ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2012

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності

у 1995-2011рр.

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всього

58

159

215

265

334

435

597

793

1028

1404

1511

1782

2074

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

38

106

140

157

184

262

356

485

653

960

1061

1307

1764

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

68

195

232

267

335

467

669

889

1135

1273

1320

1685

2527

Рибальство, рибництво

38

147

188

237

309

364

470

573

713

876

927

1110

1263

Промисловість

73

198

274

339

415

529

696

908

1171

1564

1740

2047

2461

Добувна промисловість

68

153

223

300

339

448

603

814

1231

1562

1325

1492

1819

Переробна промисловість

70

183

248

304

379

487

350

844

1092

1459

1593

1888

2269

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

103

307

427

524

585

716

894

1181

1469

1944

2270

2627

3252

Будівництво

90

178

295

345

478

661

775

1050

1370

1623

1353

1557

2062

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

61

160

208

236

292

382

482

611

789

1038

1083

1422

1687

Діяльність готелів та ресторанів

39

107

144

170

212

270

406

476

595

811

870

1214

1233

Діяльність транспорту та зв’язку

79

275

372

494

595

737

898

1116

1378

1897

2015

2316

2695

Фінансова діяльність

143

322

493

571

644

818

1034

1418

1969

2643

2705

3262

3712

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

60

206

286

355

431

486

648

848

1119

1415

1514

1472

1846

Державне управління

77

293

346

442

507

573

879

1273

1512

2157

2119

2433

2553

Освіта

61

131

192

232

299

378

569

723

942

1295

1448

1712

1887

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

62

121

164

202

256

322

472

616

812

1085

1199

1492

1592

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

47

113

146

171

221

294

439

588

752

1107

1268

1604

1709

Примітка. Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно Класифікації видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, починаючи з 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 2010-2011 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

Обновлено 09.07.2012 08:32
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області