ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 у атмосферне повітря
за видами економічної діяльності у 2018 році

(тонн)

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяги
викидів

Крім того,
діоксиду вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

97327,3

5310509,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

14752,1

361174,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

294,9

14052,0

Переробна промисловість

С

4861,8

367892,9

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

73439,0

4191558,0

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

76,1

598,9

Будівництво

F

133,6

9021,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

19,9

4215,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2667,5

328520,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

0,2

0,1

Інформація та телекомунікації

J

0,2

62,5

Фінансова та страхова діяльність

K

6,5

387,5

Операції з нерухомим майном

L

116,4

5005,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

366,8

13644,9

Освіта

P

27,6

1106,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

543,2

13268,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

21,5

1Від стаціонарних джерел забруднення.

Обновлено 26.04.2019 09:18
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області