ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованих послуг  у Вінницькій області
у IV кварталі 2020 року


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього,
тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3138364,1

746652,0

23,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1053826,5

103442,8 

9,8

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

461303,4

59104,7

12,8

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

к

к

к

   Складське господарство та допоміжна діяльність
   у сфері транспорту

52

491758,5

31738,4

6,5

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

20137,2

15717,8

78,1

   Тимчасове розміщування

55

5265,2

3361,4

63,8

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

14872,0

12356,4

83,1

Інформація та телекомунікації

J

955949,8

64027,1

6,7

   Видавнича діяльність

58

10266,9

2053,0

20,0

   Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

   Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного
   мовлення

60

к

к

к

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

79051,4

53224,9

67,3

   Комп'ютерне програмування, консультування та
   пов'язана з ними діяльність

62

690547,2

2390,6

0,3

   Надання інформаційних послуг

63

16363,1

2808,2

17,2

Операції з нерухомим майном

L

198773,8

34294,3

17,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

355538,4

155420,1

43,7

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

9359,0

3059,8

32,7

   Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
   консультування з питань керування

70

2923,6

   Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу;
   технічні випробування та дослідження

71

211761,5

129908,1

61,3

   Наукові дослідження та розробки

72

1899,9

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

116812,3

17671,5

15,1

   Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

1068,6

к

к

   Ветеринарна діяльність

75

11713,5

4056,2

34,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

181267,2

71196,6

39,3

   Оренда, прокат і лізинг

77

34087,2

к

к

   Діяльність із працевлаштування

78

2239,3

к

к

   Діяльність туристичних агентств, туристичних
   операторів, надання інших послуг із бронювання та
   пов'язана з цим діяльність

79

5481,0

895,9

16,3

   Діяльність охоронних служб та проведення
   розслідувань

80

40344,9

2288,6

5,7

   Обслуговування будинків і територій

81

98051,6

67177,9

68,5

   Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші
   допоміжні комерційні послуги

82

1063,2

639,4

60,1

Освіта

P

144002,3

134948,7

93,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

207938,0

159166,6

76,5

   Охорона здоров'я

86

207351,4

158700,2

76,5

   Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

к

к

к

   Надання соціальної допомоги без забезпечення
   проживання

88

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4087,5

2475,4

60,6

   Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

956,4

497,7

52,0

   Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших
   закладів культури

91

877,4

738,9

84,2

   Організування азартних ігор

92

   Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та
   розваг

93

2253,7

1238,8

55,0

Надання інших видів послуг

S

16843,4

5962,6

35,4

   Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів
   особистого вжитку

95

7126,8

1232,8

17,3

   Надання інших індивідуальних послуг

96

9716,6

4729,8

48,7

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих
послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2668463,3

