ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2019 року


 

Код за
КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального

обсягу

Усього

15524172

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

3859563

24,9

   Сільське господарство, мисливство та надання   пов'язаних із ними послуг

01

3823713

24,6

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

35815

0,2

   Рибне господарство

03

к

к

Промисловість

B+C+D+E

5671638

36,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

138008

0,9

   Переробна промисловість

C

4665584

30,0

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

810114

5,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

57932

0,4

Будівництво

F

1706152

11,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

G

424912

2,7

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

45

48851

0,3

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

46

296081

1,9

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

47

79980

0,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

530870

3,4

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

168006

1,1

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

362864

2,3

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

16267

0,1

   Тимчасове розміщування

55

6140

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

10127

0,1

Інформація та телекомунікації

J

76751

0,5

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів,  телевізійних
   програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного
   мовлення

58–60

6724

0,0

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

13910

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

56117

0,4

Фінансова та страхова діяльність

K

16488

0,1

Операції з нерухомим майном

L

124258

0,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

246324

1,6

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та
   інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних
   управлінь (хед-офісів)

69–71

231164

1,5

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73–75

12216

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

92647

0,6

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

2215916

14,3

Освіта

P

154887

1,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

354581

2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

20148

0,1

Надання інших видів послуг

S

к

к

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Код за
КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

9193515

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2637015

28,7

   Сільське господарство, мисливство та надання   пов'язаних із ними послуг

01

2610013

28,4

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

26967

0,3

   Рибне господарство

03

к

к

Промисловість

B+C+D+E

3223745

35,1

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

113698

1,2

   Переробна промисловість

C

2553746

27,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

524547

5,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

31754

0,4

Будівництво

F

1249843

13,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

289869

3,2

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

35194

0,4

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

205958

2,2

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

48717

0,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

406865

4,4

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

129419

1,4

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

277446

3,0

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

14534

0,2

   Тимчасове розміщування

55

5972

0,1

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

8562

0,1

Інформація та телекомунікації

J

53259

0,6

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів,  телевізійних програм, видання
   звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

58–60

4802

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

6909

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

41548

0,5

Фінансова та страхова діяльність

K

12645

0,1

Операції з нерухомим майном

L

46096

0,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

158764

1,7

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
   випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69–71

153739

1,7

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та
   технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73–75

3021

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

40570

0,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

494680

8,6

Освіта

P

77796

0,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

174319

1,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

11875

0,1

Надання інших видів послуг

S

к

к

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Код за
КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

5814820

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1529952

26,3

   Сільське господарство, мисливство та надання   пов'язаних із ними послуг

01

1315817

26,0

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

16100

0,3

   Рибне господарство

03

к

к

Промисловість

B+C+D+E

2394470

41,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

83391

1,4

   Переробна промисловість

C

1934207

33,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

359617

6,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

17255

0,3

Будівництво

F

822916

14,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

132455

2,3

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

20349

0,3

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

86792

1,5

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

25314

0,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

230378

4,0

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

89375

1,5

   Водний транспорт

50

 

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

141003

2,4

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

10048

0,2

   Тимчасове розміщування

55

2829

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

7219

0,1

Інформація та телекомунікації

J

41171

0,7

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів,  телевізійних програм, видання
   звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

58–60

4079

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

4573

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

32519

0,6

Фінансова та страхова діяльність

K

11373

0,2

Операції з нерухомим майном

L

18850

0,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

93536

1,6

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
   випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69–71

90773

1,6

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та
   технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73–75

1549

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

20436

0,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

359632

6,2

Освіта

P

39274

0,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

101848

1,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8101

0,1

Надання інших видів послуг

S

к

к

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Код за
КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

2810125

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

721025

25,7

   Сільське господарство, мисливство та надання   пов'язаних із ними послуг

01

717650

25,5

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

3375

0,1

   Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

1271439

45,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

45214

1,6

   Переробна промисловість

C

1135281

40,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

83463

3,0

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

7481

0,3

Будівництво

F

429726

15,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

45508

1,6

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

8606

0,3

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

26460

0,9

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

10442

0,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

93032

3,3

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

28980

1,0

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

64052

2,3

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5294

0,2

   Тимчасове розміщування

55

1

1

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

3489

0,1

Інформація та телекомунікації

J

13936

0,5

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів,  телевізійних програм, видання
   звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

58–60

1164

0,0

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

1444

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

11328

0,4

Фінансова та страхова діяльність

K

7676

0,3

Операції з нерухомим майном

L

12393

0,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

38798

1,4

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
   випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69–71

36874

1,3

   Наукові дослідження та розробки

72

1

1

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та
   технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73–75

710

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

8224

0,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

110042

3,9

Освіта

P

15223

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

32907

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4863

0,2

Надання інших видів послуг

S

1

1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 26.02.2020 12:24
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області