ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Плани та графіки

Календар оприлюднення інформації
Головного управління статистики у Вінницькій області на 2024 рік

 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

I Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Чисельність населення по районах (попередні дані)

22 21 20 22 21 20 22 21 20 22 20 20
(01-11.23) (01-12.23)
(01.24) (01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24)
(01-09.24) (01-10.24)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах 22
21 20 22 21 21 22 21 20 22 20 20
(01-11.23) (01-12.23) (01.24) (01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)

Кількість живонароджених, померлих по районах

22
21 20 22 21 17, 20 22 21 20 22 20 20
(01-11.23) (01-12.23)
(попередні
дані)
(01.24)
(01-02.24) (01-03.24) (01-12.23)
(остаточні
дані)
(01-04.24)
(01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)

Кількість померлих за  причинами смерті

22
21 20 22 21 17, 20 22 21 20 22 20 20
(01-11.23) (01-12.23)
(попередні
дані)
(01.24) (01-02.24) (01-03.24) (01-12.23)
(остаточні
дані)
(01-04.24)
(01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Кількість прибулих, вибулих
по районах
22 21 20 22 21 17, 20 22 21 20 22 20 20
(01-11.23) (01-12.23)
(попередні
дані)
(01.24) (01-02.24) (01-03.24) (01-12.23)
(остаточні
дані)
(01-04.24)
(01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Населення (1990–2023) 28 17, 27 26
(2023) (2023) (2023)
Міграційний рух населення за типом місцевості (2002–2023)

17(2023)

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах 17
(2023)
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками           17            
          (2023)            
Кількість міждержавних мігрантів
за віком, статтю та типом місцевості
          17            
          (2023)            
Кількість міждержавних мігрантів
за країнами в'їзду (виїзду)
          17            
          (2023)            
Кількість міждержавних мігрантів
за країнами громадянства
          17            
          (2023)            
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду)           17        
 
 
 
 
 
 
 
(2023)            
Кількість міждержавних мігрантів
за країнами народження
17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2023)

Ринок праці

Зайнятість та безробіття 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Робоча сила01
27


27


(01-03.24)

(01-06.24)


(01-09.24)

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної
діяльності
02 01 04 02 03 03 03 02 03 02 01 03
(11.23) (12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24)
Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності 02
01 04
02 03 03 03 02 03 02 01 03
(11.23) (12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 02
01
04
02
03
03
03
02
03
02
01
03
(11.23) (12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 02 01 04
02
03
03
03
02
03
02
01
03
(11.23) (12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 02 01 04
02
03
03
03
02
03
02
01
03
(11.23) (12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 05
05
05
04
(09.23)  
(12.23)  
(03.24)  
(06.24)
Середньооблікова кількість штатних працівників по районах

05


04


04


04


(IVкв.2023)


(Iкв. 2024)

(IІкв. 2024)

(IІІкв.2024)
Відпрацьований час штатних працівників по районах

05


04


04


04


(IVкв.2023)

(Iкв. 2024)

(IІкв. 2024)

(IІІкв.2024)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

05


04


04


04


(IVкв. 2023)

(Iкв. 2024)

(IІкв. 2024)

(IІІкв.2024)
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2023 роках

06(2023)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2010-2023 роках


06(2023)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 02 01 04 02 03, 31
03 02 02 02, 31 03, 31
(11.23)
(12.23) (01.24)  (02.24)
(03.24)
(04.24)

(05.24)

 (06.24)
(07.24) (08.24)
(09.24)

(10.24)
(11.24)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня

12(2023)


Освіта 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Заклади дошкільної освіти
(1995–2023)

06


(2023)


Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020–2023)13


(2023)Кількість аспірантів (1995–2023) 13
(2023)
Заклади загальної середньої освіти (1995–2023)


29(2023)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2023)


29


(2023)
II Економічна статистика

Національні рахунки

Регіональні рахунки


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Валовий регіональний продукт  (посилання на сайт Держстату)

29

08
(2004-2022)

(2018-2022)


Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на сайт Держстату)

11


(2004-2023)

Доходи та витрати населення (посилання на сайт Держстату) 1901(2022)(2023)Економічна діяльність

Діяльність підприємств

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 

11(2023)

Кількість зайнятих працівників
у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності 

11


(2023)


Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
11(2023)


Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 
11


(2023)


Кількість діючих суб’єктів господарювання по районах 

11(2023)


Кількість зайнятих працівників
у суб’єктів господарювання
по районах 

11(2023)


Кількість найманих працівників
у суб’єктів господарювання по районах 

11(2023)


Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по районах
11(2023)


Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва
у 2016–2023 роках
11
(2023)
Кількість діючих підприємств  
за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26 11
(2023)
(попередні
дані)
      (2023)
(остаточні
дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26 11
(2023)
(попередні
дані)
      (2023)
(остаточні
дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26 11
(2023)
(попередні
дані)
      (2023)
(остаточні
дані)
Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26 11
(2023)
(попередні
дані)
      (2023)
(остаточні
дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств
за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26 11
(2023)
(попередні
дані)
      (2023)
(остаточні
дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств
за видами економічної діяльності промисловості

2611(2023)
(попередні
дані)(2023)
(остаточні
дані)


Показники діяльності підприємств
по районах
26 11
(2023)
(попередні
дані)
      (2023
остаточні
дані)
Кількість діючих підприємств  в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 26 11
(2023)
(попередні
дані)
      (2023)
(остаточні
дані)
Фінансові результати
до оподаткування підприємств
за видами економічної діяльності
25 09
(2023)
(попередні дані)
      (2023)
(остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств
по районах 

2509(2023)
(попередні дані)(2023)
(остаточні дані)


Фінансові результати 
до оподаткування підприємств
за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

2509(2023)
(попередні дані)(2023)
(остаточні дані)


Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності

09(2023)


Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності 

09(2023)


Послуги

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

13


10


10


10


(IVкв.2023)


(Iкв. 2023)

(IІ кв. 2023)

(IІІкв.2023)

Внутрішня торгівля

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Роздрібна торгівля 25 26 26 25 27 26 25 27 25 25 26 26
(01-12.23)
(01.24)
(01-02.24)
(01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24) (01-11.24)
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі
за товарними групами
29 18 17 17
(01-12.23)     (01-03.24)     (01-06.24)     (01-09.24)
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів

29


18


17


17


(01-12.23)

(01-03.24)

(01-06.24)

(01-09.24)
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

28


17


16


16


(01-12.23)


(01-03.24)


(01-06.24)


(01-09.24)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
(2005–2023)

04

(2023)
Капітальні інвестиції

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Капітальні інвестиції за видами активів

04


03


02


02


(01-12.23)
(попередні дані)


(01-03.24)

(01-06.24)

(01-09.24)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

04


03


02


02


(01-12.23)
(попередні дані)


(01-03.24)

(01-06.24)

(01-09.24)
Індекс капітальних інвестицій
(до відповідного періоду попереднього року)

04


03


02


02


(01-12.23)


(01-03.24)

(01-06.24)

(01-09.24)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

04


03


02


02


(01-12.23)


(01-03.24)

(01-06.24)

(01-09.24)
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2023)

14(2023) (остаточні дані)


Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2023) 14
(2023) (остаточні дані)
Капітальні інвестиції у розрізі районів (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 30
(2021-2023)

Сільське, лісове та рибне господарство 

Сільське господарство 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2023)
(остаточні дані)

03(2023)


Кількість сільськогосподарських тварин 
24

на (01.01.24) (остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин  23 21 22 19 23 20 19 21 19 22 21 19
на
(01.01.24)
на
(01.02.24)
на
(01.03.24)
на
(01.04.24)
на
(01.05.24)
на
(01.06.24)
на
(01.07.24)
на
(01.08.24)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 24
на
(01.01.23) (остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств  23 21 22 19 23 20 19 21 19 22 21 19
на
(01.01.24)
на
(01.02.24)
на
(01.03.24)
на
(01.04.24)
на
(01.05.24)
на
(01.06.24)
на
(01.07.24)
на
(01.08.24)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах 
24
на
(01.01.24) (остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах  23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
на
(01.01.24)
на
(01.02.24)
на
(01.03.24)
на
(01.04.24)
на
(01.05.24)
на
(01.06.24)
на
(01.07.24)
на
(01.08.24)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Виробництво основних видів продукції тваринництва 24(2023)
(остаточні дані)Виробництво основних видів продукції тваринництва  23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
(01-12.23) (01.24) (01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24) (01-11.24)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
24
(2023)
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
(01-12.23) (01.24) (01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24) (01-11.24)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах 
24
(2023)
(остаточні дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах  23
21
22
19
23
20
19
21
19
22
21
19
(01-12.23) (01.24) (01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24) (01-11.24)
Тваринництво (1995-2023)24(2023)Застосування мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 24(2023)Застосування органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 24(2023)Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 24(2023)Рослинництво (1995–2023)


29


(2023)Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств

26(2024)

Посівні площі основних сільськогосподарських культур
у підприємствах по районах26
(2024)

