ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2018 році


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

77033886,1 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

63077027,9 

81,9 

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1721023,0

2,2

   Переробна промисловість

С

61356004,9 

79,7 

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

49348327,1

64,1

    Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

340886,6

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

3081474,4

4,0

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1828066,7

2,4

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

776399,0

1,0

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1746300,4

2,3

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1855490,6

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1937186,0

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13540828,7

17,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

416029,5 

0,5

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

69878899,4 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

57541556,8 

82,4 

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1589746,6 

2,3

   Переробна промисловість

С

55951810,2 

80,1 

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

44883601,5

64,2

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

309171,1

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2860296,7

4,1

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1744466,8

2,5

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

706523,4

1,0

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1548810,2

2,2

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1727162,1

2,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1771274,4

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11962997,1

17,1 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

374345,5 

0,5

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

62574217,5 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

51672021,2 

82,6 

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1441842,7 

2,3

   Переробна промисловість

С

50230178,5 

80,3

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

40224816,4

64,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

280388,4

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2625725,7

4,2

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1574223,3

2,5

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

644984,1

1,0

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1370997,4

2,2

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1568567,7

2,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1576702,3

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10568164,9

16,9 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

334031,4 

0,5

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

55464520,5 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

45636090,1 

82,3 

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1252838,5 

2,3

   Переробна промисловість

С

44383251,6 

80,0

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

35549953,1

64,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

263796,7

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2349515,5

4,2

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1409758,1

2,5

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

550041,5

1,0

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1156509,2

2,1

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1404127,3

2,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1379868,5

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9532658,4

17,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

295772,0

0,5

 

Код за
КВЕД-2010

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

48668704,4 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

39742792,0

81,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1073305,0

2,2

   Переробна промисловість

С

38669487,0

79,5

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

30967698,8

63,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

230696,2

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2056446,1

4,2

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1272899,4

2,6

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

477230,1

1,0

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

968367,3

2,0

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1224892,7

2,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1191217,3

2,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8662581,8

17,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

263330,6

0,5

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

42886584,8

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

34882917,0

81,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

892934,1

2,1

   Переробна промисловість

С

33989982,9

79,3

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

27504646,4

64,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

197273,3

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

1730143,5

4,0

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1093544,6

2,5

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

402423,7

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

808793,9

1,9

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1019056,4

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1000153,5

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7771169,9

18,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

232497,9

0,5

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до
всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

36967628,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

30008520,4

81,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

723817,0

2,0

Переробна промисловість

С

29284703,4

79,2

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

23868716,2

64,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів

13-15

164362,0

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічна діяльність

16-18

1466993,0

4,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

914410,4

2,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів

21

345292,6

0,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

658902,4

1,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

836105,3

2,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

834587,9

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6757570,3

18,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

201537,8

0,5

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до
всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

31087961,3 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

25124199,3 

80,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

549731,4

1,8

   Переробна промисловість

С

24574467,9

79,0 

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

20213035,6

65,0

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

131649,7

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

1219672,2

3,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

745994,3

2,4

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

274391,7

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

492400,0

1,6

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

668882,7

2,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

666343,3

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5795741,4 

18,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

168020,6

0,5

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

24763512,7 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

19859782,0

80,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

419869,6

1,7

   Переробна промисловість

С

19439912,4

78,5 

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

16149332,5

65,2

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

104172,8

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

956032,5

3,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

549663,5

2,2

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

215819,3

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

307992,6

1,2

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

510512,3

2,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

515145,7

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4769090,0

19,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

134640,7

0,5

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

17260069,3 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

13331597,6 

77,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

300873,3

1,7

   Переробна промисловість

С

13030724,3

75,5

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

10647201,9

61,7

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

77604,5

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

725197,6

4,2

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

342194,2

2,0

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

163692,4

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

194726,4

1,1

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

399565,7

2,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

380434,1

2,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3828403,3 

22,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

100068,4

0,6 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

11300436,7

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

8760586,6

77,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

195261,9

1,7

   Переробна промисловість

С

8565324,7

75,8

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7060638,7

62,5

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

48822,9

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

445286,8

3,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

209498,0

1,9

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

118686,6

1,1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

125661,9

1,1

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

267728,9

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

216508,6

1,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2473878,9

21,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

65971,2

0,6 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

5677580,1 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4355885,5 

76,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

91619,4

1,6

   Переробна промисловість

С

4264266,1

75,1

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3532596,8

62,2

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

23764,1

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

225133,1

4,0

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105553,1

1,9

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

47297,3

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

51639,9

0,9

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

142376,5

2,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

96601,8

1,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1289067,9 

22,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

32626,7

0,6

Обновлено 07.03.2019 13:12
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області