ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Плани та графіки

Календар оприлюднення інформації
Головного управління статистики у Вінницькій області на 2022 рік

 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

I Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Чисельність населення по районах (попередні дані)

20
22
22
20
20
21
20
22
21
20
22
21
(01-11.21) (01-12.21)
(01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22)
(01-09.22) (01-10.22)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по містах обласного значення та районах 20
22
22
20
20
21
20
22
21
20
22
21
(01-11.21) (01-12.21) (01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22)

Кількість живонароджених, померлих по районах

20
22
22
20
20
15, 21
20
22
21
20
22
21
(01-11.21) (01-12.21)
(попередні
дані)
(01.22)
(01-02.22) (01-03.22) (01-12.21)
(остаточні
дані)
(01-04.22)
(01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22)

Кількість померлих за окремими причинами смерті

20
22
22
20
20
15, 21
20
22
21
20
22
21
(01-11.21) (01-12.21)
(попередні
дані)
(01.22) (01-02.22) (01-03.22) (01-12.21)
(остаточні
дані)
(01-04.22)
(01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22)
Міграційний рух населення за типом місцевості (2002-2021)

15(2021)

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах 15
(2021)
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження 15
(2021)
Кількість прибулих, вибулих
по районах
20 22 22 20 20 14, 21 20 22 21 20 22 21
(01-11.21) (01-12.21
попередні
дані)
(01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-12.21
остаточні
дані)
(01-04.22)
(01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22)
Населення (1990–2021) 27 15, 29 26
(2021) (2021) (2021)

Ринок праці

Зайнятість та безробіття 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Робоча сила3001

29


30


(01-12.21)


(01-3.22)

(01-6.22)


(01-9.22)
Робоча сила за статтю та типом місцевості

04


(2021)

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2021 роках 04
(2021)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2010–2021 роках
04
(2021)
Кількість штатних працівників по районах


03

03

05 05


(10-12.21)

(01-03.22)

(04-6.22)

(07-9.22)
Відпрацьований час штатних працівників по  районах 03 03 05 05
(10-12.21) (01-03.22) (04-6.22) (07-9.22)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах
03 03 05 05
(10-12.21) (01-03.22) (04-6.22) (07-9.22)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 05
05
05
05
(09.21)
(12.21)
(03.22)
(06.22)
Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності
04
02
02
01
04
02
01
02
01
03
02
02
(11.21) (12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
04 02 02 01 04 02 01 02 01 03 02 02
(11.21) (12.21)
(01.22)
(02.22) (03.22)
(04.22) (05.22)
(06.22)
(07.22) (08.22) (09.22) (10.22)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
04
02
02
01
04
02
01
02
01
03
02
02
(11.21) (12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04
02
02
01
04
02
01
02
01
03
02
02
(11.21) (12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
04
02
02
01
04
02
01
02
01
03
02
02
(11.21) (12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня
10

(2021)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число

02
03, 31

04
01
04
02
01
03
02
01, 30

(12.21) (01.22)
(02.22)

(03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22)
(11.22)

Освіта 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Заклади дошкільної освіти
(1995–2021)

03


(2021)


Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2021)10


(2021/22)Кількість аспірантів (1995–2021) 10
(2021)
Заклади загальної середньої освіти (1995–2021)


27(2021/22)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2021)


27


(2021)
Доходи та умови життя

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Характеристика домогосподарств

05


(2021)

Структура сукупних витрат

05(2021)

Структура сукупних ресурсів

05


(2021)

Споживання продуктів харчування
в домогосподарствах


05


(2021)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів

15


(2021)
Диференціація життєвого рівня населення

15


(2021)

Населені пункти та житло

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
 Житловий фонд Вінницької області
(1995–2021рр.)


