ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2021 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

6245029,3 

12465608,5

19434301,3

26387618,8

33112657,5

40367830,0

48357811,1

56112136,3

64451212,7

72774458,6

81721954,9

90655853,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

4437300,3 

9092200,1

14724387,3

20503600,1

26264493,5

32500633,4

39291558,8

45982159,6

53111759,1

59946840,3

67008641,1

73861342,0

81,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

126784,8

293303,4

493524,8

730203,0

950003,2

1170935,2

1437137,3

1659510,0

1900218,8

2089625,1

2283850,8

2465543,0

2,7

Переробна промисловість

С

4310515,5

8798896,7

14230862,5

19773397,1

25314490,3

31329698,2

37854421,5

44322649,6

51211540,3

57857215,2

64724790,3

71395799,0

78,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3440697,1

6777675,9

10731575,0

14693042,5

18826587,2

23178957,3

28098121,3

33031460,4

38088233,1

42904046,9

48024266,8

52956790,4

58,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

16571,1

31746,9

44620,3

57292,9

70121,0

86186,1

104257,7

124493,9

143741,2

161174,9

181463,9

213130,2

0,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

255901,1

580540,8

953446,0

1347478,5

1716412,7

2132408,0

2609634,0

2994962,0

3429249,5

3837746,7

4283216,6

4738198,6

5,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105351,0

226927,8

395235,7

641555,7

836585,5

1063877,5

1211140,0

1375040,0

1564128,8

1856436,8

2097394,3

2306549,4

2,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

46667,2

98400,2

241075,3

298910,7

357425,5

454236,0

510355,3

578684,3

716392,1

886897,6

1011990,3

1096557,8

1,2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

69931,9

172473,1

323825,1

536807,1

751295,8

1015874,2

1297126,0

1580779,3

1880958,9

2167200,8

2435653,9

2629268,7

2,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

114698,2

284935,1

491165,1

687574,4

894502,4

1143990,1

1422413,9

1640726,3

1904817,1

2169941,4

2440487,1

2739700,5

3,0

машинобудування

26-30

178067,4

455517,4

761086,7

1125540,4

1371592,3

1635429,0

1874751,0

2148485,9

2503390,9

2753723,1

3011200,9

3348970,9

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1752098,6 

3264203,2

4542261,9

5657915,5

6566534,7

7528174,6

8668454,4

9674154,6

10822967,7

12254501,2

14078750,6

16091435,7

17,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

55630,4

109205,2

167652,1

226103,2

281629,3

339022,0

397797,9

455822,1

516485,9

573117,1

634563,2

703075,6

0,8

1Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2022р.).

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області