ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності
у 2010-2016 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

1782

2074

2432

2651

2810

3396

4189 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1331

1797

2066

2410

2638

3453

4290

Промисловість

2039

2453

2786

3041

3296

4145

5454

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1465

1819

2287

2186

3149

3057

3728

     Переробна промисловість

1890

2268

2588

2828

3084

4058

5385

     Постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

2765

3484

3701

4063

4282

4904

6458

     Водопостачання; каналізація, поводження з
     відходами

1638

1943

2284

2388

2696

3152

3741

Будівництво

1554

2062

2175

2550

2477

3004

3999

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1422

1687

1937

2146

2420

3168

3698

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2348

2724

3148

3297

3316

3906

4804

Тимчасове розміщування й організація харчування

1215

1234

1352

1501

1679

2105

2814

Інформація та телекомунікації

1959

2212

2724

3127

3555

4985

6618

Фінансова та страхова діяльність

3263

3711

3834

4004

4422

5180

6243

Операції з нерухомим майном

1247

1428

2007

2605

2181

2611

3780

Професійна, наукова та технічна діяльність

1878

2318

2642

3001

2886

3352

4209

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1335

1582

1765

2241

2532

2647

3084

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2433

2553

2950

3087

3446

3813

4860

Освіта

1710

1886

2314

2447

2511

2937

3469

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1482

1572

1980

2095

2198

2579

2957

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1588

1719

2167

2479

2159

2555

2920

Надання інших видів послуг

1343

1429

1863

2355

2602

2673

2788

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Починаючи з 2013 року інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

Обновлено 30.04.2024 11:31
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області