13

(2021)

II Економічна статистика

Національні рахунки

Регіональні рахунки


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Валовий регіональний продукт
(посилання на сайт Держстату)01(2004-2020)Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту
(посилання на сайт Держстату)

08
(2004-2021)
Доходи та витрати населення
(посилання на сайт Держстату)
21


29
(2002-2020)


(2002-2021)
Економічна діяльність

Діяльність підприємств

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році

11(2021)

Кількість зайнятих працівників
у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності
у 2021 році

11


(2021)


Кількість найманих працівників
у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності
у 2021 році

11(2021)


Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році
11


(2021)


Кількість діючих суб’єктів господарювання по районах
у 2021 році

11(2021)


Кількість зайнятих працівників
у суб’єктів господарювання
по районах у 2021 році

11(2021)


Кількість найманих працівників
у суб’єктів господарювання
по районах у 2021 році

11(2021)


Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по районах
у 2021 році

11(2021


Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва
у 2016–2021 роках
11
(2021)
Кількість діючих підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році 24 11
(2021
попередні
дані)
(2021
остаточні
дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році
24 11
(2021
попередні
дані)
(2021
остаточні
дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2021 році
24 11
(2021
попередні
дані)
(2021
остаточні
дані)
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році 24 11
(2021
попередні
дані
(2021
остаточні
дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств
за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році
24 11
(2021
попередні
дані
(2021
остаточні
дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств
за видами економічної діяльності промисловості у 2016-2021 роках 

2411(2021
попередні
дані(2021
остаточні
дані)


Показники діяльності підприємств
по районах у 2021 році
24 11
(2021
попередні
дані
(2021
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств
по районах за 2021 рік

2210(2021
попередні дані)(2021
остаточні дані)


Фінансові результати  до оподаткування підприємств
за видами економічної діяльності 
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік

2210(2021
попередні дані)(2021
остаточні дані)


Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня
2021 року

10(2021)


Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2021 рік

10(2021)


Послуги

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Вінницькій області
11


09


08


08


(IV кв. 2021)


(I кв.
2022)


(IІ кв. 2022)

(IІІ кв. 2022)

Внутрішня торгівля

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Роздрібна торгівля 25
23
23
26
24
23
25
23
23
25
23
23
(01-12.21)
(01.22)
(01-02.22)
(01-3.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22) (01-1.22)
Обсяг та структура роздрібного  товарообороту підприємств роздрібної торгівлі

30


16


16


16


(01-12.21)

(01-03.22)

(01-6.22)

(01-9.22)
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

29


15


15


15


(01-12.21)


(01-03.22)


(01-6.22)


(01-9.22)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
(2005–2021)

04

(2021)
Капітальні інвестиції

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Капітальні інвестиції за видами активів

01


01


01


01


(01-12.21
попередні дані)


(01-03.22)

(01-6.22)

(01-9.22)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

01


01


01


01


(01-12.21
попередні дані)


(01-03.22)

(01-6.22)

(01-9.22)
Індекс капітальних інвестицій
01


01


01


01


(01-12.21
попередні дані)


(01-03.22)

(01-6.22)

(01-9.22)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

01


01


01


01


(01-12.21
попередні дані)


(01-03.22)

(01-3.22)

(01-3.22)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за 2010–2021 роки

15(2021)


Капітальні інвестиції за видами активів за 2010–2021 роки
15(2021)


Сільське, лісове та рибне господарство 

Сільське господарство 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2021рр.)
(остаточні дані)

02(2021)


Кількість сільськогосподарських тварин у 2021 році 21
на
(01.01.22)
Кількість сільськогосподарських тварин у 2022 році
21
21
21
20
21
20
18
20
20
18
20

на
(01.02.22)
на
(01.03.22)
на
(01.04.22)
на
(01.05.22)
на
(01.06.22)
на
(01.07.22)
на
(01.08.22)
на
(01.09.22)
на
(01.10.22)
на
(01.11.22)
на
(01.12.22)
Кількість сільськогосподарських тварин на 01 січня 2022 року (остаточні дані)27(на
01.01.22 остаточні
дані)Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 01 січня 2022 року
(остаточні дані)
27
(на
01.01.22 остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
на 1 число 2022 року
21
21
21
21
20
21
20
18
20
20
18
20
на
(01.01.22)
на
(01.02.22)
на
(01.03.22)
на
(01.04.22)
на
(01.05.22)
на
(01.06.22)
на
(01.07.22)
на
(01.08.22)
на
(01.09.22)
на
(01.10.22)
на
(01.11.22)
на
(01.12.22)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 01 січня 2022 року
(остаточні дані)

