та ресторанів

188,0

247,8

діяльність транспорту та зв'язку

9159,3

15870,6

71,9

9,1

фінансова діяльність

89,0

59,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

27020,5

26185,4

211,1

277,0

освіта

36,2

36,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

187,5

307,5

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

178,1

381,4

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

14218905,5

17220697,5

176776,7

560111,8

7328896,7

7475199,4

у тому числі сільське господарство, мисливство, лісове господарство

3737432,7

5585028,6

42202,9

52895,8

1884489,2

2298593,4

промисловість

3769865,8

4235900,5

42112,8

442108,0

2915357,2

2454653,6

будівництво

284113,8

291741,0

27856,2

20359,1

520769,7

518367,8

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

704812,2

1109319,7

1098,1

1177,6

798906,3

850067,0

    торгівля автомобілями та мотоциклами,
    їх технічне обслуговування та ремонт

16877,2

–32891,2

450,4

539,6

97805,9

112442,5

    оптова торгівля і посередництво
    в оптовій торгівлі

511258,8

556957,0

560,1

468,9

603487,2

656701,5

    роздрібна торгівля; ремонт побутових
    виробів та предметів особистого вжитку

176676,2

585253,9

87,6

169,1

97613,2

80923,0

діяльність готелів та ресторанів

17824,5

28187,0

38217,2

18523,4

36857,8

36046,8

діяльність транспорту та зв'язку

358845,8

334540,8

2979,5

2542,4

188286,5

414827,3

фінансова діяльність

155335,0

183233,3

282,0

718,0

33199,4

27497,5

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4754819,9

4963276,1

20845,6

20490,1

938912,3

864224,3

освіта

6254,8

6781,6

47,4

4,4

700,6

700,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

81037,5

78979,3

110,9

136,9

4342,8

5324,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

333722,5

386548,6

1012,3

1156,1

6716,8

4552,6

Продовження

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів 

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Усього1

16375914,3

22216684,8

75346,9

86277,1

38175840,1

47558970,6

у тому числі сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2804690,3

3629448,2

19709,8

24175,7

8488524,9

11590141,7

промисловість

6720722,2

7232118,1

31267,4

27742,3

13479325,4

14392522,5

будівництво

1147010,7

2015826,2

3,6

0,3

1979754,0

2846294,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3693655,6

6899482,8

425,0

658,3

5198897,2

8860705,4

    торгівля автомобілями та мотоциклами,
    їх технічне обслуговування та ремонт

798895,5

3003867,5

6,0

6,0

914035,0

3083964,4

    оптова торгівля і посередництво
    в оптовій торгівлі

2651838,5

3108386,3

380,4

621,9

3767525,0

4323135,6

    роздрібна торгівля; ремонт побутових
    виробів та предметів особистого вжитку

242921,6

787229,0

38,6

30,4

517337,2

1453605,4

діяльність готелів та ресторанів

44936,6

54985,5

51,2

54,3

137887,3

137797,0

діяльність транспорту та зв'язку

603185,7

706403,6

14746,0

19755,2

1168043,5

1478069,3

фінансова діяльність

66721,1

62326,9

12,0

80,0

255549,5

273855,7

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1234780,3

1550402,1

1859,7

3815,3

6951217,8

7402207,9

освіта

2507,2

2856,5

20,0

9510,0

10363,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

23162,9

20576,4

3761,6

4062,7

112415,7

109079,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

31028,2

38299,6

3510,6

5900,4

375990,4

436457,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

Обновлено 18.10.2013 15:32
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області