ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

177354 

25482 

14,4 

97563 

55,0 

54309

30,6

21678

12,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

38230

4311

11,3

18589

48,6

15330

40,1

6287

16,4

Промисловість

B+C+D+E

61441

18539

30,2

34230

55,7

8672

14,1

2085

3,4

Будівництво

F

7987

к

к

к

к

4564

57,1

1762

22,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

17300

к

к

к

к

10549

61,0

5080

29,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9533

6511

68,3

3022

31,7

781

8,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

839

к

к

к

к

298

35,5

Інформація та телекомунікації

J

1818

306

16,8

1512

83,2

952

52,4

Фінансова та страхова діяльність

K

336

к

к

к

к

152

45,2

Операції з нерухомим майном

L

3534

к

к

к

к

1990

56,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2707

733

27,1

1974

72,9

929

34,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3578

1630

45,6

1948

54,4

755

21,1

Освіта

P

488

к

к

к

к

149

30,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

28927

27260

94,2

1667

5,8

152

0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

190

190

100,0

72

37,9

Надання інших видів послуг

S

446

к

к

к

к

234

52,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 23.10.2020 07:53
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області