ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

139988 

19076 

13,6 

72935 

52,1 

47977 

34,3

16713

11,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

36925

2

2

2

2

13215

35,8

4010

10,9

Промисловість

B+C+D+E

56871

2

2

2

2

8705

15,3

1965

3,5

Будівництво

F

5994

2432

40,6

3562

59,4

1290

21,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

14956

5578

37,3

9378

62,7

4345

29,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9296

6545

70,4

2751

29,6

536

5,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

911

2

2

2

2

355

39,0

Інформація та телекомунікації

J

1714

2

2

2

2

804

46,9

Фінансова та страхова діяльність

K

272

272

100,0

133

48,9

Операції з нерухомим майном

L

3011

527

17,5

2484

82,5

1384

46,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2262

705

31,2

1557

68,8

791

35,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3223

1368

42,4

1855

57,6

463

14,4

Освіта

P

286

2

2

2

2

61

21,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

3548

2279

64,2

1269

35,8

245

6,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

142

142

100,0

42

29,6

Надання інших видів послуг

S

577

2

2

2

2

289

50,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної інформації.

Обновлено 23.10.2018 14:41
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області