ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2013 - Фінанси

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності

за січень–вересень 2013 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

663010,4

11248608,9

5,9

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3570,0

240909,0

1,5

  Переробна промисловість

573214,4

8879565,9

6,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

301877,0

6044830,0

5,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–2051,0

87945,0

–2,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

37719,0

408015,0

9,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

109415,0

686583,0

15,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

7297,7

396595,6

1,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

71833,0

571665,0

12,6

машинобудування

31649,4

463042,4

6,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

7975,0

53551,0

14,9

виробництво електричного устатковання

5790,0

98220,0

5,9

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

19397,0

259043,0

7,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–1512,6

52228,4

–2,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–3496,7

82228,9

–4,3

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

106039,0

1955670,0

5,4

  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–19813,0

172464,0

–11,5

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".{/spoiler}

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

469159,1

7409829,2

6,3

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–374,0

146069,0

–0,3

   Переробна промисловість

368957,1

5780530,2

6,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

216988,0

4019230,0

5,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–2447,0

56188,0

–4,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

13625,0

251738,0

5,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

66872,0

439640,0

15,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

779,1

247624,3

0,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

40358,0

348455,0

11,6

машинобудування

21179,0

273444,0

7,7

    виробництво комп'ютерів, електронної
    та оптичної продукції

4332,0

35199,0

12,3

    виробництво електричного устатковання

160,0

43531,0

0,4

    виробництво машин і устатковання,
    не віднесених до інших угруповань

14529,0

163693,0

8,9

    виробництво автотранспортних засобів, причепів
    і напівпричепів та інших транспортних засобів

2158,0

31021,0

7,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–1387,0

54128,9

–2,6

   Постачання електроенергії, газу, пари
   та кондиційованого повітря

112865,0

1369498,0

8,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–12289,0

113732,0

–10,8

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

225684,9

3802429,0

5,9

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–76,0

57391,0

–0,1

   Переробна промисловість

162626,9

2827295,0

5,8

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

107914,0

2013530,0

5,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

–2405,0

30716,0

–7,8

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

3558,0

125595,0

2,8

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

28349,0

191322,0

14,8

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

–4744,1

112826,2

–4,2

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

15454,0

155511,0

9,9

     машинобудування

6523,0

119684,0

5,5

       виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
       продукції

2326,0

17729,0

13,1

       виробництво електричного устатковання

–738,0

19907,0

–3,7

       виробництво машин і устатковання, не віднесених
       до інших угруповань

3959,0

66555,0

5,9

       виробництво автотранспортних засобів, причепів і
       напівпричепів та інших транспортних засобів

976,0

15493,0

6,3

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
     монтаж машин і устатковання

932,0

26190,8

3,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

69372,0

859760,0

8,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

–6238,0

57983,0

–10,8

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Обновлено 25.12.2013 09:58
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області