ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Вінницькій області
за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.31.2018

тис.дол.
США

у % до загального підсумку

тис.дол.
США

у % до загального підсумку

Усього

198860,9

100,0

223349,1

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

19925,2

10,0

18436,5

8,3

Промисловість

154901,3

77,9

181367,7

81,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15169,9

7,6

15234,2

6,8

переробна промисловість

139179,1

70,0

164474,0

73,6

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

514,2

0,3

1620,9

0,7

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

38,1

0,0

38,6

0,0

Будівництво

164,4

0,1

166,0

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7223,7

3,6

6780,4

3,0

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

4481,9

2,3

4307,0

1,9

Інформація та телекомунікації

2383,0

1,2

2436,5

1,1

Операції з нерухомим майном

7635,0

3,8

7590,2

3,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

1163,2

0,6

1232,9

0,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

708,6

0,4

715,0

0,3

Інші види економічної діяльності

274,6

0,1

316,9

0,1

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.10.2018

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

198752,0

100,0

222617,1

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

19925,2

10,0

18414,0

8,3

Промисловість

154901,3

77,9

180817,3

81,2

   добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15169,9

7,6

15002,0

6,7

   переробна промисловість

139179,1

70,0

164155,7

73,7

   постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

514,2

0,3

1621,8

0,7

   водопостачання; каналізація, поводження з відходами

38,1

0,0

37,8

0,0

Будівництво

164,4

0,1

162,9

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7223,7

3,6

6807,1

3,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

4481,9

2,3

4375,4

2,0

Інформація та телекомунікації

2383,0

1,2

2396,0

1,1

Операції з нерухомим майном

7526,1

3,8

7412,5

3,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

1163,2

0,6

1216,0

0,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

708,6

0,4

706,8

0,3

Інші види економічної діяльності

274,6

0,1

308,8

0,1

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.07.2018

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

198752,0

100,0

224090,1

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

19925,2

10,0

19652,6

8,8

Промисловість

154901,3

77,9

180268,3

80,4

   добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15169,9

7,6

16003,3

7,1

   переробна промисловість

139179,1

70,0

162552,8

72,5

   постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

514,2

0,3

1671,5

0,7

   водопостачання; каналізація, поводження з відходами

38,1

0,0

40,7

0,0

Будівництво

164,4

0,1

174,9

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7223,7

3,6

7044,3

3,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

4481,9

2,3

4392,6

2,0

Інформація та телекомунікації

2383,0

1,2

2507,1

1,1

Операції з нерухомим майном

7526,1

3,8

7781,6

3,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

1163,2

0,6

1208,6

0,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

708,6

0,4

730,9

0,3

Інші види економічної діяльності

274,6

0,1

329,2

0,1

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.04.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

198710,5

100,0

208699,0 

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

19925,2

10,0

20024,7

9,6

Промисловість

154842,6

77,9

164088,0

78,6

     добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15169,9

7,6

15968,3

7,7

     переробна промисловість

139120,4

70,0

146353,0

70,1

     постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

514,2

0,3

1726,5

0,8

     водопостачання; каналізація, поводження з відходами

38,1

0,0

40,2

0,0

Будівництво

180,6

0,1

190,7

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7224,7

3,6

7246,3

3,5

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

4481,9

2,3

4580,1

2,2

Інформація та телекомунікації

2383,0

1,2

2486,4

1,2

Операції з нерухомим майном

7526,1

3,8

7835,3

3,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

1163,2

0,6

1231,0

0,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

708,6

0,4

726,2

0,3

Інші види економічної діяльності

274,6

0,1

290,3

0,1

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області