ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

172882 

25482

14,7

97495

56,4

49905

28,9

17584

10,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

36437

4311

11,8

18563

51,0

13563

37,2

4608

12,6

Промисловість

B+C+D+E

60860

18539

30,5

34208

56,2

8113

13,3

1592

2,6

Будівництво

F

7757

к

к

к

к

4336

55,9

1557

20,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

16518

к

к

к

к

9772

59,2

4350

26,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9406

6505

69,2

2901

30,8

690

7,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

796

к

к

к

к

258

32,4

Інформація та телекомунікації

J

1695

302

17,8

1393

82,2

834

49,2

Фінансова та страхова діяльність

K

327

к

к

к

к

143

43,7

Операції з нерухомим майном

L

3154

к

к

к

к

1625

51,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2563

733

28,6

1830

71,4

791

30,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3411

1630

47,8

1781

52,2

600

17,6

Освіта

P

468

к

к

к

к

134

28,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

28902

27257

94,3

1645

5,7

143

0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

177

177

100,0

60

33,9

Надання інших видів послуг

S

411

к

к

к

к

199

48,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 23.10.2020 07:56
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області