Виробництво сільськогосподарських культур  29 23 22 23 23 22 24
(2023)     на
(01.07.24)
на
(01.08.24)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
901.12.24)
Виробництво сільськогос-подарських культур за категоріями господарств
29 23 22 23 23 22 24
(2023)     на
(01.07.24)
на
(01.08.24)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Виробництво культур зернових
і зернобобових у підприємствах
по районах
29 23 22 23 23 22 24
(2023)     на
(01.07.24)
на
(01.08.24)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Виробництво пшениці
у підприємствах по районах 
29 23 22 23
23 22 24
(2023)     на
(01.07.24)
на
(01.08.24)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Виробництво ячменю
у підприємствах по районах 
29 23 22 23 23 22 24
(2023)     на
(01.07.24)
на
(01.08.24)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Виробництво кукурудзи
у підприємствах по районах29

23
22
24(2023)

 


на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Виробництво соняшнику
у підприємствах по районах 29

23
22
24(2023)

на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Виробництво ріпаку
у підприємствах по районах 29
23
23
22
24


(2023)
на
(01.09.24)
на
(01.10.24)
на
(01.11.24)
на
(01.12.24)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств
20


на
(01.01.24)


Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах

20


на
(01.01.24)


Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами 
27
04, 28
26
28
27
26
28
27
28
27
30

(01.24)
(2023)
(01-02.24)
(01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24) (01-11.24)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2023)

04


(2023)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 01 29 30 30
(2023)   (01-03.24)     (01-06.24)     (01-09.24)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які здійснюють їхнє вирощування, зберігання
та перероблення

27
28
26
28
27
26
28
27
28
27
30

на
(01.01.23)
(01.02.23)
на
(01.03.23)
на
(01.04.23)
на
(01.05.23)
на
(01.06.23)
на
(01.07.23)
на
(01.08.23)
на
(01.09.23)
на
(01.10.23)
на
(01.11.23)
на
(01.12.23)
Надходження молока на переробні підприємства

05

24


24


24(2023)

(01-03.24)

(01-06.24)

(01-09.24)

Лісогосподарська діяльність

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Площа, на якій проведено роботи
з відтворення лісів (2010–2023)18(2023)
Площа, на якій загинули лісові насадження за причинами загибелі


18


(2023)Площа, захисту лісів від шкідників
 і хвороб (2005–2023)18


(2023)Заготівля та реалізація деревини
за видами лісової продукції
18
(2023)

Рибогосподарська діяльність

 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Добування водних біоресурсів
(2018–2023)
20
(2023)

Енергетика

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Постачання та використання енергії

27(2023)


Використання палива

26


(2023)

Використання палива за видами економічної діяльності 15
(2023)
Використання палива 26 27 26 26 27 26 26 28 26 28 26 26
(12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24) (11.24)
Запаси палива 26
27
26
26
27
26
26
28
26
28
26
26
(12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24) (11.24)

Промисловість

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 10
07
07
05 13 06 10 08 06 08 08 06
(01-11.23)
(01-12.23
попередні
дані)
(01.24)
(01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності


14


(01-12.23)
(остаточні
дані)


Індекси промислової продукції за видами діяльності 02 01 04 01 02, 31 03 01 03 02 01 02
(01-11.23)
(2023)
(попередні
дані)
(01.24)

(01-02.24)
(01-03.24)
(01-04.24)

(01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Індекси промислової продукції за видами діяльності 
29


(2023)
(остаточні дані)Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2022)

29


(2023)
(остаточні дані)


Виробництво промислової продукції за видами 03 02 05 02 03 03 04 02 04 03 04 03
(01-11.23)
(2023)
(01.24)
(01-02.24) (01-03.24)
(01-04.24) (01-05.24)
(01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Виробництво промислової продукції за видами (2011–2022)
24


(2023)
Будівництво

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах 28

29


30


27


(2023)


(01-03.24)


(01-06.24)

(01-09.24)
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018–2023)


18(2023)

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами(2018–2023) 18
(2023)
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами
(2018–2023)
18(2023)

Індекси будівельної продукції
за видами
03 02 05, 06 03 07 04 03 05 03 02 04 04
(01-11.23) (01-12.23)
(попередні дані)
(01-12.23)
(остаточні дані)
(01.24)
(01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Індекси будівельної продукції
за видами (2011–2023)


05(2023)

Обсяг виробленої будівельної продукціїза видами
03 02 06, 13 03 07 04 03 05 03 02 04 04
(01-11.23) (01-12.23)
(попередні дані)
(01.24)
(01-12.23)
(остаточні дані)
(01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами  (2010–2023) 13
(2023)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва  03 02 06, 13 03 07 04 03 05 03 02 04 04
(01-11.23) (01-12.23)
(попередні дані)
(01.24)
(01-12.23)
(остаточні дані)
(01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013–2023)

13(2023)

Транспорт

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Вантажні перевезення 30 01, 28 30 29 01, 31 29 30 30 28 30
(01-12.23)
(попередні
дані)

