ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2021 році1,2


 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості найманих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості найманих
працівників

Усього

 

210140 

169842 

100,0

40298 

100,0 

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

34527

33782

19,9

745

1,8

   Промисловість

В+С+D+E

63823

59558

35,1

4265

10,6

   Будівництво

F

9832

8989

5,3

843

2,1

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

G

 

41604

17594

10,3

24010

59,6

   Транспорт, складське господарство, поштова та
   кур’єрська діяльність

10870

8089

4,8

2781

6,9

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4008

651

0,4

3357

8,3

   Інформація та телекомунікації

J

2165

1809

1,1

356

0,9

   Фінансова та страхова діяльність

K

322

291

0,2

31

0,1

   Операції з нерухомим майном

L

3288

2931

1,7

357

0,9

   Професійна, наукова та технічна діяльність

3234

2504

1,5

730

1,8

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

4657

3835

2,2

822

2,0

   Освіта

P

657

440

0,2

217

0,5

   Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

29596

28733

16,9

863

2,2

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

483

293

0,2

190

0,5

   Надання інших видів послуг

S

1074

343

0,2

731

1,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

Обновлено 30.04.2024 11:43
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області