ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2020 року


 

Код за
КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

9991743

100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

2415240

24,2

     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними
     послуг

01

2394230

24,0

     Лісове господарство та лісозаготівлі

02

20941

0,2

     Рибне господарство

03

к

к

   Промисловість

B+C+D+E

3415279

34,2

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

399683

4,0

     Переробна промисловість

C

2675412

26,8

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

310029

3,1

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

30155

0,3

   Будівництво

F

1398064

14,0

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
   мотоциклів

G

522948

5,2

     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
     мотоциклами, їх ремонт

45

113334

1,1

     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
     мотоциклами

46

295737

3,0

     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
     мотоциклами

47

113877

1,1

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

245960

2,5

     Наземний і трубопровідний транспорт

49

88056

0,9

     Водний транспорт

50

     Авіаційний транспорт

51

к

к

     Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

157174

1,6

     Поштова та кур'єрська діяльність

53

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

к

к

     Тимчасове розміщування

55

к

к

     Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

   Інформація та телекомунікації

J

168629

1,7

     Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних
     програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного
     мовлення

58-60

11476

0,1

     Телекомунікації (електрозв'язок)

61

17209

0,2

     Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

139944

1,4

   Фінансова та страхова діяльність

K

13120

0,1

   Операції з нерухомим майном

L

164777

1,6

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

255249

2,6

     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та
     інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність
     головних управлінь (хед-офісів)

69-71

240978

2,4

     Наукові дослідження та розробки

72

к

к

     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша
     професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

12530

0,1

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

98808

1,0

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

780218

7,8

   Освіта

P

149472

1,5

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

351863

3,5

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8619

0,1

  Надання інших видів послуг

S

к

к

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

6935862

100,0

  Сільське, лісове та рибне господарство

А

1596617

23,0

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із
   ними послуг

01

1588142

22,9

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

8475

0,1

   Рибне господарство

03

  Промисловість

B+C+D+E

2459949

35,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

232988

3,4

   Переробна промисловість

C

2035324

29,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

175707

2,5

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

15930

0,2

  Будівництво

F

1041397

15,0

  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
  і мотоциклів

G

384533

5,5

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

45

85091

1,2

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

46

213352

3,1

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами
   та мотоциклами

47

86090

1,2

  Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
  діяльність

H

221818

3,2

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

67018

1,0

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

к

к

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері
   транспорту

52

154070

2,2

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

  Тимчасове розміщування й організація харчування

I

к

к

   Тимчасове розміщування

55

к

к

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

  Інформація та телекомунікації

J

98346

1,4

   Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів,
   телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері
   радіо та телевізійного мовлення

58-60

9601

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

11769

0,2

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних
   послуг

62, 63

76976

1,1

  Фінансова та страхова діяльність

K

12007

0,2

  Операції з нерухомим майном

L

131084

1,9

  Професійна, наукова та технічна діяльність

M

176121

2,5

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку,
   архітектури та інжинірингу, технічні випробування та
   дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

162776

2,3

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша
   професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна
   діяльність

73-75

12303

0,2

  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
  обслуговування

N

72721

1,0

  Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне  
  страхування

O

519911

7,5

  Освіта

P

81230

1,2

  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

131249

1,9

  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5877

0,1

  Надання інших видів послуг

S

404

0,0

Символ (к) – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка.

Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

4498736

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

987151

21,9

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

983389

21,8

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

3762

0,1

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

1908539

42,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

143661

7,5

Переробна промисловість

C

1686204

88,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

71196

3,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

7478

0,4

Будівництво

F

668450

14,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

221195

4,9

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

33060

0,7

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

150386

3,4

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

37749

0,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

52011

1,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

35880

0,8

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

15824

0,4

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

к

к

Тимчасове розміщування

55

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

Інформація та телекомунікації

J

50681

1,1

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

794

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

6957

0,2

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

42930

0,9

Фінансова та страхова діяльність

K

10893

0,2

Операції з нерухомим майном

L

71303

1,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

76177

1,7

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

73870

1,6

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

1265

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

12023

0,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

321896

7,1

Освіта

P

39211

0,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

75299

1,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3310

0,1

Надання інших видів послуг

S

324

0,0

Символ (к) – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

2420312

100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

474922

19,6

     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із
     ними послуг

01

472675

19,5

     Лісове господарство та лісозаготівлі

02

2247

0,1

     Рибне господарство

03

   Промисловість

B+C+D+E

1341804

55,4

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

     Переробна промисловість

C

1285001

95,8

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
     повітря

D

32278

2,4

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

5014

0,4

   Будівництво

F

311431

12,9

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

G

53228

2,2

     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
     мотоциклами, їх ремонт

45

14600

0,6

     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами
     та мотоциклами

46

24168

1,0

     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
     засобами та мотоциклами

47

14460

0,6

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
   діяльність

H

12459

0,5

     Наземний і трубопровідний транспорт

49

11135

0,5

     Водний транспорт

50

     Авіаційний транспорт

51

     Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері
     транспорту

52

1324

0,1

     Поштова та кур'єрська діяльність

53

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

к

к

     Тимчасове розміщування

55

к

к

     Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

   Інформація та телекомунікації

J

21756

0,9

     Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів,
     телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у
     сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

388

0,0

     Телекомунікації (електрозв'язок)

61

4233

0,2

     Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних
     послуг

62, 63

17135

0,7

   Фінансова та страхова діяльність

K

10739

0,4

   Операції з нерухомим майном

L

33192

1,4

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

35820

1,5

     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку,
     архітектури та інжинірингу, технічні випробування та
     дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

34864

1,4

      Наукові дослідження та розробки

72

к

к

     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша
     професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна
     діяльність

73-75

446

0,0

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

8024

0,3

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
   страхування

O

80201

3,3

   Освіта

P

13360

0,5

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

20867

0,9

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2325

0,1

   Надання інших видів послуг

S

к

к

Символ (к) – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області