ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень 2022 року


 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

8230323,6 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

6289800,2 

76,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

157617,5

1,9

   Переробна промисловість

С

6132182,7

74,5

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

4818310,1

58,5

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

22997,0

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

400836,6

4,9

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

209933,7

2,6

     виробництво основних фармацевтичних продуктів
     і фармацевтичних препаратів

21

42144,2

0,5

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111497,7

1,4

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

166453,8

2,0

     машинобудування

26-30

250299,9

3,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1879759,7 

22,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

60763,7

0,7

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області