ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

143418 

19076 

13,3 

72967 

50,9

51375

35,8

19878

13,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

38783

2

2

2

2

15056

38,8

5760

14,9

Промисловість

B+C+D+E

57114

2

2

2

2

8939

15,7

2169

3,8

Будівництво

F

6122

2435

39,8

3687

60,2

1402

22,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15448

5580

36,1

9868

63,9

4816

31,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9460

6546

69,2

2914

30,8

651

6,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

976

2

2

2

2

416

42,6

Інформація та телекомунікації

J

1774

2

2

2

2

859

48,4

Фінансова та страхова діяльність

K

284

284

100,0

145

51,1

Операції з нерухомим майном

L

3156

527

16,7

2629

83,3

1527

48,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2413

705

29,2

1708

70,8

932

38,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3273

1368

41,8

1905

58,2

512

15,6

Освіта

P

303

2

2

2

2

76

25,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

3565

2279

63,9

1286

36,1

254

7,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

150

150

100,0

50

33,3

Надання інших видів послуг

S

597

2

2

2

2

309

51,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 23.10.2018 14:38
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області