ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
 у 2015
2021 роках1


Код за КВЕД-2010 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20212

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн 

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

млн.грн

у % до підсумку

Промисловість

B+C+D+E

48962,8 

100,0

59673,2 

100,0

72200,7 

100,0

83144,2

100,0

89046,4

100,0

90237,1

100,0

101103,7

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

898,0

1,8

1120,0

1,9

1363,5

1,9

1811,6

2,2

1844,7

2,1

1878,2

2,1

2589,0

2,6

Переробна промисловість

C

39528,6

80,7

48980,1

82,1

57209,7

79,2

66420,2

79,9

70947,9

79,7

71932,6

79,7

83354,1

82,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

31710,6

64,8

39536,3

66,3

45415,8

62,9

51194,4

61,6

53458,0

60,0

52597,0

58,3

53158,8

52,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

237,5

0,5

280,2

0,5

359,4

0,5

363,3

0,4

346,3

0,4

354,1

0,4

328,5

0,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

1731,6

3,5

2162,7

3,6

2574,8

3,6

3335,3

4,0

3533,2

4,0

3769,9

4,2

5773,4

5,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1856,4

3,8

1998,6

3,3

2304,3

3,2

1714,8

2,1

2152,3

2,4

2145,8

2,4

2399,0

2,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

357,7

0,7

476,3

0,8

612,5

0,8

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

1092,2

2,2

1394,1

2,3

1598,2

2,2

2069,7

2,5

2012,4

2,2

5193,4

5,7

11591,2

11,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

24+25

1178,4

2,4

1242,9

2,1

1945,9

2,7

3024,2

3,6

4065,9

4,6

2616,0

2,9

3388,3

3,3

машинобудування

26+27+28+29+30

1049,2

2,2

1492,5

2,5

1791,5

2,5

3092,1

3,7

3613,4

4,1

2761,8

3,1

3835,2

3,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

186,8

0,4

306,6

0,5

392,2

0,6

345,3

0,4

355,3

0,4

361,0

0,4

441,4

0,4

виробництво електричного устатковання

27

289,3

0,6

399,0

0,7

462,9

0,6

957,0

1,2

1315,7

1,5

508,8

0,6

623,3

0,6

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

528,9

1,1

597,0

1,0

874,6

1,2

1038,7

1,2

1207,2

1,4

1338,3

1,5

2129,3

2,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

44,2

0,1

189,9

0,3

61,8

0,1

751,1

0,9

735,2

0,8

553,8

0,6

641,2

0,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

315,0

0,6

396,5

0,7

607,3

0,8

878,3

1,1

876,4

1,0

1360,2

1,5

1458,5

1,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8205,1

3,8

9184,7

15,4

13085,2

18,1

14312,2

17,2

15441,5

17,3

15551,8

17,2

14269,2

14,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

331,1

0,7

388,4

0,6

542,3

0,8

600,2

0,7

812,3

0,9

874,5

1,0

891,4

0,9

1Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділівпідприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області