(01.24)
(01-02.24)
(01-03.24) (01-04.24)
(01-05.24)
(01-06.24)
(01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24) (01-11.24)
Пасажирські перевезення 30

01, 28
30
29

01, 31
29
30
30
28
30
(01-12.23)
(попередні
дані)

(01.24)
(01-02.24)
(01-03.24) (01-04.24)
(01-06.24)
(01-06.24)
(01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24) (01-11.24)
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2023)
22


(2023)Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2023)22


(2023)Туризм

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб)
(2018–2023)

27(2023)


Реєстр статистичних одиниць

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад


16


16


16
на (01.04.24)


на
(01.07.24)


на
(01.10.24)


Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад


16


16


16

на
(01.04.24)


на
(01.07.24)


на
(01.10.24)


Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання 17 16


16


16


на
(01.01.24)


на
(01.04.24)


на
(01.07.24)


на
(01.10.24)


Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами  та за видами економічної діяльності 17 16 16 16
на
(01.01.24)
    на
(01.04.24)
    на
(01.07.24)
    на
(01.10.24)
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності 17
16


16


16


на
(01.01.24)


на
(01.04.24)


на
(01.07.24)


на
(01.10.24
)


Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 17

на
(01.01.24)Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника 17

на
(01.01.24)

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 17на (01.01.24)


Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад
з розподілом за ознакою статі керівника
17
на (01.01.24)
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 17
на (01.01.24)

Зовнішньоекономічна діяльність

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Географічна структура
зовнішньої торгівлі товарами Вінницької області
22 20 22 22 21 20 22 20 20 22 20 23
(01-11.23) (2023) (01.24) (01-02.24)
(01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)
Географічна структура
зовнішньої торгівлі товарами Вінницької області


03


(2023)
(остаточні дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області 22 20 22 22 21 20 22 20 20 22 20 23
(01-11.23) (2023) (01.24) (01-02.24) (01-03.24) (01-04.24) (01-05.24) (01-06.24) (01-07.24) (01-08.24) (01-09.24) (01-10.24)

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області


03

(2023)
(остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами
(1996–2023)

03

(2023)
(остаточні дані)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами
21 21 22 21

(2023)     (І кв. 2024)     (ІІ кв. 2024)     (ІІІ кв. 2024)
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області
21


21


22


21


(2023)


(І кв. 2024)

(ІІ кв. 2024)

(ІІІ кв. 2024)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами
(1996–2023)

03(2023)
(остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Вінницької області у 2023 роціі
03(2023)
(остаточні дані)


Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області

03


(2023)
(остаточні дані)


Ціни

січень

лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 15 14 13 12 15 13 15 14 13 15 13 13
(12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24) (11.24)
Індекси споживчих цін на товари
та послуги (до грудня попереднього року)
15
14
13
12
15
13
15
14
13
15
13
13
(12.23) (01.24) (02.24) (03.24) (04.24) (05.24) (06.24) (07.24) (08.24) (09.24) (10.24) (11.24)
Індекси споживчих цін на товари
та послуги у 2007–2023 роках  (грудень до грудня попереднього року)
15

(2023)Наука, технології та інновації

Наука

 

січень

лютий

березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень
і розробок, за категоріями персоналу (2010–2023)

05

(2023)Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень
і розробок, які мають науковий ступінь (2010–2023)

05


(2023)
Витрати на  наукові дослідження і розробки за видами робіт
(2010–2023)

05


(2023)

Інновації

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Витрати на інновації промислових підприємств за видами витрат
(2007–2023)
28


(2023)

Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування (2007–2023)28


(2023)


Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами (2007–2023)28


(2023)


Навколишнє середовище

 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990–20223 29
(2023)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 
29
(2023)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
по районах та територіях територіальних громад
29
(2023)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) 
29
(2023)
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення
29
(2023)
Утворення та оброблення відходів (1995–2023) 30
(2023)
Утворення та оброблення відходів 
І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 
29 30
(2023) (попередні
дані)
(2023) (остаточні
дані)
Утворення та оброблення відходів
І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом
29 30
(2023) (попередні
дані)
(2023) (остаточні
дані)
Утворення та оброблення відходів
по районах та територіях територіальних громад

30

(2023) (остаточні
дані)
Утворення відходів
за джерелами 

30

(2023) (остаточні
дані)
Кількість установок для оброблення відходів, полігонів для видалення відходів

30

(2023) (остаточні
дані)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
(2006–2023)
03
(2023)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
(2006–2022)
03
(2023)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
у 2023 році
03
(2023)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по районах та територіях територіальних громад
03
(2023)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності 
03
(2023)
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області