ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

6077661,8 

12119563,7

18665868,4

24779430,6

30997250,1

36879603,4

42780825,4

48699416,5

55515122,6

62645943,6

69933788,2

77104099,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

4750932,8 

9579568,6

14737150,6

19902252,5

25033488,1

29920495,3

34777157,6

39773504,1

45686692,2

51726122,3

57596445,6

63150772,2

81,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

91619,4 

195261,9

300873,3

419869,6

549731,4

723817,0

892934,1

1073305,0

1252838,5

1441842,7

1589746,6

1720692,4

2,2

Переробна промисловість

С

4659313,4 

9384306,7

14436277,3

19482382,9

24483756,7

29196678,3

33884223,5

38700199,1

44433853,7

50284279,6

56006699,0

61430079,8

79,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3933469,2

7874498,1

12036661,1

16173540,9

20103916,8

23759597,4

27371319,2

30967698,8

35559390,9

40234224,2

44888530,1

49359128,3

64,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

23764,1

48822,9

77604,5

104172,8

131649,7

164362,0

197273,3

230696,2

263796,7

280388,4

309171,1

340886,6

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

222266,8

445286,8

725197,6

956032,5

1219672,2

1466993,0

1730143,5

2056446,1

2349515,5

2625725,7

2860296,7

3081474,4

4,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

109621,4

219673,7

356179,2

557872,5

745994,3

914410,4

1093544,6

1272899,4

1409758,1

1574223,3

1744466,8

1828066,7

2,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

47297,3

118686,6

163692,4

215819,3

274391,7

345292,6

402423,7

477230,1

550041,5

644984,1

706523,4

776399,0

1,0

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

51639,9

125661,9

194726,4

307992,6

492400,0

658902,4

808793,9

968367,3

1156509,2

1370997,4

1548810,2

1746300,4

2,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

142376,5

267728,9

399565,7

510512,3

668882,7

836105,3

1019056,4

1224892,7

1404127,3

1568567,7

1727162,1

1855130,9

2,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

92717,1

211455,5

382542,9

525204,5

684750,9

855681,6

1027721,3

1221929,4

1421032,8

1621395,6

1821234,6

2000633,9

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1294024,6 

2473878,9

3828403,3

4742537,4

5795741,4

6757570,3

7771169,9

8662581,8

9532658,4

10585789,9

11962997,1

13537266,4

17,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

32704,4 

66116,2

100314,5

134640,7

168020,6

201537,8

232497,9

263330,6

295772,0

334031,4

374345,5

416061,0

0,5

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).

Обновлено 12.03.2019 11:29
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області