ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

1381625,4  

39640718,1

3,5

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

182977,0

901479,0

20,3

  Переробна промисловість

1162795,2

31964629,9

3,6

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
   виробів

659816,8

25010761,1

2,6

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
   зі шкіри та інших матеріалів

11621,0

256754,4

4,5

   виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна
   діяльність

98015,5

2211619,1

4,4

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...1

...1

...1

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

...1

...1

...1

   виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої
   неметалевої мінеральної продукції

32035,5

846020,1

3,8

   металургійне виробництво, виробництво готових металевих
   виробів, крім машин і устатковання

122568,2

1033544,3

11,9

   машинобудування

94712,1

1063780,3

8,9

     виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
     продукції

40134,0

167703,0

23,9

     виробництво електричного устатковання

...1

...1

...1

     виробництво машин і устатковання, не віднесених до
     інших угруповань

35193,1

721764,3

4,9

     виробництво автотранспортних засобів, причепів і
     напівпричепів та інших транспортних засобів

...1

...1

...1

   виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж
   машин і устатковання

8074,8

268025,9

3,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92726,2

6391461,2

1,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–56873,0

383148,0

–14,8

(тис.грн)

 

Результат від операційної
діяльності

Витратио пераційно
їдіяльності

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

1003523,8 

26407864,7

3,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

72782,0

557063,0

13,1

Переробна промисловість

819447,1

20659140,0

4,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

572392,3

16428670,9

3,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

6649,1

161800,0

4,1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

46275,3

1393396,8

3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

16188,7

482238,7

3,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

40190,2

624349,0

6,4

машинобудування

50031,2

650922,9

7,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

25709,0

104909,0

24,5

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

20642,2

468063,9

4,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

9319,7

173989,5

5,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

140790,7

4944006,7

2,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–29496,0

247655,0

–11,9

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

(тис.грн)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

499494,2 

14297917,7

3,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

30788,0

253653,0

12,1

Переробна промисловість

400907,2

10461074,2

3,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

317343,8

8358578,7

3,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1907,3

77346,3

2,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

11941,2

699307,3

1,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–1167,5

186781,8

–0,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

16725,1

301611,2

5,5

машинобудування

21714,0

340399,5

6,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

13912,0

51167,0

27,2

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

6145,0

247445,5

2,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

848,3

87745,8

1,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

78428,0

3464586,5

2,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–10629,0

118604,0

–9,0

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 09.01.2019 16:49
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області