27
(на
01.01.22 остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 число 2022 року 21
21
21
21
20
21
20
18
20
20
18
20
на
(01.01.22)
на
(01.02.22)
на
(01.03.22)
на
(01.04.22)
на
(01.05.22)
на
(01.06.22)
на
(01.07.22)
на
(01.08.22)
на
(01.09.22)
на
(01.10.22)
на
(01.11.22)
на
(01.12.22)
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2022 році 21
21
21
21
20
21
20
18
20
20
18
20
(01-12.21)
(01.22)
(01-02.22)
(01-3.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22) (01-1.22)
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2021 році27(2021
остаточні дані)Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2021 році 27
(2021
остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2022 році 21
21
21
21
20
21
20
18
20
20
18
20
(01-12.21) (01.22) (01-02.22) (01-3.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22) (01-1.22)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах
по районах у 2021 році
27
(2021
остаточні дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах
по районах у 2022 році
21
21
21
21
20
21
20
18
20
20
18
20
(01-12.21 (01.22) (01-02.22) (01-3.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22) (01-1.22)
Тваринництво (1995-2021)27(2021)Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року25(2021)Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року25(2021)Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
2021 року
25(2021)Виробництво сільськогосподарських культур у 2022 році


28

20
19
20
20
21
20(2021)

(на
01.07.22)
(на
01.08.22)
(на
01.09.22)
(на
01.10.22)
(на
01.11.22)
(на
01.12.22)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
у 2022 році28

20
19
20
20
21
20(2021)

(на
01.07.22)
(на
01.08.22)
(на
01.09.22)
(на
01.10.22)
(на
01.11.22)
(на
01.12.22)
Виробництво культур зернових
і зернобобових у підприємствах
по районах у 2022 році
28 20 19 20 20 21 20
(2021) (на
01.07.22)
(на
01.07.22)
(на
01.07.22)
(на
01.07.22)
(на
01.07.22)
(на
01.07.22)
Виробництво пшениці
у підприємствах по районах
у 2022 році
28 20 19 20 20 21 20
(2021) (на
01.07.22)
(на
01.08.22)
(на
01.09.22)
(на
01.10.22)
(на
01.11.22)
(на
01.12.22)
Виробництво ячменю
у підприємствах по районах
у 2022 році
28 20 19 20 20 21 20
(2021) (на
01.07.22)
(на
01.08.22)
(на
01.09.22)
(на
01.10.22)
(на
01.11.22)
(на
01.12.22)
Виробництво кукурудзи
у підприємствах по районах
у 2022 році
28 20 21 20
(2021) (на
01.10.22)
(на
01.11.22)
(на
01.12.22)
Виробництво соняшнику
у підприємствах по районах
у 2022 році
28
20 21 20
(2021)
(на
01.10.22)
(на
01.11.22)
(на
01.12.22)
Виробництво ріпаку
у підприємствах по районах
у 2022 році
28 20 20 21 20
(2021) (на
01.09.22)
(на
01.10.22)
(на
01.11.22)
(на
01.12.22)
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств під урожай 2022 року

25


(2022)
Посівні площі основних сільськогосподарських культур
по районах під урожай 2022 року


25(2022)

Посівні площі культур озимих
на зерно та зелений корм за категоріями господарств під урожай 2022 року

18


(на
01.01.22)


Посівні площі культур озимих
на зерно та зелений корм
у підприємствах по районах під урожай 2022 року

18


(на
01.01.22)


Рослинництво (1995–2021)


28


(2021)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2022 році
24
25
22
25
24
22
25
22
25
24
22

(01.22)
(01-02.22)
(01-3.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22) (01-1.22)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році

02


(2021)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2021)

02


(2021)
Наявність культур зернових
і зернобобових, соняшнику
в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням
та переробленням на 01 січня
2022 року
24
(на 01.01.22)
Наявність культур зернових
і зернобобових, соняшнику
в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням
та переробленням на 1 число
2022 року

 24
25
22
25
24
22
25
22
25
24
22

(на
01.02.22)
(на
01.03.22)
(на
01.04.22)
(на
01.05.22)
(на
01.06.22)
(на
01.07.22)
(на
01.08.22)
(на
01.09.22)
(на
01.10.22)
(на
01.11.22)
(на
01.12.22)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у 2022 році


21


21


25

(01-3.22)


