ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е

6692344,4

13008679,1

20488587,0

27681136,1

35249384,0

41929111,5

48516725,4

55140286,6

61582838,5

67976445,2

74791800,9

81494036,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

4935909,2

9744928,0

15827685,3

21864396,3

28334613,7

33761292,6

39321948,2

44741513,4

50427063,0

55921976,6

61582493,0

67108961,1

82,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101626,7

199027,4

339983,2

498743,7

650274,9

802786,7

978161,8

1156382,6

1335473,0

1496021,0

1630562,8

1755825,5

2,2

Переробна промисловість

С

4834282,5

9545900,6

15487702,1

21365652,6

27684338,8

32958505,9

38343786,4

43585130,8

49091590,0

54425955,6

59951930,2

65353135,6

80,2

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3963196,1

7615816,0

12249924,4

16861869,4

21782874,2

25828541,8

29886630,0

33868718,9

38059584,9

42104811,8

46357880,1

50593623,0

62,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

22660,1

51068,7

82866,9

109650,3

139258,8

172093,6

205173,3

238444,1

270640,1

287516,8

311030,9

335468,6

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

287295,3

521126,4

790262,9

1051762,4

1324123,3

1559654,5

1846723,2

2106621,9

2339835,5

2610614,4

2832989,1

3012024,1

3,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110262,5

238998,9

406839,3

590717,8

759656,7

909729,4

1079920,5

1215960,5

1373685,3

1507281,3

1655534,5

1764630,0

2,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

53098,9

120358,0

195197,9

247666,4

316833,1

386261,1

432514,2

516592,0

607559,2

676918,4

784746,7

882533,7

1,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

58655,3

147514,5

278586,1

433784,5

600398,5

732381,0

896676,4

1037201,0

1190330,4

1360598,8

1505096,8

1655928,9

2,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

157234,1

406271,9

667592,3

922551,7

1225894,6

1495265,7

1760463,1

2004491,5

2284445,7

2569527,6

2833754,6

3093816,8

3,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

120487,3

309534,2

602175,8

864952,5

1147175,3

1369285,7

1615885,2

1857162,1

2119977,5

2359010,6

2633854,7

2862001,0

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1713291,6

3181100,6

4537592,9

5652231,8

6707905,7

7918289,1

8900973,9

10061621,9

10773681,9

11624236,4

12733536,5

13861155,1

17,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

43143,6

82650,5

123308,8

164508,0

206864,6

249529,8

293803,3

337151,3

382093,6

430232,2

475771,4

523920,2

0,6

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).

Обновлено 12.03.2020 11:42
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області