ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за 2020 рік


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

78081297,6

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

65952594,2 

84,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1813716,9

2,3

   Переробна промисловість

С

64138877,3

82,2 

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

49819782,5

63,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

284504,2

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

3402549,8

4,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2078490,7

2,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

1119770,1

1,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1738133,4

2,2

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2123204,7

2,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2552866,2

3,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11513180,8 

14,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

615522,6

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

70444608,9 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

60105417,9 

85,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1653938,1

2,3

   Переробна промисловість

С

58451479,8

83,0

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

45472110,4

64,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

255539,4

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3106114,2

4,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1913246,5

2,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

960246,3

1,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1593556,5

2,3

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1944355,7

2,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

2297013,9

3,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9779343,9 

13,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

559847,1

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

63579430,9 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

54612332,9

85,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1469930,2

2,3

   Переробна промисловість

С

53142402,7

83,6

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

41523083,7

65,3

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

238284,0

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2776103,9

4,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1731991,9

2,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

822147,2

1,3

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1431594,2

2,3

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1765872,5

2,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

2029227,1

3,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8461838,2

13,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

505259,8

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

56598245,7 

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

48474466,8 

85,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1252817,2

2,2

   Переробна промисловість

С

47221649,6

83,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

36921551,7

65,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

220189,9

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2456733,4

4,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1566214,8

2,8

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

711438,6

1,3

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1208920,5

2,1

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1572888,1

2,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1829157,8

3,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

7671162,6 

13,6

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

Е

452616,3

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

50294662,7 

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

42908474,5

85,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1050180,8

2,1

   Переробна промисловість

С

41858293,7

83,2

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і  
     тютюнових виробів

10-12

33049696,4

65,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

199914,3

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2120586,1

4,2

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1383400,4

2,8

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

543855,4

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1001694,9

2,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1356507,7

2,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1574669,5

3,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

6987172,0

13,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

Е

399016,2

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

44223579,3

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

37627706,0

85,1

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

871042,6

2,0

     Переробна промисловість

С

36756663,4

83,1

       з неї

 

 

       виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

29234694,9

66,1

       текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри
       та інших матеріалів

13-15

177108,4

0,4

       виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
       поліграфічна діяльність

16-18

1801974,5

4,1

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1168677,1

2,6

       Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
       препаратів

21

474815,8

1,1

       виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
       мінеральної продукції

22, 23

826385,7

1,9

       металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
       крім машин і устатковання

24, 25

1142714,3

2,6

       машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1382035,7

3,1

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6247649,4

14,1

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

348223,9

0,8

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

38187622,8 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

32482296,4

85,1

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

710914,1

1,9

   Переробна промисловість

С

31771382,3

83,2

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

25468425,7

66,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

145390,6

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1504670,2

3,9

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1036706,6

2,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

405740,2

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

655510,9

1,7

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

915335,2

2,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1166244,0

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5408703,0

14,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

296623,4

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

32072987,5

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

27175085,1

84,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

590281,5

1,8

   Переробна промисловість

С

26584803,6

82,9

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

21361754,7

66,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

112721,5

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1251878,2

3,9

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

890892,4

2,8

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

348052,3

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

518699,1

1,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

710874,1

2,2

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

996056,1

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4653140,4

14,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

244762,0

0,8

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

25799167,1

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

21591261,8

83,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

474948,9

1,8

   Переробна промисловість

С

21116312,9

81,9

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

16909590,9

65,5

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

88479,8

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1014744,8

3,9

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

738889,2

2,9

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

301075,7

1,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

416494,6

1,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

513094,1

2,0

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

816840,5

3,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4011660,0

15,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

196245,3

0,8

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

19708121,8

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

16328050,2

82,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

342033,0

1,7

   Переробна промисловість

С

15986017,2

81,1

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

12645497,1

64,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

62123,8

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

809101,4

4,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

593564,5

3,0

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

263432,2

1,3

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

316733,5

1,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

400263,6

2,0

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

661041,7

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3231795,2

16,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

148276,4

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

12430825,6

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

10057730,8

80,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

207409,2

1,7

   Переробна промисловість

С

9850321,6

79,2

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

7785532,1

62,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

40973,8

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

552770,9

4,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

318448,7

2,6

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

172733,1

1,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

203143,7

1,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

234203,6

1,9

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

387565,8

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2275148,7

18,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

97946,1

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

5965774,6 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4659221,0

78,1

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101586,3

1,7

   Переробна промисловість

С

4557634,7

76,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

3676909,8

61,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

22025,8

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

245503,0

4,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

126756,7

2,1

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

63394,8

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

85492,6

1,4

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

102145,7

1,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

163345,2

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1256747,0

21,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

49806,6

0,8

Обновлено 04.02.2021 14:45
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області