ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2019 році

(у фактичних цінах; тис.грн)


Код за
КВЕД-2010

Капітальні інвестиції

Поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

59826,7

307768,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

774,1

13698,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

2168,8

Переробна промисловість

С

52454,8

39937,3

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

184,2

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

4181,7

237435,3

Будівництво

F

3360,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2,0

9,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

87,0

277,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

20,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

6234,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

2327,1

176,5

Освіта

P

286,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

3411,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

568,4

Обновлено 29.05.2020 10:35
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області