(01-6.22)

(01-9.22)

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у 2021 році
08


(2021)


Надходження молока на переробні підприємства у 2022 році


21


21


25

(01-3.22)

(01-6.22)

(01-9.22)

Надходження молока на переробні підприємства у 2021 році
08(2021)


Лісове господарство та мисливство

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Відтворення лісів (2010–2021)


20(2021)
Загибель лісових насаджень
за причинами у 2021 році20


(2021)Захист лісів від шкідників і хвороб
(2005-2021)20


(2021)Кількість мисливських тварин
та їх добування (1991–2021)13


(2021)
Кількість миcливських тварин та їх добування за видами у 2021 році


13


(2021)
Кількість миcливських тварин
у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування
за видами у 2021 році13(2021)
Енергетика

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Використання палива

24(2021)


Постачання та використання енергії


24


(2021)


Використання палива 26
28
28
27
26
29
26
26
27
26
28
28
(12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) (11.22)
Запаси палива 26
28
28
27
26
29
26
26
27
26
28
28
(12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) (11.22)

Промисловість

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 10
07
11
06
10
06
11
05
07
05
07
07
(01-11.21)
(01-12.21
попередні
дані)
(01.22)
(01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2021 році


16


(01-12.21
остаточні
дані)

Виробництво промислової
продукції за видами

02
04
01
04
01
05
03
02
04
02
02

(01-12.21) (01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
Виробництво промислової продукції за видами у 2021 році
29
(2021)
Індекси промислової продукції за видами діяльності
(щомісячна інформація)

01
03, 31

03, 31

04
02
01
03
01
01

(01-12.21
попередні
дані)
(01.22)
(01-02.22)

(01-03.22)
(01-04.22)

(01-5.22)
(01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
Індекси промислової продукції за видами діяльності
(за період з початку року)

01
03, 31

03, 31

04
02
01
03
01
01

(01-12.21
попередні
дані)
(01.22)
(01-02.22)

(01-03.22)
(01-04.22)

(01-5.22)
(01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
Індекси промислової продукції
за видами діяльності у 2021 році

02(01-12.21
остаточні дані)

Індекси промислової продукції
за видами діяльності
за 2013–2021 роки


02


(2021)
Будівництво

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію,
по районах
28

27


26


25


(2021)


(01-03.22)


(01-6.22)

(01-9.22)
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію,
за видами


15(2021)

Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами 15(2021)

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами 15(2021)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2022 році
06
01
04
01
03
01
05
01
01
03
01
02
(01-11.21) (01-12.21
попередні дані)
(01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами

10


(01-12.21
остаточні дані)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010–2021)
10
(2021)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2022 році 06
01
04
01
03
01
05
01
01
03
01
02
(01-11.21) (01-12.21
попередні дані)
(01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва

10


(01-12.21
остаточні дані)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013–2021)

10(2021)

Індекси будівельної продукції
за видами у 2022 році
06
01
04
01
03
01
05
01
01
03
01
02
(01-11.21) (01-12.21
попередні дані)
(01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
Індекси будівельної продукції
за видами


03


(01-12.21
остаточні дані)

Індекси будівельної продукції
за видами (2011–2021)


03


(2021)

Транспорт

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Вантажні перевезення 28

02, 30
28
30

01, 28
30
28
28
30
29
(01-12.21
попередні
дані)

(01.22)
(01-02.22)
(01-3.22) (01-04.22)
(01-5.22)
(01-6.22)
(01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22) (01-1.22)
Пасажирські перевезення 28

02, 30
28
30

01, 28
30
28
28
30
29
(01-12.21
попередні
дані)

(01.22)
(01-02.22)
(01-03.22) (01-04.22)
(01-5.22)
(01-0622)
(01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22) (01-1.22)
Обсяг перевезених вантажів
за видами транспорту
20


(2021)Кількість перевезених пасажирів
за видами транспорту
20


(2021)Туризм

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами,
за видами туризму (2000–2021)

19(2021)

Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб)
(2018–2021)

30(2021)


Реєстр статистичних одиниць

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами
та територіальними громадами15


15


13
(на 01.04.22)


(на 01.07.22)

(на 01.10.22)

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання


15


15


13

(на 01.04.22)

