ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 у атмосферне повітря
за видами економічної діяльності у 2019 році

(тонн)

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяги
викидів

Крім того,
обсяги викидів діоксиду вуглецю

 тонн

у % до 2018р.

 тонн

у % до 2018р.

Усі види економічної діяльності

 

99724,1 

102,5

5355358,8

100,8

Сільське, лісове та рибне господарство

А

15815,1

107,2

369201,7

102,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

200,9

68,1

15085,2

107,4

Переробна промисловість

С

5788,6

118,5

314304,2

84,9

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

72169,3

98,3

4024768,6

96,0

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

101,5

133,4

515,9

86,1

Будівництво

F

131,9

98,7

7838,0

86,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

22,9

114,7

837,7

48,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3276,3

122,7

566627,4

172,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

0,2

89,2

54,9

87,8

Фінансова та страхова діяльність

K

2,6

67,2

33,3

14,2

Операції з нерухомим майном

L

165,4

142,1

5706,7

114,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1,0

186,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

29,4

3625,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1103,5

300,8

22740,6

166,7

Освіта

P

406,6

1471,1

7068,2

639,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

509,1

93,7

16764,3

126,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

1Від стаціонарних джерел забруднення.

Обновлено 28.04.2020 09:30
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області