ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2021 року

(тис.грн)

 

Код за 
КВЕД–2010

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи
та групи вибуття

на початок 
  звітного
періоду

на кінець
звітного 
періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

Усього

 

89613179,5 

101631649,8

103758745,1

138692038,6

190546,8

164655,6

   сільське, лісове та рибне господарство

A

26285358,2

29925675,2

37084159,5

54210791,9

3401,8

2298,2

   промисловість

B+C+D+E

43388563,0

46197161,9

33193283,6

38955918,8

152389,3

129924,5

   будівництво

F

2109467,5

3341178,6

5411693,9

7427204,0

6183,1

8359,6

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3069644,5

3722846,3

19861687,3

26993376,3

5829,3

2816,7

   транспорт, складське господарство,
   поштова та кур'єрська діяльність

H

4497910,6

4796150,4

1981851,0

3730918,9

1898,9

2963,9

   тимчасове розміщування й організація
   харчування

I

115792,7

121668,9

51714,6

64702,6

   інформація та телекомунікації

J

462791,8

665713,7

945699,9

1060626,7

33,7

512,5

   фінансова та страхова діяльність

K

249033,2

234649,4

253287,9

268042,5

   операції з нерухомим майном

L

4398690,5

4808802,4

2070962,2

2220736,4

5769,3

634,7

   професійна, наукова та технічна
   діяльність

M

485138,9

1086164,0

1041331,9

1132043,6

14114,1

16371,6

   діяльність у сфері адміністративного
   та допоміжного обслуговування

N

1293755,7

1107922,1

620866,5

788416,2

912,8

747,8

   освіта

P

4095,2

4182,2

10851,9

12062,1

   охорона здоров'я та надання
   соціальної допомоги

Q

3093563,5

5266787,3

1209795,2

1791220,3

14,5

26,1

   мистецтво, спорт, розваги та
   відпочинок

R

128889,6

182080,6

7674,9

19269,3

   надання інших видів послуг

S

30484,6

170666,8

13884,8

16709,0

Продовження

 

Код за
КВЕД–2010

 

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання
 і забезпечення

поточні  зобов’язання
і забезпечення

на початок
звітного
періоду

на кінець звітного періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець звітного періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

Усього1

73685252,2 

97663122,6

26428590,3

27519715,4

93444070,4

115297877,2

   сільське, лісове та рибне господарство

A

31515950,4

49074595,3

4505105,3

4826017,0

27348552,8

30230859,0

   промисловість

B+C+D+E

24683146,8

26360523,2

16898403,9

15365923,6

35152645,2

43556518,4

   будівництво

F

2838207,4

2666916,2

386955,6

1524467,2

4302181,5

6585358,8

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт   
   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

4901661,5

6106010,7

518685,8

847509,9

17516813,8

23765518,7

   транспорт, складське господарство,
   поштова та кур'єрська діяльність

H

639140,1

1400574,1

1715363,8

1847893,1

4127156,6

5281566,0

   тимчасове розміщування й організація
   харчування

I

84730,4

88789,4

6870,3

11735,9

75906,6

85846,2

   інформація та телекомунікації

J

948409,6

1187112,3

14231,1

26495,3

445884,7

513245,3

   фінансова та страхова діяльність

K

427925,2

423612,7

32702,2

32948,2

41693,7

46131,0

   операції з нерухомим майном

L

2563414,3

3005009,3

1510238,7

1361156,6

2401769,0

2664007,6

   професійна, наукова та технічна діяльність

M

537351,7

855094,0

132911,8

262645,9

870321,4

1116839,3

   діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

N

1279151,1

1138200,1

28492,0

37249,3

607513,1

721341,9

   освіта

P

10761,1

10880,2

5,1

5,1

4180,9

5359,0

   охорона здоров'я та надання соціальної
   допомоги

Q

3105257,8

4993376,4

675640,8

1375182,6

521645,9

689474,7

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

115346,1

174734,7

2675,5

485,7

18542,9

26129,5

   надання інших видів послуг

S

34798,7

177694,0

308,4

9262,3

9681,8

Продовження

 

Код за
КВЕД–2010

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

Усього1

4558,5 

7628,8

193562471,4

240488344,0

   сільське, лісове та рибне господарство

A

3311,0

7294,0

63372919,5

84138765,3

   промисловість

B+C+D+E

40,0

40,0

76734235,9

85283005,2

   будівництво

F

7527344,5

10776742,2

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

22937161,1

30719039,3

   транспорт, складське господарство, поштова
   та кур'єрська діяльність

H

6481660,5

8530033,2

   тимчасове розміщування й організація харчування

I

167507,3

186371,5

   інформація та телекомунікації

J

1408525,4

1726852,9

   фінансова та страхова діяльність

K

502321,1

502691,9

   операції з нерухомим майном

L

6475422,0

7030173,5

   професійна, наукова та технічна діяльність

M

1540584,9

2234579,2

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

378,8

294,8

1915535,0

1897086,1

   освіта

P

14947,1

16244,3

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

828,7

4303373,2

7058033,7

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

136564,5

201349,9

   надання інших видів послуг

S

44369,4

187375,8

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.

Обновлено 03.10.2023 09:25
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області