913958,0

34,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

756402,3

69176,4

11,0

Наземний і трубопровідний транспорт

49

379511,5

63047,4

16,6

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

259360,2

28447,5

11,0

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

20618,1

14290,6

69,3

Тимчасове розміщування

55

11154,3

7293,5

65,4

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

9463,8

6997,1

73,9

Інформація та телекомунікації

J

658220,9

64225,1

9,8

Видавнича діяльність

58

9571,6

1839,4

19,2

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

42565,3

104,8

0,2

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

5073,9

3784,9

74,6

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

77641,1

54347,9

70,0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

509056,4

2275,4

0,4

Надання інформаційних послуг

63

14312,6

1872,7

13,1

Операції з нерухомим майном

L

189293,4

30024,2

15,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

321605,2

151893,9

47,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

8291,0

2723,0

32,8

Діяльність головних управлінь
(хед-офісів); консультування з питань керування

70

1672,9

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

193441,7

129740,6

67,1

Наукові дослідження та розробки

72

3258,7

162,7

5,0

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

102925,1

14204,1

13,8

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

781,0

486,7

62,3

Ветеринарна діяльність

75

11234,8

4576,8

40,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

175619,0

65384,1

37,2

Освіта

P

327171,5

320044,4

97,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

190270,1

156746,4

82,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4344,5

3163,8

72,8

Надання інших видів послуг

S

24918,3

8275,7

33,2

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2152561,4

456994,5

21,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

627098,1

69176,4

11,0

Наземний і трубопровідний транспорт

49

306250,1

32014,7

10,5

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

232932,7

28431,7

12,2

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4235,5

1642,7

38,8

Тимчасове розміщування

55

2654,5

1153,2

43,4

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

1581,0

489,5

31,0

Інформація та телекомунікації

J

759429,0

61186,9

8,1

Видавнича діяльність

58

7445,5

1468,3

19,7

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

38723,9

13,7

0,0

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

4733,0

3126,6

66,1

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

76850,5

53011,3

69,0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

617837,5

1962,0

0,3

Надання інформаційних послуг

63

13838,6

1605,0

11,6

Операції з нерухомим майном

L

149035,0

31561,3

21,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

253118,1

79428,3

31,4

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

8059,8

1888,0

23,4

Діяльність головних управлінь
(хед-офісів); консультування з питань керування

70

4330,0

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

136840,6

70160,8

51,3

Наукові дослідження та розробки

72

1877,2

120,7

6,4

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

91253,0

2618,6

2,9

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

437,5

201,4

46,0

Ветеринарна діяльність

75

10320,0

4438,8

43,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

164004,9

61587,8

37,6

Освіта

P

84765,3

72720,8

85,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

92333,4

72875,4

78,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1463,4

928,9

63,5

Надання інших видів послуг

S

17078,7

5886,0

34,5

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг
реалізованих послуг,
тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2556388,3

788460,5

30,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

744126,5

95502,5

12,8

Наземний і трубопровідний транспорт

49

382021,6

73780,3

19,3

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

21089,1

9365,1

44,4

Тимчасове розміщування

55

6235,4

2331,9

37,4

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

14853,7

7033,2

47,3

Інформація та телекомунікації

J

681858,3

58329,9

8,6

Видавнича діяльність

58

7390,3

1171,7

15,9

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

42046,9

527,1

1,3

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

4305,5

2857,5

66,4

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

75846,3

51464,9

67,9

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

537441,1

2041,1

0,4

Надання інформаційних послуг

63

14828,2

267,6

1,8

Операції з нерухомим майном

L

183122,0

31030,2

16,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

255849,3

88272,9

34,5

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

12131,7

2911,7

24,0

Діяльність головних управлінь
(хед-офісів); консультування з питань керування

70

4601,4

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

118432,6

69436,9

58,6

Наукові дослідження та розробки

72

3072,8

148,4

4,8

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

105881,9

9419,2

8,9

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

956,1

516,7

54,0

Ветеринарна діяльність

75

10772,8

5840,0

54,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

154554,8

61549,3

39,8

Освіта

P

318575,2

297424,6

93,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

179632,3

139331,8

77,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5863,3

3134,7

53,5

Надання інших видів послуг

S

11717,5

4519,5

38,6

 

Код за   КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,
тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн

Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів
(у % до загального обсягу)

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

Усього


3314372,2

787604,2

2095683,0

431085,0

23,8

63,2

13,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1447958,0

133768,1

1266068,8

48121,1

9,2

87,4

3,3

Наземний і трубопровідний транспорт

49

679778,3

к

564750,9

к

к

83,1

к

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

667131,6

15779,1

618585,2

32767,3

2,4

92,7

4,9

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

98024,4

87652,3

8315,8

2056,3

89,4

8,5

2,1

Інформація та телекомунікації

J

737974,8

53288,4

345220,4

336608,0

7,2

46,8

45,6

Видавнича діяльність

58

6401,9

1442,3

4164,7

794,9

22,5

65,1

12,4

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

132867,1

к

132338,1

к

к

99,6

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

4029,6

к

1044,1

к

к

25,9

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

66611,0

46350,5

18484,9

1775,6

69,6

27,8

2,7

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

511836,3

1918,4

175652,4

334265,5

0,4

34,3

65,3

Надання інформаційних послуг

63

16228,9

к

15800,2

к

к

97,4

к

Операції з нерухомим майном

L

128079,9

19074,3

84764,3

24241,3

14,9

66,2

8,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

331706,9

129319,5

196480,0

5907,4

39,0

59,2

1,8

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

6458,5

2150,5

4104,1

203,9

33,3

63,5

3,2

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

4424,6

1365,7

3058,9

30,9

69,1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

209239,1

115338,0

93616,1

285,0

55,1

44,7

0,1

Наукові дослідження та розробки

72

6145,5

5807,7

337,8

94,5

5,5

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

92861,5

7357,0

83963,5

1541,0

7,9

90,4

1,7

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

1260,6

592,1

331,1

337,4

47,0

26,3

26,8

Ветеринарна діяльність

75

11317,1

3881,9

7291,8

143,4

34,3

64,4

1,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

186003,9

61853,0

117768,2

6382,7

33,3

63,3

3,4

Освіта

P

146294,5

127080,2

17961,7

1252,6

86,9

12,3

0,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

211280,7

165303,4

41405,4

4571,9

78,2

19,6

2,2

Мистецтво, спорт, розваги та  відпочинок

R

12572,3

5704,1

5723,3

1144,9

45,4

45,5

9,1

Надання інших видів послуг

S

14476,8

4560,9

9711,1

204,8

31,5

67,1

1,4

к ‒ дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. 

Обновлено 10.03.2021 14:24
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області