ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря
за видами економічної діяльності у 2017 році

(тонн)

Код за
КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, діоксиду вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

155802,4

6360956,4

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

18443,3

100048,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

310,1

13602,7

   Переробна промисловість

С

5540,9

444236,0

   Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

126812,7

5340793,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

45,3

513,8

   Будівництво

F

189,3

6875,9

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

59,1

4370,6

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3431,4

420474,5

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

   Інформація та телекомунікації

J

0,2

61,8

   Фінансова та страхова діяльність

K

6,4

295,3

   Операції з нерухомим майном

L

39,7

5634,0

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

501,7

14514,4

   Освіта

P

266,3

4601,8

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

155,9

4933,0

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

0,0

   Надання інших видів послуг

S

0,1

0,1

1Від стаціонарних джерел забруднення.

Обновлено 26.04.2018 14:58
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області