ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності  промисловості
у 2017 році

(тис.грн)

 

Результат від операційної
діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

4657392,8 

66783045,1

7,0

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

254693,8

1260729,8

20,2

   Переробна промисловість

4094310,2

55909228,6

7,3

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

3409356,0

43878389,7

7,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

20979,6

343628,1

6,1

     виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна
     діяльність

44463,9

2595810,9

1,7

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

66477,5

1682718,5

4,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

142101,4

2213487,9

6,4

     машинобудування

196856,6

1859666,9

10,6

       виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
       продукції

85371,3

324746,8

26,3

       виробництво електричного устатковання

43903,8

549801,3

8,0

       виробництво машин і устатковання, не віднесених до
       інших угруповань

61086,9

929595,9

6,6

       виробництво автотранспортних засобів, причепів і
       напівпричепів та інших транспортних засобів

6494,6

55522,9

11,7

   виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж
   машин і устатковання

25836,2

562017,3

4,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

332053,8

8992180,9

3,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–23665,0

620905,8

–3,8

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 09.01.2019 16:08
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області