ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2012

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності

за 2011 рік

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

281429,1

57,3

746012,1

42,7

464583,0

   Добувна промисловість

–1021,6

45,0

28702,1

55,0

29723,7

добування паливно–енергетичних корисних копалин

добування корисних копалин, крім паливно–енергетичних

–1021,6

45,0

28702,1

55,0

29723,7

   Переробна промисловість

229100,3

57,8

628951,0

42,2

399850,7

у тому числі
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

–8418,5

55,2

304942,7

44,8

313361,2

легка промисловість

1590,6

56,1

4066,7

43,9

2476,1

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

1745,9

56,6

4027,2

43,4

2281,3

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–155,3

50,0

39,5

50,0

194,8

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

33991,2

61,3

43638,4

38,7

9647,2

целюлозно–паперове виробництво; видавнича діяльність

9825,0

53,7

13409,6

46,3

3584,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

хімічна та нафтохімічна промисловість

82003,2

61,0

99977,1

39,0

17973,9

хімічне виробництво

76467,8

46,2

90648,6

53,8

14180,8

виробництво гумових та пластмасових виробів

5535,4

74,4

9328,5

25,6

3793,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

34231,5

47,1

48534,7

52,9

14303,2

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

29494,6

61,5

34110,2

38,5

4615,6

машинобудування

49258,3

64,0

73764,3

36,0

24506,0

виробництво машин та устатковання

32169,6

59,8

41066,9

40,2

8897,3

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

24245,8

68,8

28877,5

31,3

4631,7

виробництво транспортних засобів та устатковання

–7157,1

50,0

3819,9

50,0

10977,0

   Виробництво та розподілення електроенергії,
   газу та води

53350,4

56,5

88359,0

43,5

35008,6

1Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

548120,9

57,4

896186,2

42,6

348065,3

  Добувна промисловість

–964,0

55,6

21364,0

44,4

22328,0

    добування паливно-енергетичних корисних
    копалин

    добування корисних копалин, крім паливно-
    енергетичних

–964,0

55,6

21364,0

44,4

22328,0

  Переробна промисловість

151164,9

57,8

433289,2

42,2

282124,3

    у тому числі

 

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та
    тютюнових виробів

–3972,0

42,4

236755,0

57,6

240727,0

    легка промисловість

4795,6

73,7

5464,2

26,3

668,6

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 4883,0 82,4 5464,2 17,6 581,2

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

2

2

    оброблення деревини та виробництво
    виробів з деревини, крім меблів

16288,0

80,0

17175,0

20,0

887,0

    целюлозно-паперове виробництво;
    видавнича діяльність

6007,4

86,7

6872,4

13,3

865,0

    виробництво коксу, продуктів
    нафтоперероблення

2

2

2

2

2

    хімічна та нафтохімічна промисловість

58616,8

53,3

62368,8

46,7

3752,0

хімічне виробництво

59578,8

66,7

60268,8

33,3

690,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

–962,0

44,4

2100,0

55,6

3062,0

    виробництво іншої неметалевої мінеральної
    продукції

33495,9

80,0

37035,9

20,0

3540,0

    металургійне виробництво та виробництво
    готових металевих виробів

21360,2

60,0

22675,0

40,0

1314,8

    машинобудування

15349,3

57,8

42284,2

42,2

26934,9

виробництво машин та устатковання

8998,6

60,0

25345,0

40,0

16346,4

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

12180,7

57,1

16749,2

42,9

4568,5

виробництво транспортних засобів та устатковання

–5830,0

50,0

190,0

50,0

6020,0

  Виробництво та розподілення
  електроенергії, газу та води

397920,0

52,9

441533,0

47,1

43613,0

1 Дані наведено без малих підприємств.

2Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.

(тис.грн.)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до
загальної
кількості підприємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості підприємств

фінансовий
результат

Промисловість1

30007,2

54,3

361746,7

45,7

331739,5

Добувна промисловість

–13139,3

40,0

11523,0

60,0

24662,3

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

–13139,3

40,0

11523,0

60,0

24662,3

Переробна промисловість

1284,5

54,6

271214,7

45,4

269930,2

у тому числі

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

–14325,0

47,0

174515,0

53,0

188840,0

легка промисловість

–82,3

52,6

1422,9

47,4

1505,2

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

20,4

58,8

1422,9

41,2

1402,5

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

2

2

2

2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

–27981,0

60,0

7111,0

40,0

35092,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

658,5

73,3

2469,4

26,7

1810,9

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

хімічна та нафтохімічна промисловість

11362,8

46,7

18930,8

53,3

7568,0

хімічне виробництво

17740,8

83,3

18270,8

16,7

530,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

–6378,0

22,2

660,0

77,8

7038,0

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

25946,0

72,7

29305,0

27,3

3359,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

11643,3

73,3

12405,9

26,7

762,6

машинобудування

–4995,7

53,3

22822,5

46,7

27818,2

виробництво машин та устатковання

–8462,1

60,0

12794,0

40,0

21256,1

виробництво електричного,електронного та оптичного устатковання

5981,4

47,6

9935,5

52,4

3954,1

виробництво транспортних засобів та устатковання

–2515,0

50,0

93,0

50,0

2608,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

41862,0

58,8

79009,0

41,2

37147,0

1 Дані наведено без малих підприємств.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Обновлено 24.10.2012 08:35
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області