ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013-2018 роки

(відсотків до попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Промисловість

B+C+D

110,4 

105,4

104,0

105,3

108,2

99,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

107,7 

109,5

105,8

110,9

105,6

103,2

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

106,2

129,0

79,9

84,1

80,2

111,6

   Переробна промисловість

С

107,8 

108,9

106,9

112,0

106,4

103,0

     з неї

 

 

 

 

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

110,7

121,6

98,6

112,9

103,4

103,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
     зі шкіри та інших матеріалів

13-15

95,9

91,2

100,5

103,7

106,8

94,0

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

100,9

110,6

103,3

106,3

110,3

112,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

123,5

98,8

76,9

75,0

88,3

92,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

139,9

85,6

214,3

109,6

136,5

92,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

92,0

97,7

95,0

113,9

97,5

100,6

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

103,8

86,5

97,2

97,3

115,6

97,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

92,5

84,3

87,1

152,7

128,3

103,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

118,6 

91,5

97,3 

85,6 

119,3

84,4

Обновлено 27.02.2019 09:23
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області