ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за 2019 рік

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

81483693,3

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

67109126,6

82,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1755825,5

2,2

   Переробна промисловість

С

65353301,1

80,2

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

50593623,0

62,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

335468,6

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3012024,1

3,7

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1764482,4

2,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

882533,7

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1655944,0

2,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

3093816,8

3,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

2862299,0

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13850684,1

17,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

523882,6

0,6

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

74845924,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

61582402,2

82,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1630562,8

2,2

   Переробна промисловість

С

59951839,4

80,1

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

46357880,1

61,9

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

311030,9

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2832989,1

3,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1655386,9

2,2

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

784746,7

1,0

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1505111,9

2,0

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2833754,6

3,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

2633854,7

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12787750,8

17,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

475771,4

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

67973521,9

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

55922018,3

82,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1496021,0

2,2

   Переробна промисловість

С

54425997,3

80,1

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

42104811,8

61,9

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

287516,8

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2610614,4

3,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1507281,3

2,2

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

676918,4

1,0

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1360598.8

2,0

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2569527,6

3,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2359010,6

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11621271,4

17,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

430232,2

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

61514898,6

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

50415561,4 

82,0

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1335473,0

2,2

   Переробна промисловість

С

49080088,4

79,8

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

38048924,5

61,9

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

270640,1

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2338989,1

3,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1373685,3

2,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

607559,2

1,0

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1190330,4

1,9

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2284409,2

3,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2119977,5

3,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

10717243,6

17,4

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

382093,6

0,6

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

55277293,4

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

44898458,0

81,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1156382,6

2,1

   Переробна промисловість

С

43742075,4

79,1

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

34025672,5

61,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
     шкіри та інших матеріалів

13-15

238444,1

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
     поліграфічна діяльність

16-18

2106621,9

3,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1215960,5

2,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

516592,0

0,9

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1037201,0

1,9

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

2004455,0

3,6

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1857134,2

3,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

10041684,1

18,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

337151,3

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

48453012,5

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

39312739,0

81,1

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

978161,8

2,0

   Переробна промисловість

С

38334577,2

79,1

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

29877429,8

61,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

205173,3

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

1846723,2

3,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1079920,5

2,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

432514.2

0,9

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

896676,4

1,9

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1760426,6

3,6

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1615857,3

3,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

8846470,2

18,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

293803,3

0,6

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

41925712,6

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

33758567,4

80,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

802786,7

1,9

   Переробна промисловість

С

32955780,7

78,6

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

25828541,8

61,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

172093,6

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

1557946,2

3,7

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

909729,4

2,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

386261,1

0,9

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

732381,0

1,7

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1495237,1

3,6

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1368242,9

3,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

7917615,4

18,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

249529,8

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

35325121,6 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

28416844,7 

80,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

650274,9 

1,8

   Переробна промисловість

С

27766569,8 

78,6

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

21791687,4

61,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

139258,8

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

1324123,3

3,7

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

759656,7

2,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

316833,1

0,9

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

600398,5

1,7

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1321628,6

3,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1124804,6

3,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

6701412,3 

19,0

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

206864,6 

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

27682866,0 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

21851269,2 

78,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

498743,7 

1,8

   Переробна промисловість

С

21352525,5 

77,1

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

16873821,6

61,0

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

109650,3

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

1051762,4

3,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

590717,8

2,1

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
    фармацевтичних препаратів

21

247666,4

0,9

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

431021,4

1,6

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

922551,7

3,3

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

842581,8

3,0

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

5667088,8 

20,5

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

164508,0 

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

20497039,5 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

15836525,6 

77,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

339983,2 

1,7

   Переробна промисловість

С

15496542,4 

75,6

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

12258737,6

59,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

82866,9

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

790262,9

3,9

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

406839,3

2,0

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

195197,9

1,0

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

278586,1

1,4

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

667592,3

3,3

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

602157,5

2,9

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

4537205,1 

22,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

123308,8 

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

12948235,0 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

9753740,3 

75,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

199027,4 

1,5

   Переробна промисловість

С

9554712,9 

73,8 

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7624629,2

58,9

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

51068,7

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

521126,4

4,0

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

238998,9

1,8

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

120358,0

0,9

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

147514,5

1,1

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

406271,9

3,1

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

309520,5

2,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

3111844,2

24,0

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

82650,5 

0,7

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

6669013,0 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4935909,2 

74,0

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101626,7 

1,5

   Переробна промисловість

С

4834282,5 

72,5 

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3963196,1

59,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

22660,1

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

287295,3

4,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110262,5

1,7

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

53098,9

0,8

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

58655,3

0,9

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
    виробів, крім машин і устатковання

24, 25

157234,1

2,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

120482,1

1,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

D

1689960,2

25,3 

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

43143,6 

0,7

Обновлено 06.03.2020 11:42
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області