(на 01.07.22)

(на 01.10.22)

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності 15


15


13

(на 01.04.22)

(на 01.07.22)

(на 01.10.22)

Кількість зареєстрованих юридичних осіб 15 15 13
(на
01.04.22)
(на
01.07.22)
(на 01.10.22)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад (ТГ) з розподілом за ознакою статі керівника
17

(на 01.01.22)


Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника

17

(на 01.01.22)


Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника

17

(на 01.01.22)
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад (ТГ) з розподілом за ознакою статі керівника

17(на 01.01.22)


Зовнішньоекономічна діяльність

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Географічна структура
зовнішньої торгівлі товарами
Вінницької області
20 22 23 20
23
21
21
22
20
21
22 21
(01-11.21) (2021) (01.22) (01-2.22)
(01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
Географічна структура
зовнішньої торгівлі товарами
Вінницької області


01


(2021
остаточні дані)
Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області 20 22 23 20
23
21
21
22
20
21
22 21
(01-11.21) (2021) (01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області


01

(2021
остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами
(1996–2021)

01

(2021
остаточні дані)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами
22 23 22 22

(2021) (І кв. 22) (ІІ кв. 22) (ІІІ кв.22)
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами
Вінницької області

22


23


22


22


(2021)


(І кв. 22)

(ІІ кв. 22)

(ІІІ кв.22)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Вінницької області у 2021 році
01(2021
остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області у 2021 році
01(2021
остаточні дані)


Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами
(1996–2021)

01


(2021
остаточні дані)


Ціни

січень

лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Індекси споживчих цін на товари
та послуги у 2022 році
(до попереднього місяця)
13
14
15
13
13
15
13
15
14
13
15
14
(12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) (11.22)
Індекси споживчих цін на товари
та послуги  у 2022 році
(до грудня попереднього року)
13
14
15
13
13
15
13
15
14
13
15
14
(12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) (11.22)
Індекси споживчих цін на товари
та послуги у 2007–2021 роках  (грудень до грудня попереднього року)
13

(2021)Наука, технології та інновації

Наука

 

січень

лютий

березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість працівників, задіяних
у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу
30


(2021)

Кількість працівників, задіяних
у виконанні наукових досліджень
і розробок, які мають науковий ступінь
30(2021)


Витрати на  наукові дослідження
і розробки за видами робіт
30(2021)Інновації

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності (2007–2021)24(2021)

Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування (2007–2021)24(2021)Кількість упровадженої інноваційної продукції
(товарів, послуг) промисловими підприємствами (2007–2021)
24(2021)Навколишнє середовище

 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Викиди в атмосферне повітря (1990–2021) 30
(2021)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря
(1990–2021)
30
(2021)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
у 2021 році
30
(2021)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2021 році 30
(2021)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році
30
(2021)
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2021 році 30
(2021)
Утворення та поводження
з відходами (1995–2021)
28
(2021)
Утворення та поводження
з відходами І-ІІІ класів небезпеки
за категоріями відходів за матеріалом у 2021 році
30 28
(2021 попередні
дані)
(2021 остаточні
дані)
Утворення та поводження
з відходами  І-ІV класів небезпеки
за категоріями відходів за матеріалом у 2021 році
30 28
(2021 попередні
дані)
(2021 остаточні
дані)
Утворення та поводження
з відходами по районах у 2021 році

28

(2021 остаточні
дані)
Утворення відходів  за видами економічної діяльності та
у домогосподарствах у 2021 році

28

(2021 остаточні
дані)
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів
у 2021 році

28

(2021 остаточні
дані)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
(2006–2021)
02
(2021)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
у 2021 році
02
(2021)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по районах у 2021 році 02
(2021)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2021 році 02
(2021)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
(2006–2021)
02
(2021)

ІІІ Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Основні показники соціально-економічного розвитку Вінницької області 05
04
04
05
05
03
05
04
05
05
04
05
(01-11.21) (2021) (01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)

Регіональна статистика

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Вінниці 05
04
04
05
05
03
05
04
05
05
04
05
(01-11.21)
(2021) (01.22) (01-2.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-5.22) (01-6.22) (01-7.22) (01-8.22) (01-9.22) (01-0.22)
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області