ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1


Код за КВЕД-
2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

155377 

24312 

15,7 

82406

53,0

48659

31,3

17525

11,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

37099

к

к

к

к

13208

35,6

4395

11,8

Промисловість

B+C+D+E

60912

18232

29,9

33775

55,5

8905

14,6

2187

3,6

Будівництво

F

8068

к

к

к

к

4330

53,7

1490

18,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15663

6398

40,8

9265

59,2

4390

28,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9052

6320

69,8

2732

30,2

538

5,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

819

к

к

к

к

306

37,4

Інформація та телекомунікації

J

1593

298

18,7

1295

81,3

813

51,0

Фінансова та страхова діяльність

K

301

к

к

к

к

126

41,9

Операції з нерухомим майном

L

3100

310

10,0

2790

90,0

1541

49,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2650

955

36,0

1695

64,0

840

31,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2949

1409

47,8

1540

52,2

451

15,3

Освіта

P

380

к

к

к

к

82

21,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

12139

10939

90,1

1200

9,9

74

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

157

157

100,0

52

33,1

Надання інших видів послуг

S

495

к

к

к

к

240

48,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 04.11.2019 15:49
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області