ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень

Промисловість

B+C+D

103,7

  Добувна та переробна промисловість

B+C

111,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

116,8

   Переробна промисловість

С

111,7

     з неї

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

112,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри
     та інших матеріалів

13-15

153,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

108,5

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

136,4

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
     препаратів

21

122,0

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

112,4

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
     крім машин і устатковання

24, 25

95,4

     машинобудування

26-30

98,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

64,5


 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області